• 35–45-VUOTIAIDEN MIESTEN LIIKUNTATOTTUMUKSET ENONTEKIÖN KUNNASSA 

   Mämmelä, Antti; Mölsä, Jaakko (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Enontekiön kunta. Kunnalla on tavoitteena, että kaikki kunnan asukkaat liikkuisivat vähintään UKK-instituutin liikuntasuositusten mukaisesti. Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää, kuinka ...
  • ADHD-aikuinen ja arjen haasteet 

   Liikkanen, Outi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa neuropsykiatrisesta häiriöstä, jota voidaan hyödyntää neuropsykiatrista hoitotyötä kehittäessä yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Adult Asperger's Syndrome 

   Wright, Tuulikki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The thesis topic is the Adult Asperger's Syndrome. The starting point for the thesis was that the adults with the AS do lead independent adult life in many cases. Nevertheless the syndrome which is going to placed ...
  • Aivolymfooma : Opas BBBD-hoitoa saavalle 

   Heikkinen, Anu; Tervola, Anna-Mari (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Oulun yliopistollisen sairaalan syöpätautien osastolla 19 aloitettiin vuonna 2007 BBBD- hoidot primäärin aivolymfooman hoitoon. BBBD- hoidosta on olemassa vähän suomenkielistä tietoa. Projektin tarkoituksena on, että BBBD- ...
  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntouttavan hoitotyön opas hoitohenkilökunnalle 

   Ylitalo, Katri; Nikkarinen, Arja (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntouttavaa hoitotyötä, jota toteuttavat sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Hoitajien toteuttamaa kuntouttavaa hoitotyötä kutsutaan ns. yleiskuntoutukseksi. ...
  • Aknen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset aknepotilaaseen 

   Koivuniemi, Katja; Mäki, Aila (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma KATJA KOIVUNIEMI & AILA MÄKI AKNEN FYYSISET, PSYYKKISET JA SOSIAALISET VAIKUTUKSET AKNEPOTILAASEEN Opinnäytetyö: 37 sivua, ...
  • Akuutin sepelvaltimotautikohtauspotilaan kivun arviointi ja hoito sisätautien teho-osastolla 

   Alakokkare, Eeva; Ahola, Katja (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sepelvaltimotauti johtuu sepelvaltimoiden ahtautumisesta. Ahtautumisen syynä on valtimon kovettumatauti, joka vaurioittaa sepelvaltimoita. Suomessa sairastaa noin 300 000 ihmistä sepelvaltimotautia. Tauti kehittyy hitaasti ...
  • Akuutti eterisvärinä : Potilasohje 

   Oinas, Toni; Lappalainen, Mari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee akuuttia eteisvärinää, potilasohjausta sekä työn lopputuotosta, potilasohjetta. Opinnäytetyö etenee systemaattisesti sydämen anatomiasta ja fysiologiasta varsinaiseen sairauteen, ...
  • Alaraajakipsatun potilaan kotihoito-opas 

   Viippola, Ville-Matias; Saarijärvi, Ossi; Martimo, Jari-Pekka (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kipsihoidon tarkoituksena on tukea murtunut raaja liikkumattomaksi immobilisaation avulla. Alaraaja käsittää ihmisruumiissa vyötärön alapuolella olevat raajat eli jalat. Projektin tarkoituksena oli tuottaa opaslehtinen ...
  • Alkoholin pitkäaikaiset vaikutukset ihmisen terveyteen : Powerpoint- esitys Hoivakoti Herukan käyttöön 

   Kekki, Kielo; Saukkoriipi, Jenni (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja KIELO-MARIA KEKKI & JENNI SAUKKORIIPI ALKOHOLIN PITKÄAIKAISET VAIKUTUKSET IHMISEN ...
  • Alkoholiongelmaisen katkaisuhoitopotilaan ohjaus päihdehoitoon : Sairaanhoitajien kokemuksia sisätautien vuodeosastolla 

   Virtanen, Ilkka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien kokemuksia alkoholiongelmaisen katkaisuhoitopotilaan ohjaamisesta päihdehoitoon Lapin keskussairaalan sisätautien vuodeosastolla 5A. Tavoitteena oli tuottaa kokemuksellista ...
  • Aloittavien sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden fyysisten ominaisuuksien yhteys sairaanhoitajan työn fyysisiin vaatimuksiin 

   Laitamaa, Matias; Hanhela, Sara (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sairaanhoitajan työ on fyysisesti rasittavaa työtä, ja siksi hyvien fyysisen kun-non ominaisuuksien avulla työssä jaksamista voidaan parantaa merkittävästi. Työ on useimmiten kolmivuorotyötä ja työnkuvaan kuuluu muun muassa ...
  • Anoreksia ja bulimia nuorten keskuudessa - Oppitunti 8.luokkalaisille 

   Slunga, Susanna; Parkkasaari, Elisa (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Projektimuotoisen kehittämistehtävämme tarkoituksena oli antaa opinnäytetyömme pohjalta tietoa 8. luokkalaisille nuorille anoreksiasta eli laihuushäiriöstä ja bulimiasta eli ahmimishäiriöstä. Työn tavoitteena oli ...
  • Anoreksiaa sairastavan lapsen ja nuoren vanhempien tukeminen hoitajien kokemana 

   Hosionaho, Sofia; Simonen, Elina (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössämme kuvattiin hoitajien kokemuksia anorexia nervosaa sairastavien lasten ja nuorten vanhempien tukemisesta Lapin sairaanhoitopiirissä. Tutkimukselle asetettiin kolme tutkimustehtävää, joiden tavoitteena oli ...
  • APUA-MITÄHÄN SIELLÄ TAPAHTUU? : OHJAUSLEHTINEN TOIMENPITEESEN TULEVAN LAPSEN VANHEMMILLE 

   Virtanen, Susanna; Tikkala, Henna (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lapsipotilaan toimenpiteelle on ominaista, että toimenpiteeseen valmistelu on pääasias-sa vanhempien tehtävä. Vanhemmat haluavat osallistua lapsensa hoitoon ja haluavat auttaa lastansa selviytymään oudosta ja uudesta ...
  • Arnold-Chiari tyyppi I malfolmaation vaikutukset sitä sairastavien arkeen 

   Honkaniemi, Saila (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Arnold-Chiari malformaatio on harvinainen aivosairaus, joka johtuu kallon takakuopan epämuodostumasta. Takakuoppa on liian ahdas ja tästä syystä pikkuaivojen takaosa ja osa ydinjatkeesta siirtyy niska-aukon alapuolelle ...
  • Asiakastyytyväisyys sairaanhoitajan vastaanotolla terveyskeskuksessa 

   Aho, Päivi (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyttä sairaanhoitajan vastaanotolla Pelkosenniemen – Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymässä. Asiakastyytyväisyyden osa-alueeksi määriteltiin aikaisempien ...
  • Asiakastyytyväisyyskartoitus Tornion kaupungin terveyskeskuksessa : Kyselytutkimus Tornion kaupungin terveyskeskuksen eri toimipisteissä käyneille asiakkaille 

   Parikka, Esteri (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyskyselyn avulla tutkimuskohteessa käyneiden asiakkaiden mielipiteitä Tornion kaupungin terveyskeskuksen eri toimipisteiden palveluista ja niiden laadusta. Tavoitteena ...
  • Asiakkaan haavanhoito : Opas kotisairaanhoidon työntekijöille 

   Mikkola, Heidi; Särkelä, Jonna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme on haavanhoito-opas, joka on tarkoitettu Kemijärven kotisairaanhoidon työntekijöille, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien käyttöön. Haavanhoito-oppaan tavoitteena on opastaa työntekijää siten, että hän ...
  • Asiakkaana Mielitiimissä 

   Koivuranta, Laura (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Mielitiimille ja se on määrällinen ja laadullinen. Tavoitteena on edistää Mielitiimin palveluiden saatavuutta ja laatua. Tarkoituksena on kuvata asiakkuuden kulkuprosessi ja ...