Uusimmat viitteet

 • PALVELIMEN SIIRTO PILVEEN PK-YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA 

  Oja, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksianto opinnäytetyölleni tuli Rovaniemeläiseltä elintarvike-alan pk-yritykseltä, Lapin Krassi Oy:lta. Lapin Krassi Oy on vuonna 1996 perustettu elintarvikealan yritys, jonka toimialaan kuuluu mm. valmisruokien, ...
 • Koodiviidakko Oy:n Liana-tuotteissa käytettävien selain- ja sähköpostiohjelmien kartoitus testaussuunnitelmaa varten 

  Niemelä, Anniina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin internetselaimien ja sähköpostiohjelmien markkinaosuuksia ja niiden kehitystä toimeksiantajan Liana-tuotteiden testaussuunnitelmaa varten. Tutkimusongelma koostui kahdesta alatutkimusk ...
 • Työelämän ja koulutuksen ennakointi, Case EKKU-hanke 

  Koivusaari, Anu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työelämän ja koulutuksen ennakointi on yksi suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden tärkeä menestystekijä. Työelämän osaamistarpeiden kartoittaminen ja ennakointi antavat koulutuksen järjestäjille sekä työnantajille tärkeää ...
 • ITIL käytännössä ja häiriön- ja ongelmanhallinta fiktiivisessä yrityksessä 

  Miettinen, Mikael (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on ITIL käytännössä ja häiriön- ja ongelmanhallinta fiktiivisessä yrityksessä. Työn tavoitteena on kertoa lukijalle ymmärrettävästi mikä on ITIL, miten ITIL osaaminen voidaan todistaa sertifikaateilla ...
 • Verkkokauppa-alustan valinta aloittavan pienyrittäjän ehdoilla 

  Slunga, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii opinnäytetyön tekijä itse ja työn päätavoitteena on tekijän oman työelämän edistäminen. Opinnäytetyössä vertaillaan kolmen verkkokauppa-alustan ominaisuuksia ja valitaan yksi ...
 • Helppokäyttöisen CMS-sovelluksen suunnittelu ja toteutus 

  Vallineva, Tuomo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli helppokäyttöisen CMS-sovelluksen suunnittelu ja toteutus. Toimeksiantaja kotipalvelu-alan yritys tarvitsi nettisivujen ylläpitoon helposti käytettävän julkaisujärjestelmän. Yrityksellä ei ...
 • TUOTANTOON LIITTYVIEN TIETOTARPEIDEN JA TIETOLÄHTEIDEN MÄÄRITTELY HYDNUM OY: LLE 

  Korpimäki, Juha (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada selvitettyä toimeksiantajan tuotan-toa koskevat tiedontarpeet sekä mahdolliset ratkaisut, joilla tiedontarpeet voitaisiin täyttää mahdollisimman tehokkaasti. Tiedontarpeet kartoitettiin ...
 • Verkkokaupan kehittäminen 

  Murtomäki, Riku (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata tietoperusta- ja laatulähtöinen verkkokaupan kehittäminen. Aihe valikoitui yrityslähtöisesti aidosta tarpeesta verkkokaupan kehittämiseen Klinger Finland Oy:lle, jonka toiminta ...
 • SATAKUNTALAISEN TEOLLISUUSALAN YRITYKSEN MOBIILILAITEHALLINNAN PALVELULÄHTÖINEN TOIMINTAMALLI 

  Nurmi, Jaakko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin mobiililaitehallinnan palvelulähtöinen toimintamalli satakuntalaiselle teollisuusalan yritykselle. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, koska toimeksiantajan käyttöönottoprojekti ...
 • Web-sivuston käytettävyys : Case Tornionseudun Ampujat ry 

  Kärppä, Tea (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on web-sivuston käytettävyys. Työn tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja testata käytettävyydeltään mahdollisimman hyvät web-sivut Tornionseudun Ampujat ry:lle. Lisäksi tavoitteena on selvittää, ...
 • MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN PROSESSI FYSIOTERAPIA-ASIAKKAAN OHJAUTUMISESSA TYÖTERVEYSHUOLLOSTA KUNTOUTUKSEEN : Case: Yritys Kuntoutus 

  Halmetoja, Tuija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksianto tuli omasta työyhteisöstäni, mikä oli perusteltu lähtökohta tutkimukselle. Tein syksyllä 2016 prosessikartoituksen prosessikartoitusta Yritys Kuntoutukselle, laajentaen prosessin kartoittamista ...
 • Laskentapohja tuppituloksille : Case: Suomen tuppiliitto ry 

  Ryytty, Katariina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen Tuppiliitto ry järjestää vuosittain tupen pelaamisen Suomen cupin. Kisoja järjestetään kymmenen kisakauden aikana ja pisteitä jaetaan kuudelletoista parhaalle parille per kisa. Kausi päättyy Suomen mestaruus -kisoihin ...
 • Esiselvitys projektisalkunhallintaan korkeakoulussa 

  Länsman, Unni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Norjassa sijaitseva Sámi University of Applied Sciences -korkeakoulun projektien hallinnassa tarvittavat tiedot, jotka edistävät projektisalkunhallinnan kehittämistä, ja lisäksi ...
 • Kemin kaupungin uusi kuntalaispalautemalli 

  Juopperi, Tarja; Harald, Hannele (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella Kemin kaupungille sähköinen kuntalaispalautemalli. Samalla tutkimme keinoja, miten kuntalaiset saisi aktivoitua osallistumaan ja vaikuttamaan päätöksenteossa. Kunnat ovat velvoitettuja ...
 • Kuntoutuksessa käytettävien ICT-pohjaisten järjestelmien selvitys 

  Kuuselo, Marjut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää kuntoutuksessa käytettävien ICT-pohjaisten järjestelmien käyttöä, käytön ongelmia ja kehityskohteita. Työ on esikysely laajalle pohjoismaiselle Arctic Virtual Playground - ...

Näytä lisää