Uusimmat viitteet

 • Tiedon ja kognition tasojen määrittäminen oppimistavoitteiden avulla 

  Laasonen, Anni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tuotettu kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa tuotti lyhytdokumentin akrojoogasta nimeltään KOHOA ja toinen osa päiväkirjan KOHOA-dokumentin tekemisestä. Päiväkirjaa on tarkasteltu Bloomin ...
 • Vuokatin Seikkailupuiston työntekijän perehdytysopas 

  Toivonen, Antti; Ritajoki, Tarmo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä tuotimme oppaan Vuokatin Seikkailupuistolle. Työn tarkoituksena oli tehdä kattava, turvallisuutta korostava ja selkeä opas Vuokatin Seikkailupuistolle. Oppaan tavoitteena on toimia yrityksessä olevan tiedon ...
 • Välkkärit ja osallisuus 

  Koskinen, Toni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on tehty Salon kaupungin Liikkuva Koulu -ohjelmaa varten. Työn tavoite on selvittää välkkäreinä toimivien oppilaiden kokemuksia toiminnasta kuudella alakoululla Salossa. Työn tarkoitus on tuottaa uskottava tulkinta ...
 • TAPAUSTUTKIMUS LUONTOLIIKUNTAMOTIVAATIOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ ALOITTELEVILLA LUONNOSSALIIKKUJILLA 

  Heikkilä, Kuutti; Voutilainen, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus on tuottaa tietoa Metsähallitukselle aloittelevista luontoretkeilijöistä. Tutkimme miten luontokohteen luonto sekä -palvelut vaikuttavat luontokokemukseen sekä omatoimisen luonnossa liikkumisen motivaatioon ...
 • Leiritysmuotoinen urheiluyläkoulutoiminta urheilijaksi kasvamisen tukena : Tapaustutkimus Lapin yläkouluakatemiasta 

  Laitila, Jenna; Hiltunen, Johannes (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin leiritysmuotoista urheiluyläkoulutoimintaa. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena Lapin yläkouluakatemiasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten vanhemmat kokivat yläkoulutoimintaan ...
 • Liikunta osaksi ADHD-lapsen arkea : Opas liikkumiseen lapsuusajan ADHD:n tueksi 

  Lintula, Emma; Nordström, Noora (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena on koota selkeä ja monipuolinen opas liikkumiseen lapsuusajan ADHD:n tueksi. Oppaan avulla haluamme jakaa mahdollisimman tehokkaasti tietoa siitä, millainen merkitys liikunnalla ja liikkumisella ...
 • U-14 Jalkapalloilijan liikkuminen pelissä 

  Lahtinen, Santeri; Partanen, Aleksi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon 14-vuotiaat pojat liikkuvat ottelun aikana eri pelipaikoilla sekä millaisella intensiteetillä liikkumi-nen tapahtuu. Tavoitteena tutkimuksessa oli saada lisätietoa ...
 • RAVINNOLLA TULOKSIA Nuoren taitoluistelijan ravitsemusopas 

  Kutvonen, Mira; Valtonen, Eliisa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme oli toiminnallinen, josta syntyi tuotoksena ravitsemusopas nuorille taitoluistelijoille, heidän vanhemmilleen ja valmennusjoukoilleen. Työmme tarkoituksena oli saada tehtyä konkreettinen ja selkeä ...
 • Itsemääräämisteoriaan pohjautuvan taloyhtiötoiminnan käynnistäminen Rovaniemelle 

  Riikonen, Emilia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen ikärakenne on muuttunut ja muuttuu entisestään lähivuosina. Ikääntyneiden määrän kasvu johtaa monenlaisiin muutoksiin yhteiskunnan toiminnassa ja palveluiden tarpeessa. Ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen, kohottamiseen ...
 • Maastohiihtäjien kokemukset kehon kuuntelutaidoista 

  Ukkonen, Saana (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laadullisen opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia kehon kuuntelun merkitystä urheilussa ja urheilijana kehittymisessä. Suomalaisessa yhteiskunnassa on arvostettu jo pitkään kovaa työntekoa, mikä näkyy myös urheilumaailmassa. ...
 • Katutanssi itseilmaisun välineenä 

  Tapio, Joonas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda katutanssinopettajille ja tanssijoille työkaluja oman itseilmaisutaitonsa parantamiseksi. Työkaluja ovat muun muassa uudet näkökulmat ja ideat itseilmaisun parantamiseen katutanssin ...
 • Agilitykoiran lihashuolto ja verryttely 

  Åman, Annika; Iida, Oiva (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Agility on urheilulaji, jossa ihminen ja koira suorittavat yhteistyössä erilaisia esteitä sisältävän agilityradan. Rata tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi. Laji on nopeatempoinen ja sisältää paljon ...
 • Sosiaalisen median toimintasuunnitelma lumilautaseuralle : Rukan Lumilautailijat Ry 

  Savolainen, Tuomo; Tiilikainen, Saku (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantaja oli Rukan Lumilautailijat Ry. Työmme tavoitteena oli kasvattaa Rukan Lumilautailijoiden jäsenmäärää, lisätä seuran näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä tuoda toimintaa ...
 • KIEKKOA VAI KASVATUSTA? : Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö nuorten jääkiekkovalmennuksesta 

  Kemppainen, Juha-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on kirjoitettu päiväkirjamuodossa. Työssä kuvataan jääkiekkovalmennuksen arkea ja toimintatapoja. Päiväkirjaa on kirjoitettu päivittäin ja analysoitu jälkikäteen viikoittain. Päiväkirja kattaa 65 työpäivää ...
 • TEMPPUILLEN TAITAVAKSI : Kehittämistyö 3 - 5-vuotiaiden ja vanhempien liikuntakasvatuksen tarjoamisesta 

  Keskitapio, Roosa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää liikuntakerhon vaikutus lapsen ja vanhemman liikuntakasvatukseen, sekä edistää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin ryhmätoimintaa. Kehittämistyö syntyi yhdessä toimeksiantajani ...

Näytä lisää