Uusimmat viitteet

 • Suojelualuekiinteistöjen muodostamiset 

  Hiitola, Olli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa toimituksista, jotka olivat osana Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen yhteistyöhanketta 2016–2018 välisenä aikana. Tavoitteena oli toimituksien tietojen avulla tutkia, mitä ...
 • Inframittaus koneohjausmaailmassa 

  Lehtonen, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia, miten työkoneautomaatio on vaikuttanut perinteiseen mittaustoimintaan infrarakentamisen saralla, ja millä tavalla toimin-tatavat ja itse työn suorittaminen on muuttunut. Käsittelin ...
 • Toimitusinsinööri lainhuudon myöntäjänä 

  Rissanen, Lari-Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Maanmittauslaitoksessa määräalan lainhuudon käsittely ja lohkominen yhdistyivät yhdeksi prosessiksi vuoden 2018 alussa. Muutoksen myötä toimitusinsinöörit ovat myöntäneet määräalojen lainhuudot osana lohkomisen valmistelua. ...
 • Rantojen mittaamisen uudet menetelmät : Selvitystyö vesivoimayhtiölle soveltuvista mittausmenetelmistä 

  Ylihurula, Helena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää uusia toimintatapoja ja mittausmenetelmiä vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n rantojen mittaamiseen ja kartoittamiseen. Kemijoki Oy:llä on rantoja omistuksessaan yli 1000 kilometriä. ...
 • Kaupunkimallinnuksen keinot 

  Sinervo, Jussi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millä tavalla kaupunkimalleja on tuotettu Trimble Locusta paikkatietojärjestelmänä käyttävien kaupunkien keskuudessa sekä löytää niistä kustannustehokas tapa tuottaa 3D-kaupunkimallia. ...
 • Avokallion kartoitus koneohjauksella 

  Hakala, Nuutti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa avokallion kartoituksen mahdollisuudesta koneohjausjärjestelmällä. Opinnäytetyö on suunnattu pääsääntöisesti kaivinkonekuljettajille, jotta he voivat hyödyntää aihetta työelämässä. ...
 • MITTAUS- JA KARTOITUSTOIMINTA POHJOIS-POHJANMAAN KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 

  Siermala, Pirjo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pohjois-Pohjanmaan kaupunkien ja kuntien mittaus- ja kartoitustoimintaa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin teknisiin palveluihin liittyviä osa-alueita, joita ovat maankäyttöpalvelut, ...
 • Stereokartoitus ilmakuvista kantakarttaan : Selvitys Helsingin kaupungin prosessista 

  Rautiainen, Jukka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin esimerkinomaisesti kantakartan kartoittamista ilmakuvilta stereokartoituksen avulla. Tavoitteena oli selvittää, miten Helsingin kaupunki kartoittaa kantakartan stereokartoitusta apuna ...
 • Selvitystyö koneohjauksesta : Tapausesimerkki Oulun teknisestä liikelaitoksesta 

  Mokko, Matias (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen selvitys koneohjauksesta, siihen liittyvistä palveluntuottajista sekä käyttää Oulun teknistä liikelaitosta tapausesimerkkinä koneohjauksen työkäytöstä. Työtä pystytään ...
 • Länsi-Lintulan asemakaava 

  Kanerva, Outi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Valkeakosken kaupungin Länsi-Lintulan ensimmäinen asemakaava. Alue sijaitsee kaupungin kasvusuunnalla keskustan pohjoispuolella ja rajautuu itäpuolelta Lintulan asuinalueeseen, jolla järjestettiin ...
 • Paikkatietoaineistojen analysointi QGIS-ohjelmistolla 

  Forsberg, Nina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli esitellä paikkatiedon käsittelyn ja analysoinnin teoriaa, avoimien paikkatietoaineistojen saatavuutta sekä paikkatietoaineistojen hyödyntämistä ja analysointia avoimen lähdekoodin QGIS-paikka ...
 • Inspire-direktiivi ja sen noudattaminen Kontiolahden kunnassa 

  Rummukainen, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Inspire-direktiiviin ja sen noudat-tamiseen Kontiolahden kunnassa. Direktiiviin tutustumisen ohessa tavoitteena oli tehdä Kontiolahden kunnalle suunnitelma, jonka mukaan direktiivin ...
 • Julkisten tilojen rakentuminen kaupungeissa : Autoton kaupunki 

  Rautiainen, Tittariina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli julkisen tilan rakentuminen kaupungeissa ja erityisesti tarkastelussa on perinteisten kaupunkikeskustojen muutos autottomiksi. Työn tavoitteena oli tutkia kaupunkitilojen tukemista autottomuuteen ...
 • Infrarakentamisen kehityksen vaikutukset 

  Ala-aho, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia infrarakentamisen kehityksen vaikutuksia maanmittaajan näkökulmasta. Tarkoitus oli myös saada aikaan hyvä paketti, jota voisi käyttää esimerkiksi maanmittausalan opiskelija, joka ...
 • Selvitys Haukiputaan jakokunnan maanvuokrasopimuksista 

  Selin, Sini (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Haukiputaan jakokunnan yhteiselle alueelle. Työn ensisijainen tavoite oli selvittää jakokunnan puutteelliset maan-vuokrasopimustiedot ajan tasalle, sillä sopimuksia oli kadonnut ...

Näytä lisää