Uusimmat viitteet

 • Langattoman verkon salauksen murtaminen 

  Kivelä, Severi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli langattoman verkon salausten murtaminen. Salausprotokollina murrettavissa langattomissa verkoissa olivat WEP ja WPA/WPA2. Käyn läpi IEEE 802.11-standardeja ja langattoman verkon salauksen ...
 • Tietämyskanta ja sen hyödyntäminen hiljaisen tiedon keräämisessä 

  Pohjanen, Valtteri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia hiljaista tietoa ja sen esiintymistä kohdeorganisaation sisällä sekä tietämyskantaa ja sen hyödyntämistä kohdeorganisaation sisäisen tiedon keräämisessä. Halusin selvittää, mitä hiljainen ...
 • Android-sovelluksen testaustyökalut ja testausmenetelmät 

  Söderström, Arto (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Android-sovelluksen testaukseen käytettyjä testaustyökaluja ja -menetelmiä, joiden avulla pystyttäisiin parantamaan ja automatisoimaan testausprosessia. Työssä käytiin läpi ...
 • Livestriimaus tutuksi Streamialla : Streamia.fi Uutisraivaaja-kilpailussa 

  Polvela, Ville (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Striimausalaan liittyy useita haasteita. Suomi on pieni kielialue, jota suuret suoratoistosivustot ja -palvelut eivät huomioi kunnolla. Tämä voi tarkoittaa kaikkea puutteellisista käännöksistä suomalaisten pitämien lähetysten ...
 • Liikkuminen ja interaktiot virtuaalitodellisuusympäristössä 

  Kirjavainen, Jesse (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  ArcticShell-hankkeen kesäpeliprojektissa tehdyn pelin toteutuksessa ilmeni ongelmia liittyen virtuaalitodellisuusympäristössä liikkumiseen ja siellä olevien esineiden käsittelyyn. Opinnäytetyön tavoite on dokumentoida ...
 • Ohjelmiston elinkaari ja web-sivuston kehittäminen 

  Tuokkola, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota “Playful Lapland” -hankkeen henkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille tietoa ohjelmistotuotannon ja -kehityksen vaiheista ja menetelmistä ohjelmiston elinkaaren eri vaiheissa. ...
 • Lapin sairaanhoitopiirin käyttövaltuushallinnon käyttöönoton esimääritykset 

  Koskiniemi, Janne; Kreivi, Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda esimääritysdokumentaatiot Lapin sairaanhoitopiirin käyttövaltuushallinnon käyttöönottoa varten. Esimääritysdokumentaatiot koostuivat Lapin sairaanhoitopiirin toimintaympäristön kuvaamisesta ...
 • Pilvipalvelun hyödyntäminen raportoinnissa 

  Anttila, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on toteutettu uusi raportointiratkaisu Vertainen vierellä -hankkeelle. Raportointiratkaisun tavoitteena on vähentää hankkeessa toimivien kahden koordinaattorin työtaakkaa. Raportointiratkaisu otetaan ...
 • Median​ upottaminen​ TaideART-hankkeen verkkosovellukseen 

  Tervonen, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja tuottaa TaideART-hankkeen verkkosovellukselle soveltuva metodi median upottamiseen noudattaen avoimen lähteen periaatetta sekä oEmbed- ja Open Graph -protokollaa. Opinnäytetyön ...
 • USB-kameran käyttö värin- ja kuvantunnistuksessa : Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller 

  Pylkkönen, Aleksi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tutkia Fischertechnikin opetuskäyttöön tarkoitettujen palikkarobottien käyttöä värin- ja kuvantunnistuksessa, käyttäen robotin omaa USB-kameraa ja Fischertechnikin luomaa ROBOPro-ohjelmo ...
 • Virtuaalinen pilvipalvelu avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla 

  Ryynänen, Ari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Erilaiset etäpalvelut ja –tallennukset ovat kasvattaneet suosiotaan niin yksityishenkilöiden kuin yritysten käytössä. Esimerkiksi Google, Microsoft ja Apple tarjoavat omia versioitaan omille käyttöjärjestelmilleen ja myös ...
 • Raspberry Pi -taulutietokone 

  Alakurtti, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli soveltaa sulautettuihin järjestelmiin ja elektroniikkaan pohjautuvia tietotekniikan insinööriopintoja, joiden pohjalta luotiin toimiva Raspberry Pi -taulutietokone. Toisena merkittävänä ...
 • FOTOGRAMMETRIAN JA 3D-SKANNAUKSEN HYÖDYNTÄMINEN 3D-MALLINNUKSESSA 

  Uitto, Mika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli tehdä 3D-malleja valokuvista monen näkymän stereo-teknologiaa hyö-dyntävällä ohjelmalla. Myös 3D-skannausta tutkittiin rajallisesti. Opinnäytteessä käsi-tellään kuvamittaukseen ja 3D-skannaukseen liittyviä ...
 • 3D-tulostinrakennussarjan käyttöönotto 

  Mäntyniemi, Roni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tavoitteena on selvittää, millainen työ on ottaa käyttöön rakennussarjana toimitettu 3D-tulostin ja arvioida sen tuottamien tulosteiden laatua. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisilla 3D-tulostetuilla ...
 • Tutkan lähettimen teholähteen valvontakortin testauslaite 

  Rensujeff, Juha-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantona oli suunnitella ja toteuttaa tutkan teholähteen valvontakortin testauslaite Millog Oy Riihimäen toimipaikan käyttöön. Testauslaitteen avulla kyetään kehittämään piirikorttitason korjauskykyä ...

Näytä lisää