• Maaseutuyrittäjien hyvinvointi : arviointiraportti 

   Paloste, Airi (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Maaseutuyrittäjien hyvinvointihankkeen tavoitteena oli maaseutuyrittäjien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen, työolosuhteiden ja ammattitaitoa ylläpitävän ja kehittävän toiminnan tukeminen ...
  • Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa 

   Apilo, Tiina; Corander, Henrik; Huikuri, Tapani; Huovinen, Taina; Karhu, Miikka; Kauppi, Timo; Kujanpää, Veli; Larkiola, Jari; Linna, Juhani; Savinainen, Timo; Sirén, Mika; Toppila, Rauno (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Raportissa kuvataan ruostumattoman teräksen jatkojalostamisen tarvetta ja haasteita Suomessa. Lisäksi annetaan ehdotuksia siitä, miten koulutuksessa, tiedotuksessa ja ruostumattoman teräksen eri jatkojalostusvaiheissa ...
  • SSAB:n ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit : tekninen raportti 

   Rissanen, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Raportissa tarkastellaan ruotsalaisen teräsvalmistajan Svenskt Stål AB:n (SSAB) kuumavalssattujen ultralujien rakenne- ja kulutusterästen ominaisuuksia ja soveltuvuutta tyypillisimpiin konepajaprosesseihin. Tarkastelun ...
  • Hajautetun zigbee-verkon luotettavuustestaus 

   Valtonen, Juha (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän testauksen tarkoituksena oli saada selville ZigBee-verkon luotettavuutta. Testaus tapahtui ZigBee-pinon 2006 versiolla. Testauksessa käytiin läpi neljä eri testitapahtumaa. Jokaisessa testin kesto oli yli viikon, ja ...
  • Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 

   Rissanen, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kaivosala tukitoimineen on laaja kokonaisuus. Tämän raportin tarkoituksena on antaa lukijalle perustietoa Suomen kaivoksista, kaivosprosessista sekä siellä tarvittavasta tekniikasta ja tukitoiminnoista, kuten kunnossapidosta. ...
  • Lapin lisä – Pohjoisen tarinat elokuviksi 

   Mäntynen, Terhi
   elokuvat, tuotanto, hankkeet (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Useat pohjoisen käsikirjoittajat ovat olleet mukana Lapin Lisän toiminnassa alusta alkaen työstäen sinnikkäästi omia elokuvahankkeitaan. Moni pitkäjänteisen työn tuloksista on palkittu, osa kantaa hedelmää vielä tulevaisuudessa. ...
  • Lapin etäopetuksen tukipalvelut : omalla tyylillä, samoilla välineillä, kohti yhteistä maalia 

   Kokkonen, Sirpa; Mehtälä, Marko (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lapin etäopetuksen tukipalvelut -hanke toteutettiin yhdessä Ammattiopisto Lappian, Lapin ammattiopiston, Itä-Lapin ammattiopiston, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, kaikkien Lapin kuntien lukioiden, Kemi-Tornion ...
  • Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa : Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti 

   Saloniemi, Kirsi (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Millaisia ovat tulevaisuuden avoimet oppimisympäristöt? Millaisia tietoja ja taitoja aktiivinen kansalainen tarvitsee kehittääkseen omaa asiantuntijuuttaan tulevaisuuden avoimissa oppimisympäristöissä? Tulevaisuuden ...
  • Ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit : tekninen raportti 

   Rissanen, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Raportissa tarkastellaan kuumavalssattujen ultralujien rakenne- ja kulutusterästen ominaisuuksia ja soveltuvuutta tyypillisimpiin konepajaprosesseihin. Tarkastelun kohteeksi on valikoitu Rautaruukin Optim QC -rakenneteräkset ...
  • Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana : Kemi terveeksi 2015 -kuntalaiskyselyn tuloksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta 

   Tomperi, Johanna (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni käsittelee sosiaalista hyvinvointia sekä kuntien roolia kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Opinnäytetyöni avulla etsin vastauksia kysymyksiin, millaisiksi Kemin kuntalaiset arvioivat sosiaalisen ...
  • CrossBorder Shopping : ostosmatkailututkimus 

   Tiitto, Laura; Heikkinen, Mari; Merivirta, Minttu; Pohjanen, Tuomo; Ponkala-Kurttio, Outi; Jussila, Marjo; Hirvonen, Janne (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   CrossBorder Shopping -ostosmatkailututkimus on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kesällä 2011 toteuttama tutkimus. Tutkimuksen kohteena oli Tornio-Haaparanta-alueella asioivat ihmiset ja heidän asiakaskokemukset. Tutkimuksen ...
  • Kemin sairastavuus otetaan luupin alle : Kemi Terveeksi 2015 tutkimus- ja kehittämishanke 

   Peurasaari, Satu; Urpunen, Taina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulut, 2012)
   Lähtökohtana kehittämistehtävällemme on tuottaa tietoa kemiläisten sairastavuudesta olemassa olevien asiakirjojen kautta kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta. Kehittämistehtävämme teoreettisessa osuudessa käsittelemme ...
  • Psykodraamamenetelmät sosiaalialan ammattikorkeakoulupedagogiikassa 

   Takkula, Tuija (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkielmassa tarkastellaan psykodraaman menetelmien soveltamista sosiaalialan ammatillisessa koulutuksessa erityisesti ammattikorkeakoulupedagogiikan kontekstissa. Perustelut psykodraaman käytön tarkoituksenmukaisuudesta ...
  • Hiljaisen tiedon hallinta ja hyödyntäminen : tekninen raportti 

   Rauhala, Ville; Siimes, Aslak; Tarvainen, Jaana; Virsu, Katri; Parkkila, Leena; Leinonen, Jukka (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Teollisuudessa on paljon organisaatiolle arvokasta hiljaista tietoa (tacit knowledge), joka on työntekijöiden hallinnassa eikä ole kirjattuna mihinkään. Osa tiedosta katoaa henkilöstön eläköityessä. Keräämällä tieto ja ...
  • Ilo antaa siivet 

   Pietiläinen, Hannele (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa on toteutunut alkaen 1.3.2010 ja jatkuen toukokuun 2012 loppuun ESR-hanke Mielenterveyden edistämis- ja psykososiaalisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen peruskouluissa. Hankkeessa on ...
  • Tutkimus yritysten tapaustutkimusten läpiviennistä soveltavassa tutkimusprojektissa : opinnäytetyö 

   Kalliosalo, Heidi (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tavoitteena oli luoda yhtenäinen toimintamalli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI:n MKT-ryhmän julkisrahoitteisten projektien yritysten tapaustutkimusten toteuttamiseen. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa ...
  • Technology Survey on NDT of Carbon-fiber Composites 

   Vaara, Pauli; Leinonen, Jukka (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   This is a report on non-destructive testing methods of carbonfiber composites. The methods discussed here comprise various ultrasonic, X-radiography and thermography methods; as well as laser shearography, eddy current ...
  • Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja : Pohjoisen kulttuuri-instituutti 

   Seppälä, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Pohjoisen kulttuuri-instituutti (PKI) on luova tutkimus-, taide-, koulutus- ja osaamisverkosto. Se perustuu Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen ...
  • Arjen unelmia toteuttamassa : VASPA-hankkeen raportti 

   Räty, Rauni; Takkula, Tuija (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   VASPA - Vammaispalvelujen kehittäminen Länsi-Pohjassa -hankkeessa on kehitetty vammaispalveluja kuuden Länsi-Pohjan kunnan alueella. Yhteistyökumppaneina ja kohderyhminä kehittämistyössä ovat olleet vammaispalveluja ja ...
  • Hyviä vuosia Lapissa : Toimintamalleja ja työkaluja ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen 

   Jumisko, Eija; Jänkälä, Raimo; Piekkari, Jouni (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Lapin kunnissa arvostetaan ikäihmisiä. Suurin osa alueen kunnista osallistui Lapin korkeakoulukonsernin Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävään kehittämishankkeeseen. Tuloksena kertyi lukuisia ...