Uusimmat viitteet

 • Esiselvitys konetekniikan laboratorioympäristöön soveltuvista tuotetiedon hallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmistä 

  Etto, Carola (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä esiselvitys ammattikorkeakoulun konetekniikan laboratorioympäristöön soveltuvista tuotetiedon hallintajärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksista, määrittelystä ja ...
 • VAIHTEIDEN UUDELLEENVALMISTUKSEN LISÄÄMIS-MAHDOLLISUUDET KATSA OY:SSÄ 

  Kumpuniemi, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Katsa Oy:lle, joka Tampereella ja Ikaalisissa suun-nittelee, valmistaa ja huoltaa muun muassa teollisuudessa, laivoissa ja erikois-ajoneuvoissa käytettäviä vaihdelaatikoita. Katsa Oy:ssä on joitain ...
 • Teräsraepuhaltamon ja jauhemaalaamon markkinointitutkimus 

  Kiimala, Jarno (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Tornion KaMa-Palvelut Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli selvittää vuoden 2018 alussa valmistuvan teräsraepuhaltamon ja jauhemaalaamon markkina-alue sekä kartoittaa potentiaaliset asiakkaat ja ...
 • Kiinteistötietojen hallinnan tehostaminen Sysmän kunnassa 

  Juvonen, Raimo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö sekä siihen liittyvä opas laadittiin Sysmän kunnan tekniselle palvelukeskukselle. Tavoitteena työssä oli saattaa kunnan hallitsemien kiinteistöjen tiedot ajantasaisiksi ja ottaa käyttöön Buildercom Oy:n kehittämä ...
 • Projektiohjeiden käyttöönotto 

  Mäkipörhölä, Jonna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli projektityöohjeiden laatiminen ja käyttöönotto Tormets Oy:lle. Opinnäytetyön toiminnallisessa osiossa päivitettiin projektikäsikirja, laadittiin projektityöohjeet sekä valmis projektikansiopohja. ...
 • Puhdistusjärjestelmän tuotteistamisen kuvaus 

  Puolakka, Keijo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tuotteistaminen. Toimeksiantajana tälle työlle oli Lapin ammattikorkeakoulun TKI- osasto, käynnissäpidon tutkimusryhmä. Tuotteistamisen pohjalta oli tarkoitus luoda suunnitelmallinen esitys ...
 • RAP5-linjan peittaushappojen jäähdytyksen kapasiteetin tehostaminen 

  Palosaari, Henrik (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin Outokumpu Stainless Oy:n kylmävalssaamo 2:lle. Työn tavoitteena oli tutkia peittaushappojen jäähdytyksen tehostamisen teknisiä vaa-timuksia. Työssä oli tavoitteena laatia toteutussuunnitelma happojen ...
 • Korikorjaamon vahinkotarkastustoiminnan kehittäminen 

  Mätäsjärvi, Kalle-Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Laakkonen Autokonsernin korikorjaamoiden toiminnasta ja kehitystyöstä vastaava jälkimarkkinointipäällikkö Harri Heilimä. Laakkonen Autokonserniin kuuluvat yhtiöt ovat Autotalo Laakkonen ...
 • Kalkinpolton sivutuotteiden hyödyntäminen ja logistiikka, SMA Mineral Oy 

  Rapakko, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on kalkinpolton sivutuotteiden hyödyntäminen ja logistiikka SMA Mineral Oy:ssä. Opinnäytetyötä valvoi SMA Mineral Oy:stä laatu- ja ympäristökoordinaattori Johanna Holm. Asiantuntijana yritykseltä oli ...
 • SAPin käytön kehittäminen : Stora Enso Veitsiluodon tehtaiden Pk2:lle ja PK3:lle 

  Talvensaari, Heli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaan toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön Navigaattori-työkalu jo käytössä olevaan SAP-ohjelmasovellukseen paperikone 2:n ja 3:n operaattoreille ja ...
 • Kartoitus ydinvoimalaitoksen kunnossapidon alueellisista vaikutuksista 

  Ylinen, Joonas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tässä työssä Lapin ammattikorkeakoulun teollisuuden ja luonnonvarojen Kemin yksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaa-tioyksikkö. Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa ydinvoimalaitoksen ...
 • Improvement of Hydraulic Power Unit Design for Hose Loading Station 

  Köyhäjoki, Tero (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  The objective of this thesis for National Oilwell Varco was to create new design for the hose loading station to achieve savings in labour and part costs. This demand for cost efficiency comes from customers as previously ...
 • JOUHEA TUOTANNONOHJAUS : Case Suomen Lasinjalostus Oy 

  Löytäinen, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomen Lasinjalostus Oy, joka on kierrä-tyslasista tuotteita jalostava yritys. Työn tarkoituksena oli helpottaa tuotannon-ohjaukseen tarkoitetun ohjelmiston valintaa. Yrityksellä ei ole ...
 • Sähkö- ja hybridiauton koulutusvaatimukset ja oppimisympäristö 

  Ohenoja, Hannu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä suunnitelma sähkö- ja hybridiautojen koulutusvaatimuksista, oppimisympäristöstä ja sen välineistöstä oppilaitokselle. Toimeksiantajana toimi Ammattiopisto Lappian auto-osasto, jolle ...
 • Sähköajoneuvojen latausaseman yleissuunnitelma 

  Hyyryläinen, Marko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä yleissuunnitelma latausasemasta sähköajoneuvoille Oulun Seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikölle. Tarkoituksena oli selvittää latausaseman sijoittaminen ja tekniset ominaisuudet ...

Näytä lisää