Uusimmat viitteet

 • SAFARTICAN LIIKETILOJEN LAAJENNUS 

  Pykäläinen, Jarkko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja suunnitella, miten liiketilojen laajennus tapahtuu sekä käydä läpi minkälainen lupamenettely työhön liittyy. Opinnäytetyössä käytiin läpi myös kustannuslaskentaa. Opinnäytetyö auttaa ...
 • Rumpujen kunnossapitosuunnitelma, radan kunnossapitoalue 12 (Oulu)-Lappi 

  Tolonen, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Radan kuivatus vaikuttaa radan toimivuuteen, turvallisuuteen ja käyttöikään. Ratarummut ovat olennainen osa radan kuivatusjärjestelmää. Kunnossapitäjä tekee ratarummuille vähintään kerran vuodessa vuositarkastuksen. Tämän ...
 • Kosteudenhallintakoordinaattori Kuivaketju10-toimintamallissa 

  Pihlajamaa, Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa kuivaketju10-toimintamallin kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävistä. Työssä perehdyttiin koordinaattorin vastuualueisiin ja raportointiin sekä kosteudenhallinnan toteutumisen jälkeen ...
 • Julkisen puurakentamisen kehittäminen Lapissa 

  Juntunen, Helena; Harju, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin puisia julkisia rakennuksia Lapin kunnista. Tavoitteena oli kartoittaa kaikki kymmenen vuoden aikana rakennetut puiset julkiset rakennukset. Toisena tavoitteena oli selvittää kunnissa vireillä ...
 • Mikrokanavatekniikan hyödyntäminen optisen verkon rakentamisessa 

  Kosamo, Teemu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tutkia mikrokanavatekniikan hyödyntämistä optisen verkon rakentamisessa keräämällä siitä tietoa ja koostamalla ne tähän työhön. Opinnäytetyön merkitys alalle on kasvattaa tietoisuutta mikrokanavatekniikasta, ...
 • Maalämpöjärjestelmän mitoitus ja kustannusarvio 

  Pesonen, Joni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin maaperään sitoutuneen energian periaatteisiin ja sen hyödyntämiseen ympäristöystävällisenä ja energiatehokkaana ratkaisuna kiinteistöjen lämmönlähteenä. Työssä käytiin läpi erilaisia ratkaisuja ...
 • Omakotitalon ilmatiiviys ennen ja jälkeen alapohjalaatan tiivistämistä 

  Kouri, Kalle (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka paljon betonisen alapohjalaatan reunoilla sijaitsevan ilmaraon tiivistäminen parantaa rakennuksen ilmatiiviyttä, kuinka paljon parantuneen ilmatiiviyden ansiosta säästetään ...
 • Omakotitalon lämmitysmuodon muutos 

  Leinonen, Panu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tieto siitä, mikä lämmitysmuoto on taloudellisesti kannattavin todellisessa pientalon lämmitysjärjestelmän saneerauskohteessa, jossa on nykyisellään sähkölämmitys. Kohteena olevan ...
 • Nollaenergia-autotalli 

  Karjalainen, Onni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkoituksena oli perehtyä 1. heinäkuuta 2016 voimaantulleeseen rakennusten energiatodistuslain muutokseen ja siihen, miten se vaikuttaa moottoriajoneuvosuojiin (autotalleihin). Työssä käsiteltiin sitä, ...
 • KERROSTALON JULKISIVUN RAKENNUSAIKAINEN KUSTANNUSVERTAILU : Kingspan Therma TW57 -eristetty sisäkuorielementti ja paikallavalettu villaeristetty julkisivu 

  Kiimala, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli YIT Rakennus Oy. Työn tavoitteena oli tehdä kustannusvertailu ja vertailla toteutustapaa kahden eri julkisivuratkaisun välillä. Vertailussa olivat Kingspan Therma TW57 -julkisivueristeellä ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmä V10:n kuvaus ja ohjeet 

  Hyvönen, Elina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kuvaus sekä toimivat ja selkeät ohjeet toiminnanohjausjärjestelmä V10:stä Lehto Asunnot Oy:lle. Tarkoituksena oli tehdä erilliset ohjeet uuden projektin perustamiselle, yrityksen ...
 • Etelärinne Paikoitusalueet : Paikoitusalueiden suunnittelu 

  Tarujärvi, Esko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selostaa paikoitusalueen suunnittelua koskevasta prosessista, paikoitusalueiden suunnittelusta ja suunnitella Tiehallinnon ohjeiden mukaan paikoitusalueiden rakennekerrokset. Opinnäytetyön ...
 • Matkailumajoitushankkeen suunnittelu 

  Tammela, Vili (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä rakennussuunnittelu, arkkitehtisuunnit-telu, rakennesuunnittelu sekä kustannusarvio. Rakennussuunnitteluun kuuluu pääpiirustusten tekeminen. Arkkitehtisuunnitteluun sisältyy rakennuksen ...
 • Reunapaalut Lapissa 

  Martin, Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin maanteillä esiintyvien reunapaalujen tarkoituksenmukaisuutta Lapin olosuhteissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, tulisiko samaa reunapaalun mallia käyttää maanlaajuisesti vai kiinnittää ...
 • Puolangan kirkonkylän asemakaava-alueen katujen kuntokartoitus 

  Mustonen, Jaakko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tehdä Puolangan kunnalle kuntokartoitus, jonka pohjalta katujen korjaustoimenpiteet ja niihin varatut määrärahat voidaan kohdistaa niitä eniten tarvitseviin kohteisiin. Lisäksi oli ajatuksena, että ...

Näytä lisää