KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluMajoitus- ja ravitsemisala

  • A LA CARTE -ANNOSTEN KEHITTÄMINEN RAVINTOLA HOTKUUN 

   Syrjälä, Vesa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee à la carte -annosten suunnittelua Kuusamossa sijaitsevaan Ravintola Hotkuun. Työn lähtökohtina oli uusien tuotteiden suunnittelu ja sitä kautta tuotekehitysprosessin luominen yritykseen. Työssä ...
  • Aavasaksan hiihtokeskuksen toiminnan kehittäminen 

   Korkeakangas, Antti; Tuohino, Matti (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Aavasaksan hiihtokeskukselle kehittämisideoita, jotka mahdollistaisivat sekä keskuksen kehittymisen lähemmäksi nykypäivän standardeja että sen taloudellisesti kannattavan toiminnan. ...
  • ”AMK ON KÄYTÄNNÖNLÄHEISEMPI” – ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN IMAGO POTENTIAALISTEN HAKIJOIDEN KOKEMANA SYKSYLLÄ 2010 

   Illikainen, Kati; Simonaho, Anne-Mari (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee Rovaniemen ammattikorkeakoulun imagoa ja sen merkitystä Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kyselylomakkeen avulla millainen ...
  • Ammattikeittiöiden eri tuotantotavat : Mahdollisuus kehittää julkisia ruokapalveluita 

   Sarre, Mira (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä keskitytään ammattikeittiöiden eri tuotantotapoihin. Toimeksiantajana työssä on julkisia ateria- ja puhtauspalveluita tuottava Liikelaitos Oulun Serviisi. Työn tavoitteena oli selvittää eri tuotantotapojen ...
  • Annen pullapuodin asiakastyytyväisyyden kehittäminen 

   Korkalo, Marjo (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Annen pullapuodin asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn sekä havainnoinnin kautta ja löytää ne asiat, jotka kaipaavat kehittämistä. Yritykseen ei ole ennen tehty ...
  • Asiakkaan turvallisuuskokemus majoitusliikkeessä : Case Hotel Rantasipi Pohjanhovi 

   Kilpeläinen, Iida-Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten asiakkaiden turvallisuus toteutuu turvallisuuden arvoketjun osiossa majoitusliike. Tavoitteena oli kartoittaa, millaisia ovat hotellin tekemät panostukset turvallisuuden ...
  • Askel kohti kahvilayrittäjyyttä: Oman kahvilayrityksen perustamiseen valmistautuminen 

   Suomela, Emma (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli ottaa askel kohti kahvilayrittäjyyttä, eli perehtyä yrittäjyyteen ja uuden kahvilan perustamiseen liittyviin vaiheisiin. Tässä työssä keskityttiin liikeidean ja sitä kautta liiketoiminnan ...
  • Dialyysipotilaan aamiainen ja sen sisältävät ravintoaineet Pudasjärven dialyysiyksikössä 

   Juusola, Jaakko; Foudilainen, Tommi (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Aamiaisen jakaminen monissa dialyysiyksiköissä on lopetettu pääosin kustannussyistä, kysymättä potilaiden mielipidettä asiaan. Tämän vuoksi meidän tarkoituksena oli haastatella neljää potilasta siitä, onko aamiainen ...
  • Eettinen johtaminen matkailu- ja ravitsemisalalla 

   Nikka, Johanna (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli eettinen johtaminen. Opinnäytetyössä selvitettiin mitä eettinen johtaminen on ollut aikaisemmin ja mitä se on nyt. Kun historiaan perehdyttiin, todettiin että johtaminen on muuttunut paljon sadassa ...
  • Ei pidä tuijottaa pelkkää vammaa, vaan palvella ihmistä : Erityisasiakkaiden kohtaaminen kahvilassa ja ravintolassa 

   Rantakokko, Anne (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Esteettömyyden vaatimus on paljon muutakin kuin fyysinen esteettömyys. Asenteiden muutos koskee sekä vammaisia itseään että asiakaspalvelijoita, jotka kohtaavat päivittäin erityisasiakkaita. Opinnäytetyössäni käsittelen ...
  • Elintarvikeyrityksen tarvekartoitus ja tuotantotilojen laitekustannusarvio liiketoimintasuunnitelman tueksi 

   Ylisaari, Satu; Lilja, Katja (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön taustalla ovat suunnitelmat omien leipomo- ja marja-alan yritysten perustamiseksi. Tavoitteena oli selvittää Lapissa toimivia kilpailevia yrityksiä ja elintarvikkeita myyvien ja valmistavien yritysten ...
  • Enontekiön Hetan kahvila- ja ravintolapalvelujen riittävyys vuonna 2010 

   Poikela, Riikka (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millaisia kahvila- ja ravintolapalveluja Enontekiön kirkonkylässä Hetassa on tällä hetkellä tarjolla ja onko kylässä riittävästi kahvila- ja ravintolapalveluja. Toimeksiantajana työssä ...
  • ESIMIEHEN VASTUU SEKSUAALISESTA HÄIRINNÄSTÄ RAVINTOLOISSA 

   Soikkeli, Heidi (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on seksuaalinen häirintä ravintolaesimiesten näkökulmasta. Tavoitteena on kuvata ilmiötä siten, että työn tilaaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, pystyy hyödyntämään tutkimuksessa syntynyttä ...
  • Franchising-yrittäjyys uravaihtoehtona 

   Tomperi, Antti; Määttä, Reijo (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yrittäjäksi ryhtyminen on todella suuri päätös, ja monelle myös vaikea. Monet saattavat haluta yrittäjäksi, mutta eivät oikein tiedä mikä olisi niin kannattava liikeidea että yrittäjäksi kannattaa sekä uskaltaa ryhtyä. ...
  • Gluteenittoman ruokavalion huomioiminen Oulun keskustan kahviloissa 

   Alila, Emma; Vähämetsä, Miia (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö selvitti keliakia-asiakkaiden huomioimisen Oulun keskustan kahviloissa. Tutkimusongelmina työssä olivat: Miten keliakia-asiakas kokee palvelun ja tarjonnan kahviloissa ja mitä toiveita heillä on niistä? Mikä ...
  • Henkilöstöjohtaminen ja asiakastyytyväisyys : Case Bar & Café Hemingway's Rovaniemi 

   Vilokkinen, Marianne; Puittinen, Jenna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä käsitellään Rovaniemen Bar & Café Hemingway’sin asiakastyytyväisyyttä ja tutkitaan vuoropäällikön haastattelun avulla henkilöstöjohtamista. Kysely- ja haastatteluvastauksien perusteella halutaan selvittää, ...
  • Hotellien paloturvallisuusjohtaminen Rovaniemellä 

   Niemelä, Elli (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka hyvin hotellien pelastussuunnitelmat on otettu käyttöön Rovaniemen hotelleissa sekä minkälaiset ovat hotellin johdon asenteet paloturvallisuutta kohtaan. Opinnäytetyön ...
  • Huskyfarmien Sertifikaatti 

   Koivikko, Lena (2019)
   Opinnäytetyön aiheena on huskyfarmien sertifikaatti, joka korvaa eläinlääkärinto-distuksen eläimen hyvinvoinnista. Ulkomaiset matkanjärjestäjät ovat esittäneet Syötteen Eräpalvelulle toiveen sertifikaatista. Koska ...
  • Hyvinvointimatkailun tulevaisuudennäkymät Lapissa 

   Hokkanen, Hanna; Tiittanen, Johanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin hyvinvointimatkailun käsitettä ja siinä selvitettiin hyvinvointimatkailun tulevaisuudennäkymiä Lapissa. Hyvinvointimatkailu on käsitteenä laaja se voi tarkoittaa eri yhteyksissä eri asioita. ...
  • Hyväntekeväisyystapahtuman suunnitelma : Koko kansan hyväntekeväisyysjuoksu 

   Paakkari, Paula (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toiminnallinen ja osallistava hyväntekeväisyystapahtuma. Toimeksiantajana työssä on Sydänlapset ja aikuiset ry Lapin alueosasto ja yhteistyökumppanina pitkänmatkanjuoksijoiden erikoisseura ...