• Aluetaloudelliset vaikutukset : Age of the Dinosaur -näyttely 

   Mäki, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toimeksiantaja Oulun Luuppi on Oulun kaupungin alainen kokonaisuus, joka ylläpitää Oulun alueen museo- ja tiedekeskustoimintaa. Opinnäytetyössä tutkittiin Oulun Luupin järjestämän Age of the Dinosaur -näyttelyn aluetaloudellisia ...
  • ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA : Lapland Arctic Bouldering 

   Törmänen, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda alustava liiketoimintasuunnitelma Lapland Arctic Bouldering ohjelmapalveluyritykselle. Työlleni ei ole toimeksiantajaa, se on tehty omaan käyttööni tulevaisuutta ajatellen. Idea aiheeseen ...
  • Arktikum-palvelu Oy:n kokouspalveluiden kehittäminen 

   Heikkinen, Susanna; Kivekäs, Laura (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Arktikum-palvelu Oy:n kokouspalveluprosessia asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Tavoitteena on löytää kehitysideoita joiden perusteella Arktikum-palvelu Oy:n tarjoamia kokouspalveluita ...
  • ASENNE RATKAISEE : Yritysten näkemyksiä työelämäyhteistyöstä 

   Koivuranta, Marianne; Kivimaa, Lea (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Olimme mukana Rovaniemen ammattikorkeakoulun toteuttamassa Restonomi kehittäjänä – uusi toimintamalli -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää yhteistyöyritysten näkemyksiä Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja työelämän ...
  • BIOAIKA - MATKALLA YHTEISEEN TULEVAISUUTEEN : Tulevaisuudenkuvia Suomesta 

   Kammer, Jukka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitetään viiden eri yleisötapahtuman kävijöiden visioita siitä, minkälainen Suomi on sadan vuoden päästä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa bioaikarekan asiakkaiden arvoista ja tulevaisuuden ...
  • Café Linnan markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Naula, Birgitta (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli antaa ideoita ja virikkeitä Café Linnan markkinointiviestinnän kehittämiseksi. Tavoitteena oli selvittää ne markkinointiviestinnän keinot ja menetelmät, joilla Rovaniemellä sijaitsevan Café ...
  • Etelä-Karjalan talvimatkailun nykytilanne ja kehittämisehdotuksia 

   Hyytiäinen, Katja (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Etelä-Karjalan talvimatkailun nykytilannetta ja tehdä kehitysehdotuksia talvimatkailun parantamiseksi alueella. Työn toimeksiantajana toimi Etelä-Karjalan matkailua edistävä ...
  • Finlandia Hotels Bonuskortin myynninedistäminen Airport Hotel Oulussa 

   Vähä-Merilä, Tiina (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Airport Hotel Oulu kuuluu Finlandia Hotels -ketjuun, joka edellyttää jäsenyrityksiltä aktiivista kanta-asiakashankintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä ketjun Bonuskortin myyntiä hotellin asiakkaille. Tässä työssä Airport ...
  • Golfia kaikille – Arctic Golfin jäsenistölle kohdistuvan markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Villanen, Jemina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Arctic Golfin jäsenten kokemuksia yrityksen markkinointiviestinnästä ja saatujen tulosten perusteella tehdä suuntaa antava markkinointiviestintäsuunnitelma yritykselle. Työssä ...
  • HANDARBEITEN AN EINEM SEE IN FINNLAND : Markkinointisuunnitelman laatiminen käsityömatkailutuotteille Saksan markkinoille 

   Väisänen, Jenni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia markkinointisuunnitelma käsityömatkailutuotteille. Työn toimeksiantajana oli savonlinnalainen yritysverkosto Craft & Design Savonlinna. Työn tietoperustassa käsitellään luovan matkailun, ...
  • Henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen työhön Joulupukin Kammarissa 

   Siivola, Eerika (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää miten motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstö on työhönsä Joulupukin Kammarissa. Selvityksessä etsitään vastauksia siihen, mitkä eri tekijät motivoivat ja sitouttavat henkilöstöä ...
  • "Hillakuumeen" tuotteistamisen mahdollisuuksia 

   Määttä, Anu (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni ”Hillakuumeen” tuotteistamisen mahdollisuuksia on esiselvitystyö hillan tuotteistamisen mahdollisuuksista. Työn avulla pyrin selvittämään, miten hillaa voisi tuotteistaa ja saisiko hillasta ja hillamatkailusta ...
  • Hintamielikuvia Rovaniemestä matkailijoiden keskuudessa 

   Wiman, Emma (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millainen hintamielikuva Rovaniemestä vallitsee vapaa-ajan matkailijoiden keskuudessa sekä kartoittaa niitä tekijöitä, jotka ovat kokemusten taustalla. Lisäksi kartoituksessa ...
  • Hotelli Pellonhovin lounaspalveluiden kehittäminen 

   Saukkoriipi, Emilia (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Pellossa sijaitsevan Hotelli Pellonhovin lounaspalveluiden kehittämismahdollisuuksia asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla. Tavoitteena on havainnollistaa lounaspalveluiden puutteet ...
  • Hyvinvointiteemaisten palvelupakettien kehittäminen 

   Kämäräinen, Marjo (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämishanke, jonka tavoitteena oli kehittää erä-henkisiä ja paikallista kulttuuria hyödyntäviä hyvinvointipalvelupaketteja. Hyvinvointipalvelupaketit kehitettiin Simojärven eräkeskukselle, joka on ...
  • Hyvinvointituote Sauvakävellen halki Oulun : Tuotekehitys ideoinnista testaukseen 

   Ländén, Anniina (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii hyvinvointi- ja liikuntapalveluihin keskittyvä yritys Hyvinvointipalvelut Let´s Go. Työn ideana oli kehittää uusi liikunnallinen tuote yritykselle. Tuotteeseen haluttiin lisätä mukaan ...
  • Introducing CSR into a Small-Sized destination management company : case of Safartica 

   Tang, Tian (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of this thesis was to integrate corporate social responsibility (CSR) into the strategy of a small-sized destination management company while only focusing on the introduction stage. The formulation of the final ...
  • Japanilaiset vapaa-ajan matkailijat Lapissa – erityispiirteet ja tiedonhaku 

   Keskinarkaus, Elli; Ervasti, Jenni (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn aiheena on esitellä japanilaisten vapaa-ajan matkailijoiden erityispiirteitä sekä tiedonhakutapoja. Aihetta tarkasteltiin Lapin alueen matkailuyrityksien näkökulmasta. Tiedonhaussa ensisijaisena tutkimuskohteena oli ...
  • JOULUPUKKIMATKAILUTUOTTEEN MARKKINOINTI INTERNETISSÄ 

   Palokangas, Taru (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella yrityksen kotisivujen avulla tapahtuvaa sähköistä markkinointia ja asiakkuuksien hallintaa. Työssä käsitellään Joulupukin esiintymispalvelua matkailun ohjelmapalvelutuotteena, ...
  • Kaikille sopiva hotelli on esteetön : Case Scandic Rovaniemi 

   Koskela, Minna; Leinonen, Salla (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Scandic Rovaniemi -hotellin esteettömyyden nykytilanne havainnoinnin avulla ja saada kehitysehdotuksia havaintojen pohjalta. Työssä painotetaan asiakaslähtöisyyden toteutumista ja ...