Uusimmat viitteet

 • Yrityksen laatujärjestelmän kehittäminen 

  Kaarre, Joni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on tehty raahelaiselle Maint-Time Oy:lle. Tavoitteena oli sekä suunnitella että toteuttaa yritykselle laatukäsikirja ISO 9001:2015 laadun-hallintajärjestelmän mukaan. Maint-Time Oy on vuonna 2015 perustettu ...
 • Sähköasemarakennusten Salamasuojaus 

  Kuukasjärvi, Tommi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä keskitytään sähköasemarakennusten salamasuojaustarpeen arviointiin sekä itse suojaustoimenpiteisiin. Työ tehtiin ABB:n Vaasan Power Grids- yksikköön.
 • IFC-TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN PIENTALOJEN SÄHKÖSUUNNITTELUSSA 

  Riekkinen, Lauri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä selvitettiin työn tilaajalle, voidaanko IFC-malleja hyödyntää osana pientalojen sähkösuunnittelua ja pystytäänkö mallien käytöstä saada lisää hyötyä sähkösuunnittelussa. Työssä käytiin läpi tietomallinuksen ...
 • Sähköasemien ennakkohuolto ja kunnossapito Tornionlaakson Sähkö Oy:ssä 

  Keränen, Perttu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tornionlaakson Sähkö Oy on läntisessä Lapissa toimiva sähköverkkoyhtiö. Yhtiö harjoittaa verkkoliiketoimintaa pääosin Kolarin, Pellon, Ylitornion ja Tornion kuntien alueella. Yhtiön sähköverkon pituus on noin 3700 km ja ...
 • Oikosulkumoottoreiden nimikkeistön harmonisointi ja tarvesuunnittelun keskittäminen : Stora Enso Oyj:n Suomen tehtaat 

  Littow, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli saada epätahti-moottorinimikkeistön toimipistekohtainen tarvesuunnittelu keskitettyä yhdelle taholle Stora Enson tehtailla, Efora Oy:n kunnossapitämissä toimipisteissä Suomessa. Tavoitteena oli ...
 • KESKIJÄNNITEKAAPELIEN DIGITOINTI JA JAKELU-VERKON TARKASTUSOHJEEN PÄIVITTÄMINEN 

  Kuru, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kartoitettiin Keminmaan Energian sähkön jakeluverkon kaapeloitua kes-kijänniteverkkoa. Työssä tarkasteltiin verkkotietojärjestelmää, tarkemmin sanot-tuna Trimble NIS-verkkotietojärjestelmää. Sähkömarkkinalaki vaatii ...
 • Kiinteistön tekniikkatunnelin valaistuksen parantaminen 

  Lampainen, Lari-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä oli aiheena valaistuksen parantaminen tekniikkatunnelista. Rakennus sijaitsee Oulun Linnanmaan alueella ja sitä on rakennettu eri vuosikymmenten aikana alkaen vuodesta 1969. Maanpäällisiä tiloja on peruskorjattu ...
 • Tietomallintaminen ja sähköverkon laskenta MagiCADilla 

  Arola, Risto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehtyä tietomallipohjaiseen sähkösuunnitteluun rakennushankkeessa ja tietomallintamiseen MagiCAD Electrical -sähkösuunnittelusovelluksella. Lisäksi perehdyttiin ja opeteltiin käyttämään ...
 • 20 kV Johtolähdön käyttö ja relekoestus opetusympäristössä 

  Joensuu, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Lapin ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan laboratorion keskijännitekojeistossa olevan johtolähdön käyttö. Työssä perehdyttiin sähkövoimatekniikan laboratorion 20 kV:n johtolähtöön, sen suojaukseen ...
 • Sähkönlaadun mittaus ja etäluenta 

  Saario, Hannu-Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä perehdyttiin Lapin ammattikorkeakoulun Kemin Kosmoksen toimipisteen sähkövoimalaboratorion sähkönjakelun oppimisympäristöön ja sen sähkönlaadun mittaukseen ja etäluentaan. Työn tarkoituksena oli tutkia eri ...
 • Huoneistosäätimen tuotteistaminen 

  Mikkonen, Lauri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiristyvät energiamääräykset aiheuttavat painetta taloteknisten järjestelmien toiminnan optimoimiselle. Ajankohtaisessa ja haastavassa tehtävässä taloteknisten laitteiden ohjaamisella, säädöllä sekä valvonnalla on olennainen ...
 • Pienjännitesennuksien käyttöönottomittaukset V117 – V126 MK2 tuuliturbiineissa 

  Polet, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ennen rakennuksen sähköjärjestelmien tai sähkölaitteen käyttöönottoa sille on tehtävä käyttöönottotarkastus, joka sisältää mittauksia, toiminnallisia kokeita sekä aistinvaraisia tarkastuksia. Käyttöönottotarkastuksilla ...
 • Aihionsiirtovaunun langaton tiedonsiirto 

  Järnfors, Karoliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää vaihtoehtoista langatonta tiedonsiirtojärjes-telmää Outokummun Tornion tehtaan kuumavalssaamolla sijaitsevan aihion-siirtovaunun tämän hetkiselle tiedonsiirtojärjestelmälle. Tämän hetkinen ...
 • ECO 17 LUX -LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUTYÖ 

  Laakso, Veeti; Laakso, Veeti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Eco 17 Lux -öljykattilan lämmitysjärjestelmän doku-mentoinnin, PI-kaavion suunnittelun ja 3D-piirrossuunnittelun tekeminen. Opinnäytetyö suoritettiin Lapin Ammattikorkeakoulussa. Dokumentoinnin ...
 • Kompensointireaktorin valinta Tornion Energian sähköasemalle 

  Aho, Viljami (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sopivia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin kompensoida kasvanutta kapasitiivisen loisenergian määrää. Tornion Energia Oy:n Pirkkiön sähköasemalla. Sähkömarkkinalakien mukaisten ...

Näytä lisää