Uusimmat viitteet

 • Lapin hevostalous yrittäjyyden näkökulmasta 

  Antikka, Laura (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lapin alueen hevostalouden tilaa sekä sitä, olivatko yrittäjät käyttäneet joitain erityisiä keinoja yritystoiminnassaan kannattavuuden lisäämiseksi. Tässä opinnäytetyössä käsitellään ...
 • Suunnitelma kesälampaista Palosalmikodille 

  Koljonen, Sanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä suunnitelma/ohjeistus Palosalmen palvelukodille osana sen lähiluontoympäristön kehittämistä. Suunnitelman teemana ovat kesälampaiden ottaminen, pitopaikan rakentaminen ja lampaiden ...
 • Rovaniemen alueen hevostalouden sivuvirrat : Hevosenlannan hyödyntäminen 

  Ylitalo, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kiertotalouden mahdollisuuksia hevostalouden sivuvirroille Rovaniemen alueella. Tavoitteena oli myös tuoda tietoa hevostalliyrittäjille kiertotaloudesta, sivuvirtojen hyödyntämisestä ...
 • Poroerotusaitojen peruskorjauksen suunnittelu : PoroFencer-ohjelman käyttö rakenteiden suunnittelussa 

  Kurki, Vili (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä keskitytään paliskuntien erotusaitakokonaisuuksien suunnitteluun ja PoroFencer-ohjelman hyödyntämiseen siinä. Opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena on tutkia ohjelman nykyisen version soveltuvuutta aitaprojektien ...
 • Kylmäkasvatuksen vaikutus vasikoiden hoitoon ja ruokintaan 

  Yrjänä, Anna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aihe on kylmäkasvatuksen vaikutus vasikoiden hoitoon ja ruo-kintaan. Vasikoiden hoitoon ja ruokintaan liittyvää tietoa on koottu erilaisista lähteistä. Tutkimusaineistona on käytetty aiheeseen liittyvää ...
 • Poron tarha-aidan suunnittelu 

  Harjula, Juho (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää poron tarha-aidan suunnittelussa huomioitavat asiat sekä laskea malliesimerkin kautta kustannukset porotarhan rakentamiselle. Työn tilaajana toimi Porutaku-hanke, joka oli Poron ...
 • Tulvan vaikutus maanviljelyyn Ylitornion kunnassa 

  Marjeta, Henri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten maanviljelijät kokevat tulvan vaikutukset sekä millaisia ongelmia tulva aiheuttaa heidän toiminnalleen. Tässä opinnäytetyössä käsitellään myös, miten tulva vaikuttaa ...
 • "Pieniruokanen se on tuottoonsa nähen" : Lapinlehmän ruokinta ennen ja nyt 

  Tuomivaara, Anne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Lapinlehmä on uhanalainen suomalainen alkuperäisrotu. Sen kanta oli jo kriittisesti uhanalainen, mutta nyt pikkuhiljaa elpymässä. Kiinnostus tähän rotuun on hienokseltaan lisääntymässä karjanomistajien keskuudessa. Lapinlehmän ...
 • Naamanka-tilan metsäkuvion puunkorjuun kustannusarvio 

  Naamanka, Juhani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia puunkorjuun kustannuksia omalla metsäkuviolla, sekä perehtyä omaan metsäsuunnitelmaan ja opetella käyttämään oman metsäsuunnitelman tietoja. Kustannusarviolaskelma kohdistui yhdelle Naamanka ...
 • Maaseutuluonto kuvien ja äänien maailmassa 

  Harjuniemi, Minna-Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö koostuu kahdesta osiosta: teoriasta ja visuaalisesta esityksestä maaseudusta. Teoriaosiossa kerrotaan lyhyesti maaseudusta ja sen matkailusta. Markkinoinnin osiossa ilmenee, kuinka se vaikuttaa visuaalisesti ...
 • Helikopterin käytön kustannukset poronhoitotöissä Sallan paliskunnassa 

  Tuuliainen, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni aiheena ovat helikopterin käytön kustannukset poronhoitotöissä Sallan paliskunnassa. Työn toimeksiantaja on Sallan paliskunta. Työn tavoitteena on tuottaa paliskunnalle tietoa helikopterin käytöstä aiheutuneista ...
 • Säilörehunkorjuun koneketjun laskenta mallinnustiloille Lapissa 

  Peltoniemi, Risto; Törmänen, Valtteri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyömme aiheena on säilörehunkorjuun koneketjun laskenta mallinnustiloille Lapissa. Työn toimeksiantaja on Eero Peltoniemi. Työn tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen: Mikä on kustannustehokkain rehunkorjuun ...
 • Osuuskuntien merkitys luonnontuote- ja elintarvikealoilla Lapissa 

  Riskilä, Maria (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyöni aiheena on osuuskuntien merkitys luonnontuote ja elintarvikealoilla Lapissa. Työn toimeksiantajana oli Lapin luonnontuote- ja elintarvikealaa kehittävä LAPPI LUO II -hanke. Tavoitteena oli selvittää, mitä ...
 • Kyntäminen ja kyntämisen kehittyminen Lapissa 

  Guttorm, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, ovatko aikanaan Lapissa järjestetyt kyntökilpailut ja -kurssit vaikuttaneet kyntämisen kehittymiseen Lapin alueella. Lisäksi selvitin, millä tavalla kehitys näkyi maanviljelijöiden ...
 • Keskikokoisten lappilaisten maatilojen tulevaisuus 

  Takala, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Suomalainen maatalous on voimakkaassa murroksessa. Tämän murroksen yksi ilmenemismuoto on ikärakenteen vääristyminen. Lapissa tämä näkyy nopeana maatalousyrittäjien keski-iän nousuna. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ...

Näytä lisää