KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluTieto- ja viestintätekniikka

  • 3D-tulostinrakennussarjan käyttöönotto 

   Mäntyniemi, Roni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäyteyön tavoitteena on selvittää, millainen työ on ottaa käyttöön rakennussarjana toimitettu 3D-tulostin ja arvioida sen tuottamien tulosteiden laatua. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisilla 3D-tulostetuilla ...
  • Adaptiivinen pelimaailma 

   Häkkinen, Joonas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tietokonepelien adaptiivisuuden logiikkaa. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa toimiva adaptiivisuuden logiikka tietokonepeliin Unity3D-pelimoottorilla. Aiheen valinta pohjautuu kirjoittajan ...
  • AGILE METHODOLOGIES IN LARGE-SCALE SOFTWARE PROJECTS 

   Grigoryeva, Sana (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Agile methods are widely used nowadays in software development both in small- and large-scale projects. However, it can be rather challenging to apply them to the bigger projects. Moreover, there are no precise instructions ...
  • Ajosimulaation toteutus Unity 3D -pelimoottorilla 

   Tapio, Tomi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli ajosimulaation toteutus Unity 3D -pelimoottorilla. Työn idea syntyi, kun ENVI-oppimisympäristöön tarvittiin liikealustalla toimiva ambulanssisimulaattori, jonka avulla opiskelijat voisivat oppia ...
  • Alteration of network infrastructure including information security : Case: Tapojärvi Oy 

   Vähä, Suvi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The main objective of this thesis is to study the infrastructural alteration of a company network. The case company is a Finnish company Tapojärvi Oy. This thesis analyses the original network infrastructure, the requirements ...
  • Analysis of DBMS: MySQL Vs PostgreSQL 

   Yang, Xiaojie (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this thesis is to compare the functionalities of Database Management System tools of two world-famous software programs: PostgreSQL and MySQL under the consideration of both commercial views and technical ...
  • Android-arkkitehtuurin ja karttaohjelman kehityksen haasteet 

   Pajula, Mikko (2019)
   Opinnäytetyössä käsitellään Android-mobiiliohjelmaprojektin toteuttamista käyttöliittymän suunnittelusta arkkitehtuurin toteuttamiseen ja yksittäisten käytännön toteutusten ratkaisuihin. Käyttöliittymäsuunnittelun sekä ...
  • Android-pohjaisen lintukirjasovelluksen suunnittelu 

   Lakela, Teemu (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Android-mobiililaitteilla toimiva lintukirjasovellus, joka antaisi laitteen käyttäjälle helpon, mukana kulkevan alustan, lintujen tietojen ja kuvien selaamiseen ja tallentamiseen. Aihe ...
  • Android-sovelluksen testaustyökalut ja testausmenetelmät 

   Söderström, Arto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Android-sovelluksen testaukseen käytettyjä testaustyökaluja ja -menetelmiä, joiden avulla pystyttäisiin parantamaan ja automatisoimaan testausprosessia. Työssä käytiin läpi ...
  • Application of Cloud Technologies in Gaming : Video-Based Cloud Gaming Services 

   Medvedev, Dmitrii (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the thesis was to survey the application of cloud computing in gaming. The main goal of the practical research was to review cloud gaming services and estimate their usability by different parameters. The ...
  • Arduino Shield Designs for Electronics Laboratory Studies 

   Ruokamo, Jarno (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The aim of the thesis was to create a collection of shields to be used with the Arduino microcontroller platform that replaces or supplements the features of the existing platform used by the electronics laboratory. The ...
  • Aurinkopaneeleiden tuoton seuranta : infojärjestelmä 

   Juntunen, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli aiheeltaan tekniikan yksikön aurinkopaneelien tuottaman tehon seurantaa ja niiden tuottamien tehotietojen siirtämistä graafisessa muodossa koulun infojärjestelmään sekä koulun internet-sivuille. ...
  • Automaatiotestaus mobiililaitteilla 

   Jokelainen, Tuomas (2020)
   Tämän opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko automaatiotestaus mahdollista eri mobiililaitteilla ja mitä työkaluja se vaatii. Toiseksi haluttiin testata, onko mahdollista kirjoittaa yksi testikoodi niin, ...
  • Avoimen lähdekoodin www-sisällönhallintajärjestelmät 

   Kangas, Keijo (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin avoimen lähdekoodin www-sisällönhallintajärjestelmiä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia luoda www-sivusto pienen organisaation käyttöön. Työn tilannut toimeksiantaja halusi löytää parhaan ...
  • AVR KIT -piirilevyn suunnittelu KiCad-ohjelmalla 

   Suutari, Pekka (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin AVR KIT -piirilevyt lisenssivapaalla KiCad suunnitte-luohjelmalla. Ennen varsinaista suunnittelutyötä esitellään piirilevyn suunnittelun historiaa, alan perusteita sekä suunnittelutyön ...
  • BGA-komponentin asennustyökalu Dima FP-600 ladontakoneeseen 

   Rikula, Panu; Jakunaho, Juha (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun Tekniikan TKI:n Sulautettujen järjestelmien laboratorioon Dima FP-600 -ladontakoneeseen BGA-pintaliitoskomponentin asennuksen apulaite. Oikea asennuskohta ...
  • Cascading Style Sheets 

   Fan, Yu (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The topic of this thesis is style sheet languages for structured documents on the web. Style sheet languages that were developed and used prior to the web are analyzed and compared with style sheet proposals for the web ...
  • Ciscon WLAN-kontrollerin käyttöönotto ja konfigurointi 

   Hedemäki, Tuukka (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli Cisco-merkkisen WLAN-kontrollerin käyttöönotto sekä sen ominaisuuksien konfigurointi. Käyttöönottovaiheessa esitellään verkon komponentit sekä niiden konfiguraatio, jotta WLAN-kontrollerin käyttö ...
  • Classification of Abelian Square-Free Words over Three Letters 

   Lin, Jing (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The goal of the thesis was to find the method to construct abelian square-free words over three letters based on the knowledge of the abelian square avoidance. Four programs were created to accomplish the goal of the ...
  • CoDust-hallintajärjestelmä 

   Paananen, Reko (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sovellus, jolla voitaisiin tehostaa ja helpottaa tehdastyöntekijöiden jokapäiväistä työntekoa. Projektin arvioitiin kestävän koko vuoden 2020, koska etenkin sovelluksen kehittämisen ...