KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluTeknologiaosaamisen johtaminen

  • 3D-koneohjauksen osaamistarpeiden selvittäminen ja opetuksen kehittäminen Oulun seudun ammattiopistossa 

   Kuure, Jarmo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maarakennuskoneen kuljettajien työelämävaatimukset ja osaamistarpeet 3D koneohjauksen alalla, jotta koulutusta voidaan kehittää Oulun Seudun Ammattiopistossa työelämän tarpeita ...
  • AIKATAULUTUS RAKENNUAIKAISESSA PROJEKTINHALLINNASSA 

   Raitio, Antti (2020)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lujatalo Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennusaikaiseen projektin aikataulun hallintaan käytettävien työkalujen ominaisuuksia, ja mitä vaaditaan onnistuneelta ...
  • Aloitetoiminta ja sen kehittäminen julkishallinnon organisaatiossa 

   Jääskä, Riikka (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin Hallinnon tietotekniikkakeskuksen aloitetoimintaa. Työssä keskityttiin työntekijälähtöisen aloitetoiminnan tutkimiseen julkishallinnon näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ...
  • Aloittavan suunnittelijan työnopastuksen ja perehdytyksen kehittäminen 

   Kivilahti, Jukka (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kuusamo Hirsitalot Oy:n perehdyttämisen ja työnopastuksen nykytila. Tutkimuksessa haluttiin saada selville Kuusamo Hirsitalot Oy:n perehdyttämisprosessin kehittämistarpeita ...
  • Alustatalous kiertotalouden tukijana 

   Orre, Juha (2020)
   Kiertotalous on noussut keskeiseksi teemaksi ilmaston lämpenemisen ja luonnonvarojen tuhlaamisen vuoksi. Lapin AMK:lla on meneillään useita hankkeita kiertotalouden osalta ja luonnonvarojen käyttöä etenkin arktisilla ...
  • Ammatillisen koulutuksen reformi. : Talotekniikka 

   Kangas, Risto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ammatillinen koulutus on suuressa muutoksessa, ja 1.1.2018 tuli voimaan laki ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen reformin avulla on yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista. ...
  • AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOTEUTTAMINEN MERI-LAPIN YRITYKSISSÄ 

   Suomalainen, Tomi; Hyvärinen, Raisa; Ojala, Aki (2020)
   Ammatillinen koulutus on reformin myötä muuttunut. Se on lisännyt toimivan työelämäyhteistyön tarvetta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ammatillisen toisen asteen reformin myötä tulleiden muutosten kuormitus ...
  • Ammattiopisto Lappian autoalan opetuksen kehittämissuunnitelma 

   Niska, Tarmo (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiaan kuuluvan ammattiopisto Lappian autoalan opetusta ja työelämälähtöisyyttä. Työssä on tarkasteltu ammattiopisto Lappian autoalan ...
  • Arkins Suunnittelu Oy:n sähköosaston toiminnan kehittäminen ja laajentaminen, sekä muutoksen vaikutukset organisaatioon 

   Ahola, Tomi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Arkins Suunnittelu Oy:n sähkösuunnitteluosastolle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten sähköosaston toimintaa voitaisiin kehittää ja laajentaa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia palveluja ...
  • Asiakaspalvelun laskutusprosessin kehittäminen ja johtaminen tulevaisuudessa 

   Kurvinen, Tiia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin teollisuuden toimialalla toimivan kansainvälisen yrityksen laskutusprosessin kehittämiseksi. Työn tarkoituksena oli luoda suunnitelma asiakaspalvelun laskutusprosessin kehittämiseksi tulevaisuuden ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOHALLINNON PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA 

   Teppo, Hanne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Lapin sairaanhoitopiirin (LSHP) tietohallinnon toimintaa tuottamalla tietohallinnon käyttöön asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää kyselytutkimuksella, ...
  • DEVELOPMENT OF THE SERVER DEPLOYMENT BASED ON FORMAL CHANGE MANAGEMENT 

   Ekonoja, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this study was to find out how the deployment of the servers has developed due to formal change management at the commissioner’s Finnish Change Management and server deployment services. The aim was to figure ...
  • Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä 

   Karvonen, Petra (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee työhyvinvointia sekä esimiestyöskentelyn vaikutusta ja merkitystä työhyvinvoinnin edistämisessä. Osana opinnäytetyötä on tehty työhyvinvointikysely Lapin AMKin teollisuuden ja luonnonvarojen ...
  • Esitutkimus koskien osaamisen johtamista siirryttäessä laajennettuun strategiseen kumppanuuteen 

   Harju, Kai (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vuoden 2009 alusta lähtien Millog Oy on toiminut Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaten Maavoimien materiaalin kunnossapidosta. Vuoden 2015 alussa Puolustusvoimat ja Millog Oy siirtyvät laajennetun strategisen ...
  • Etätyökulttuuri Lapin ammattikorkeakoulussa 

   Pernu, Niko; Pirttinen, Valtteri (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia etätyön toimivuutta, vaikutuksia, tasavertaisuutta, etätyökulttuuria sekä tuottaa kehitysideoita etätyöhön Lapin ammattikorkeakoulussa AVAINTES-työehtosopimuksen piirissä olevan ...
  • EU-kaupankäynti rakennusalalla Lapissa 

   Torvinen, Marja (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kansainvälinen kaupankäynti on jatkuvasti kasvava hankinnan osa-alue, joka vaatii hankkijoilta laajaa tietämystä ja kaupankäyntiin liittyvien asioiden hallintaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin EU-kaupankäyntiä rakennusalalla ...
  • Hankintaprosessi : Toimittajavalinta 

   Kvist, Sampo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Kerko Group Oy. Tutkimustyö tehtiin konsernin Suomen yksiköiden hankintatoimintoihin, joissa oli käytössä erilaiset hankintatavat, mutta ei yhtenäistä ja järjestelmällistä hankintaprosess ...
  • Henkilöstöjohtamisen nykytila ja haasteet organisaatiossa. Case: Outokumpu. 

   Heikkilä, Jani (2020)
   Globaali kilpailu on kiristynyt ruostumattomien terästen markkinoilla viime vuosina, mihin myös Outokumpu Oy on joutunut reagoimaan. Organisaation muutos ja siihen liittyvät uudelleenjärjestelyt tapahtuvat yhä useammin ...
  • Henkilöstön koulutustarpeen syntyprosessi ja asiakasymmärrys koulutuksen suunnittelussa 

   Pyyny, Raimo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lapin ammattikorkeakoulun teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala. Opinnäytetyön tavoitteena oli koulutuspalvelun käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että se vastaa sekä ...
  • Henkilöturvallisuuden johtamisen malli 

   Sorvoja, Mervi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle noin 350 €. Työtapaturmissa palkallisen sairauspäivän lisäksi työnantajalle voi tulla vakuutusmaksujen noususta aiheutuneita kuluja tai ...