Uusimmat viitteet

 • Tulenkestävät teräkset : Kirjallisuustutkimus 

  Kauppi, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tulenkestäviä teräksiä käytetään useissa käyttökohteissa prosessi-, kaivos- ja energiateollisuudessa. Tähän kirjallisuusselvitykseen on koottu tietoa standardissa SFS-EN 10095 esitetyistä tulenkestävistä teräksistä, niihin ...
 • E-hyvinvointipalveluiden nykytila ja tulevaisuus Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa : ”…ne antaa kuitenkin enemmän mahdollisuuksia…” 

  Lappi, Hanne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana on tarkastella Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien e-hyvinvointipalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta vuonna 2020 saamelaisulottuvuus huomioiden. E-hyvinvointipalvelut eli internetin ja/tai ...
 • Soten haasteet hyvinvointialan korkeakoulutukselle : 22 artikkelia teemasta 

  Arolaakso, Sari; Heikkinen, Merja; Helavirta, Susanna; Hjulberg, Merja; Huczkowski, Panu; Järvi, Seija; Kantola, Susanna; Kilpiäinen, Seppo; Kuosmanen, Voitto; Kynkäänniemi, Teija; Jääskeläinen, Arja; Muranen, Päivi; Oinas, Sirpa; Paloste, Airi; Pekkala, Tiina; Pyyny, Heidi; Raappana, Mikko; Rissanen, Riitta; Räty, Rauni; Saari, Erkki; Saarnio, Reetta; Seppälä, Leena; Seppänen, Raija; Tohmola, Anniina; Viinamäki, Leena; Välimaa, Leena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä Lapin AMKin julkaisu on tarkoitettu aktivoimaan keskustelua ja palvelujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Toivomme että juuri tämä julkaisu löytää lukijansa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ...
 • Kineettisen vesivoiman soveltuvuus Lapin maakunnan alueella 

  Kotkansalo, Arja; Siimes, Aslak; Ailinpieti, Piia; Rintala, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kineettinen vesivoima mahdollistaa sille soveltuvissa kohteissa ympäristöystävällisen tavan hyödyntää veden virtausta energiantuotannossa. Sen käytettävyyden ja hyödynnettävyyden selvittäminen tukee uusiutuvan energian ...
 • Lapin ja Pohjois-Karjalan yritysten alueellisen vaikuttavuuden määrittäminen SME Match menetelmällä 

  Karinen, Jouko; Toppila, Rauno; Joutsenvaara, Jukka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapin ja Pohjois-Karjalan alueilla on yhteisiä piirteitä ja alueellisia haasteita yritystoiminnan laajentamiseen liittyen. Yhteisiä haasteita kummallekin alueelle ovat mm. pitkät välimatkat, sekä maakuntien vetovoiman ja ...
 • Algorithms for compression and real-time internet services of intelligent road data 

  Kumpula, Hanna; Peisa, Kari; Teeriaho, Jouko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The road weather station (RWS) network in the Northern parts of Finland is too sparse for the purposes of delivering detailed information of the road weather. Therefore, the Interreg Nord funded Winter Road Maintenance ...
 • Pilot: Using 2D Laser Scanner in Automated Road Monitoring : ALASCA project report 

  Autioniemi, Juha; Heikkilä, Mikael; Konttaniemi, Heikki; Kumpula, Hanna; Niskanen, Jori-Jaakko; Närhi, Riku; Poikajärvi, Janne; Sinisalo, Tuomas; Ylinampa, Jaakko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  ALASCA (Automated Road Monitoring Pilot Using 2D Laser Scanning) is a regional innovation pilot project. The objective was to develop and test a laser scanning unit that would enable crowd-sourced data collection from ...
 • Arjen turvaa Lapissa : Osallisuus, palvelut ja elinkeinot 

  Bosse, Julia; Evwaraye, Ari; Harju-Myllyaho, Anu; Häikiö, Sisko; Inkeröinen, Leena; Kangasniemi, Ulla; Karlsson, Kenneth; Kilpiäinen, Seppo; Kohllechner-Autto, Marlene; Lahti, Elisa; Linna, Eila; Marttala, Timo; Niemisalo, Niko; Niska, Petri; Nisula, Sari; Palmgren, Marko; Pohja, Petteri; Pyhäjärvi, Jenni; Satokangas, Pasi; Syväjärvi, Tuija; Tammia, Tarja; Tolppi, Reijo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käsillä oleva kirja Arjen turvaa Lapissa: Osallisuus, palvelut ja elinkeinot (2018) on Lapin ammattikorkeakoulun strategiatyön tulos. Teksteissä tuodaan esille ajankohtaisia näkökulmia ja kehittämisteemoja, joita arjen ...
 • Monialainen Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri 

  Saranki-Rantakokko, Sirkka; Viinamäki, Leena; Hautala, Sanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laaditun selvityksen pohjalta mallinnettu Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri uudistaa korkea-asteista hyvinvointialan TKI-toimintaa ja osaamista Lapissa. Klusteri toimii monipuolisessa vuorovaikutuksessa muiden ASE-klustereiden ...
 • Osaamisella on väliä : Kuvaus matkalta henkilöstön osaamisen johtamiseen 

  Huhtalo, Tiina; Kangastie, Helena; Konu, Ari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä julkaisu on syntynyt Lapin ammattikorkeakoulun osaamisen johtamisen kehittämisprojektin (2014-2018) tuloksena. Kehittämistavoitteena oli mallintaa suunnitelmallinen ja systemaattinen osaamisen strategisen johtamisen ...
 • Naisyrittäjyys hyvinvointialalla : Kehittämishankkeen tuloksia ja arviointia 

  Lipponen, Tarja; Mylläri, Birgit (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin lieventämään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaista eriytymistä yrityskentällä ja edistämään naisyrittäjyyttä sekä naisyrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien ...
 • KauKussa kuhisee 2017 : Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuonna 2017 

  Arkko-Saukkonen, Anitra; Finström, Henri; Haase, Antti; Jauhola, Esa; Juho, Eija-Sinikka; Junna, Ritva; Jussila, Marjo; Kemi, Jenni; Keränen, Hannele; Kokkonen, Sirpa; Konttaniemi, Juhamatti; Krastina, Anzelika; Könni, Pirjo; Lummi, Raija; Merivirta, Minttu; Penttinen, Jari; Puukko, Saila-Inkeri; Puukko, Timo; Saranne, Marika; Seppänen, Eila; Valvimo, Riia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  KauKussa kuhisee on Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin osaamisalan (KauKu) vuosittainen julkaisu, jossa tuodaan esiin niin pienempiä kuin suurempiakin TKI-toimenpiteitä popularisoidussa muodossa ja tehdään ...
 • Tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnan (TNO) hyviä käytänteitä 

  Kangastie, Helena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimintaa (TNO) ja palveluja on kehitetty Lapissa eri verkostojen kanssa yhteistyössä jo noin 10 vuoden ajan. Tässä koosteessa tuodaan esille kehittämistyön kautta syntyneitä olemassa olevia hyviä ...
 • Työelämäläheiset osaamispolut : Kokemuksia työelämäläheisestä opiskelusta avoimissa korkeakouluissa 

  Kanniala, Iiris; Löf, Jonna; Maaninka, Tanja; Minkkinen, Joni; Riihiniemi, Niina; Rusko, Rauno; Timonen, Merija (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä artikkelikokoelma kuvaa Lappilaiset avoimet työelämäläheiset osaamispolut (LATO) -hanketta, sen toimintaa, tuloksia ja hyviä käytänteitä. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. ...
 • State-of-the-Art Review on Automotive Radars and Passive Radar Reflectors : Arctic Challenge research project 

  Händel, Chris; Konttaniemi, Heikki; Autioniemi, Matti
  Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Automation will enable safer, more green and efficient road transport in the upcoming decades. In order to exploit the full potential of automation, autonomous vehicles have to operate also in arctic environments, and ...

Näytä lisää