KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluTuotantotalous

  • Aktiviteettipuiston markkinatutkimus 

   Fräki, Joonas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Arctic Property Oy, joka omistaa Torniossa sijaitsevan Lapin Kullan tehtaan entiset kiinteistötilat. Tyhjillä oleviin tiloihin on suunnitteilla aktiviteettipuisto, jota opinnäytetyöni ...
  • Arkittamon lavaajien 4 ja 5 häiriöt 

   Palovaara, Sami (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työ tehtiin Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden arkittamolle. Työn tarkoituksena oli selvittää arkittamon lavaajien 4 ja 5 yleisimmät häiriöt ja niiden syntyminen. Työhön pyydettiin myös laatimaan lavaajien toiminnankuvaus ...
  • Arkittamon pakkaustarvikkeiden hallinnan kehittäminen 

   Lämsä, Laura (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla arkittamossa kehittää arkittamon pakkaustarvikkeiden hallintaa. Opinnäytetyön aihe koostui kolmesta eri kohteesta, jotka olivat tulleet ilmi pakkaustarvikkeiden ...
  • Arkituksen laatukustannustekijät 

   Hytti, Nina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Stora Enson Veitsiluodon arkittamon laatu-kustannustekijöiden syntyminen, niihin liittyviä laatuvaatimuksia ja vaikutuksia. Laatukustannuksia syntyy joko itse arkituksessa tai ...
  • Asennustyömaiden dokumentoinnin yhtenäistäminen ja varastoinnin kehittäminen : Case: Paakkola Conveyors Oy 

   Koskenniemi, Noora (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Paakkola Conveyors Oy:lle. Tavoitteena oli kehittää yrityksen asennustyömaiden varastointia ja yhtenäistää asennustyömaiden dokumentointia. Varastoinnille ei ollut olemassa ohjeita, eikä ...
  • Automaattisen hiekoituslaitteen käyttöönotto 

   Höynälä, Tomi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin Outokummun Tornio Worksin Terässulaton 1-linjalle. Työn tavoitteena oli automaattisen hiekoituslaitteen onnistunut käyttöönotto. Hiekoituslaitteen tarkoituksena on parantaa valusenkkojen aukeamista ...
  • Automaattisen rullanpakkauksen kriittisten laitteiden vikavaikutusanalyysi 

   Rossi, Pauliina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin kriittisyysanalyysi, vikavaikutusanalyysi ja ennakkohuolto-ohjeet Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaiden kylmävalssaamo 1:llä sijaitsevalle automaattiselle rullanpakkauslinjalle (ARP). ...
  • CE-merkinnät Tornion Lappian pienrikastamolle : Murskaus 

   Salmivirta, Heta (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia CE-merkinnät Ammattiopisto Lappian Pilot-rikastamon alkupäähän prosesseille ja laitteille. Toimeksiantajana toimi projektipäällikkö Sami Hietalahti. Opinnäytetyön päätavoitteena ...
  • Development of costing tool for Outokumpu Stainless Oy 

   Saarela, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   This assignment was to review and develop existing costing tool for Outokumpu Stainless Oy. Confidential material of costing tool has been left out of the public thesis. This thesis contains theory and empirical part ...
  • Efora Oy:n kunnossapitotarvikelogistiikka Veitsiluodon tulosyksikössä 

   Myllykoski, Annemari (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö käsittelee Efora Oy:n kunnossapitotarvikkeiden hankinta- ja varastointilogistiikkaa Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaalla. Työn tavoitteena oli saada Efora Oy:n kunnossapitotarvikkeita koskeva logistiikka ...
  • Eforan arkittamon kunnossapitokustannusten ja tuotantoa rajoittavien tekijöiden selvitys sekä kehitystoimenpiteiden esittäminen 

   Koskela, Jani (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Stora Enso Veitsiluodon tehtaille Efora Oy toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli selvittää Veitsiluodon tehtaiden arkittamon toteutuneiden kunnossapitokustannusten perusteella suurimmat tuotantoa ...
  • Ennakoiva laadun parantaminen 

   Orrenmaa, Pasi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin yhdelle Euroopan suurimmista konepajateollisuuden sopimusvalmistajista. Työ tehtiin vastaamaan asiakkaiden muuttuneita laatuvaatimuksia. Nämä ovat esimerkiksi vaatimus ennakoivasta laatutyöstä ja ...
  • Esiselvitys konetekniikan laboratorioympäristöön soveltuvista tuotetiedon hallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmistä 

   Etto, Carola (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä esiselvitys ammattikorkeakoulun konetekniikan laboratorioympäristöön soveltuvista tuotetiedon hallintajärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksista, määrittelystä ja ...
  • Ferrokromitehtaan sivuvirrat : Case: Outokumpu Chrome Oy 

   Pirttiperä, Taru (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Outokumpu Chrome Oy:lle Tornioon. Tehtävänä oli selvittää ferrokromitehtaan sivuvirtajakeet ja valita niistä muutama tarkempaan seurantaan ja analysointiin. Lopuksi tuli arvioida seurannassa olevien ...
  • Hankinnan tavoitteet osana yrityksen strategiaa 

   Vesala, Tuula (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sah-Ko Oy on vuonna 1955 perustettu teollisuutta palveleva yritys. Pitkäikäisyydestään huolimatta yrityksestä puuttuvat hankinnan toimintaa ohjaavat tavoitteet. Työn tavoitteena oli määritellä Sah-Ko Oy:n metallimateriaalien ...
  • Hiljaisen tiedon keräämisen ja konkretisoinnin toimintamallit 

   Parkkila, Leena (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on SECI-malliin pohjautuva hiljaisen tiedon keräämisen ja konkretisoinnin toimintamalli. Työ on tehty Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI:ssä ja se on osa IMTAC-projektia. Työn tavoitteena ...
  • Hirsitalojen karapuiden valmistaminen imuohjauksella 

   Tolonen, Timo-Ilkka (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aihe on saatu Kontiotuote Oy:ltä. Työn lähtökohtana oli tehdä layout-suunnitelma uudelle karapuulinjalle ja soveltaa siihen imuohjausta. Karapuulinjan tarkoituksena on valmistaa asennusvalmiita karapuita. ...
  • Housesoft-kiinteistöomistus- ja ylläpito-ohjelmiston käyttöönotto : Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Länsi-Pohjan keskussairaala, 

   Palokangas, Arja (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Länsi-Pohjan keskussairaalan teknisen osaston käyttöön. Opinnäytetyön aiheena oli Sofor Oy:n Housesoft kiinteistöomistus- ja ylläpito-ohjelmiston ...
  • Huollon prosessikuvausten ja dokumentoinnin kehittäminen Havator Oy:lle 

   Klasila, Juho (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Havator Oy. Havator Oy on nostopalveluita, eri-koiskuljetuksia, elementtiasennuksia ja satamanosturipalveluita tarjoava konserni, jolla on toimintaa ympäri Pohjoismaita. Yrityksellä on suuri ...
  • Ilmalämpöpumppujen virheasennukset ja niistä johtuvat kustannukset 

   Pulkkinen, Heli (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä keskitytään ilmalämpöpumppujen virheasennuksista syntyviin vikoihin ja niiden aiheuttamiin kustannuksiin, esimerkiksi huolto, kunnossapito ja toimintahäiriöt. Lisäksi arvioidaan ilmalämpöpumppujen ...