KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluMaanmittaustekniikka

  • 3D-kaupunkimalliaineiston käsittely ja esittäminen LOD-tasoina 

   Enbuska, Markus; Satta, Santeri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi 3D-kaupunkimallinnusta ja sen käsittelyä ja tarkkuusluokittelua. Opinnäytetyössä perehdyttiin LOD-tasojen nykyisyyteen, tulevaisuuteen sekä tasojen laadullisiin eroihin. ...
  • 3D-kaupunkimallien tuottaminen ja kehittäminen kaupungeissa 

   Telkkälä, Henri; Keskitalo, Mika (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa 3D-kaupunkimallien nykytilaa Suomessa sekä selvittää kaupunkimallin tuottamiseen liittyviä seikkoja ja haasteita. Lähtökohtana oli toimeksianto Rovaniemen kaupungilta, ja ...
  • 3D-KAUPUNKIMALLIN KEHITYS ARCGIS-ALUSTALLA, Tapaus: Keravan kaupunki 

   Wanhakylä, Juhani (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa 3D-kaupunkimalli ArcGIS-alustalle koko Keravan kaupungista. Tämä valmis malli julkaistiin lopuksi verkkosovelluksessa kaupungin käyttöön. Vastaavanlaista 3D-kaupunkimallia ...
  • 3D-kaupunkimallin päivittäminen Seinäjoen kaupungissa : Rakennuksien geometriatietojen hankkiminen kehittämällä rakennuslupaprosessia sekä pintatekstuurien ja sijaintitietojen hankkiminen fotogrammetrisesti UAV – lennokilla 

   Paananen, Markus (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys, miten 3D-kaupunkimallia voitaisiin päivittää tehokkaammin Seinäjoen kaupungissa. Pääpainona selvityksessä oli uusien rakennuksien geometriatietojen hankkiminen ...
  • 3D-kaupunkimallin tuottaminen ja hyödyntäminen yrityksessä 

   Harjuniemi, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä 3D-kaupunkimallien tuottamiseen ja tutustua yleisesti niiden käyttötarkoituksiin, lähtöaineistoon ja ohjelmistoihin. Ensisijainen tavoite oli tuottaa Rovaniemestä kolmiulotteinen ...
  • 3D-kaupunkimallin tuottaminen ja ylläpito 

   Ahokas, Niila (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä ratkaisuja Rovaniemen kaupungin haasteisiin 3D-kaupunkimallin tuottamisessa ja ylläpidossa. Toinen tavoite oli perehtyä yleisellä tasolla 3D-kaupunkimallin tuottamiseen. Tutkimuksessa ...
  • 3D-TYÖKONEOHJAUS JA KUSTANNUSTEHOKKUUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN INFRARAKENTAMISESSA 

   Särkelä, Ari (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on käsitellä kolmiulotteisen työkoneohjauksen käyttöönottoa kunnallistekniikassa. Työssä perehdytetään perusteellisesti laitteiston asennusvaiheisiin ja käsitellään myös aineistojen muutoksia. ...
  • 3DFIER-SOVELLUS RAKENNUSTEN 3D-MALLINNUKSESSA 

   Pyykkö, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, soveltuuko 3dfier-sovellus Maanmit-tauslaitoksen tarpeisiin rakennusten 3d-mallintamisessa. 3dfier-sovellus on avoimen lähdekoodin sovellus, jonka avulla voidaan muodostaa 3d-malli ...
  • Absoluuttisen paikannuksen käyttö karttatuotannossa 

   Kultalahti, Eetu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia absoluuttisen paikannuksen ominaisuuksien riittävyyttä karttatuotannossa tehtävään paikannukseen. Työn lähtö- kohtana oli tarve saada luotua opaskartta Rovaniemen maastopyöräilyreiteistä. ...
  • Alasca-hankkeen mittausten aineistonkäsittely ja loppuraportointi 

   Selkälä, Jussi; Haavikko, Samuli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö oli osa Alasca-hanketta, jonka tavoitteena oli luoda uusi lähestymiskulma tieverkon ennakoivaan kunnossapitoon ja laadunvalvontaan. Itse opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä NordicGeoCenter Oy:n ...
  • Ammattilaisen paikkatieto-ohjelmistot Suomessa 

   Lassila, Jyrki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli perehtyä eri paikkatieto-ohjelmistovaihtoehtoihin sekä selvittää suosituimmat ammattikäytössä olevat paikkatieto-ohjelmat Suomessa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lapin ammattikorkeakoulu. ...
  • Asemakaavamuutos kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella 

   Valkealaakso, Heidi (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Pieksämäen kaupungin teknisen toimen vastuualueen maankäytön suunnittelun tulosyksikön toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä asemakaavamuutos kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla ...
  • ASEMAKAAVAN AJANMUKAISUUDEN ARVIOINTI: Arvioinnin työkalu Loviisan kaupungille 

   Vihavainen, Eero (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli asemakaavan ajanmukaisuuden arviointiin liittyvien lakien ja sisältövaatimusten selvittäminen sekä ajanmukaisuuden arvioinnissa käytettävän työkalun luominen. Työn tarkoitus oli selvittää ...
  • ASEMAKAAVAN MUUTOS LOVIISAN VALKON KORTTELEISSA 1164 ja 1173 

   Vihavainen, Tanja (2020)
   Työn tavoitteena oli tehdä asemakaavan muutos Loviisan Valkossa sijaitsevalle korttelin osalle. Korttelissa voimassa oleva kaava ei ollut ajantasainen ja vaati uudistamista. Kaavamuutos oli tullut vireille 2018, mutta ...
  • Asemakaavan ohjaava vaikutus 

   Rytkölä, Eeva (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ohjaavat asemakaavan laatimista yleisesti ja mitkä yksittäisen kaavan tasolla. Lisäksi työssä käsiteltiin, millä välineillä asemakaava ohjaa maankäyttöä ja mitkä muut ...
  • Asemakaavan pohjakartan rekisterikarttaosan perusparannus ja laajennus Lapuan kaupungissa 

   Hautamäki, Sanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perusparantaa ja laajentaa asemakaavan pohjankartan rekisterikarttaosaa Lapuan kaupungissa. Rekisterikartta on kiinteistörekisteripitäjäkunnan huolehtima kartta, joka osoittaa kiinteistönjaotusta. ...
  • Asemakaavojen saneeraus Kauhavan Ylihärmässä 

   Leivo, Jari (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asema, ja rakennuskaavojen saneeraamisen tarvetta kunnassa, jossa on tehty kuntaliitos. Tutkimuskohteena on entisen Ylihärmän sekä Alahärmän Hakolan kaava-alueet, jotka rajautuvat toisiinsa ...
  • Asiakaspalvelun kehittäminen ja karttatilausjärjestelmän uudistaminen Naantalin kaupungin maankäyttöosastolla 

   Correia Noca, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoituksena oli perehtyä Naantalin kaupungin maankäyttöosaston asiakaspalvelun kehittämistarpeisiin sekä ottaa käyttöön sähköinen karttatilausjärjestelmä. Työssäni asiakaspalvelussa olen nähnyt tarpeen kehitystyölle ...
  • Auran osayleiskaavan taustatietojen keräys ja analyysi 

   Kilpeläinen, Eero (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata tiivistetyssä muodossa ja karttapohjille havainnollistettuna tärkeimmät taustatiedot Auran kunnan tulevaa osayleiskaavaa varten. Teksti on pääosin tuotettu osayleiskaavan ...
  • Avoimen lähdekoodin ohjelmia paikkatietoaineiston käsittelyssä 

   Turpeinen, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu yleisimpiä avoimen lähdekoodin lisenssejä sekä avoimen lähdekoodin ohjelmia paikkatietoaineistojen käsittelyyn liittyen. Ensisijaisesti on keskitytty QGIS-ohjelmiston toimintaan ja sen ...