• Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa : Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti 

   Saloniemi, Kirsi (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Millaisia ovat tulevaisuuden avoimet oppimisympäristöt? Millaisia tietoja ja taitoja aktiivinen kansalainen tarvitsee kehittääkseen omaa asiantuntijuuttaan tulevaisuuden avoimissa oppimisympäristöissä? Tulevaisuuden ...
  • Algorithms for compression and real-time internet services of intelligent road data 

   Kumpula, Hanna; Peisa, Kari; Teeriaho, Jouko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The road weather station (RWS) network in the Northern parts of Finland is too sparse for the purposes of delivering detailed information of the road weather. Therefore, the Interreg Nord funded Winter Road Maintenance ...
  • Ammattikorkeakoulusta psykoterapeuttikoulutukseen : Erikoistumisopinnot 30 op 

   Mylläri, Birgit; Puro, Anne
   Sarja B. Raportit ja selvitykset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Mielenterveysongelmat ovat yleistyneet sekä lapsilla että aikuisilla niin, että niitä voidaan jo kutsua kansantaudeiksi. Kemi-Tornion AMK järjesti vuosina 2012 ja 2013 psykoterapeuttikoulutusta edellyttäviä lisäopintoko ...
  • Arctic Civil Engineering Lab - Kehittämisen näkökulmia 

   Alakunnas, Tuomas; Autioniemi, Juha; Moilanen, Kari; Pirttinen, Valtteri; Ryynänen, Kai; Sirkka, Antti; Vatanen, Matti; Vatanen, Mikko
   B. Raportit ja selvitykset (Lapin AMK, 2016)
   Tämä artikkelikokoelma on tehty Lapin ammattikorkeakoulussa Raklab 2016 – Phase 1 -projektin tuotoksina. Projekti on toteutettu luonteeltaan suunnitteluprojektina ja sen toteuttamisaikataulu on ollut 1.9.2014–31.12.2016. ...
  • Arctic Wears - Perspectives on Arctic Clothing 

   Konola, Sanna; Kähkönen, Päivi
   Series B. Reports 10/2015 (Lapin AMK, 2015)
   Arctic issues are rising around us on every field at the point of view of environment, sustainability, climate change, indigenous peoples’ rights, design and society, snow and ice building knowledge, challenges and ...
  • ArctiChildren InNet : Empowering School eHealth Model in the Barents Region 

   Sohlman, Eiri; Kostenius, Catrine; Martin, Ole; Ryzhkova, Inna; Merivirta, Minttu
   Sarja B. Raportit ja selvitykset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   ArctiChildren InNet project (2012–2015) has been a journey of “shared learning” as schoolchildren, teachers, university students, social and health care practitioners and their educators in four Barents countries have ...
  • Arjen turvaa Lapissa : Osallisuus, palvelut ja elinkeinot 

   Bosse, Julia; Evwaraye, Ari; Harju-Myllyaho, Anu; Häikiö, Sisko; Inkeröinen, Leena; Kangasniemi, Ulla; Karlsson, Kenneth; Kilpiäinen, Seppo; Kohllechner-Autto, Marlene; Lahti, Elisa; Linna, Eila; Marttala, Timo; Niemisalo, Niko; Niska, Petri; Nisula, Sari; Palmgren, Marko; Pohja, Petteri; Pyhäjärvi, Jenni; Satokangas, Pasi; Syväjärvi, Tuija; Tammia, Tarja; Tolppi, Reijo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Käsillä oleva kirja Arjen turvaa Lapissa: Osallisuus, palvelut ja elinkeinot (2018) on Lapin ammattikorkeakoulun strategiatyön tulos. Teksteissä tuodaan esille ajankohtaisia näkökulmia ja kehittämisteemoja, joita arjen ...
  • Arjen unelmia toteuttamassa : VASPA-hankkeen raportti 

   Räty, Rauni; Takkula, Tuija (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   VASPA - Vammaispalvelujen kehittäminen Länsi-Pohjassa -hankkeessa on kehitetty vammaispalveluja kuuden Länsi-Pohjan kunnan alueella. Yhteistyökumppaneina ja kohderyhminä kehittämistyössä ovat olleet vammaispalveluja ja ...
  • Arktisen aurinkosähkön hyödyntämisen opas 

   Rintala, Mikko; Joutsenvaara, Jukka
   B 10 2016 (Lapin AMK, 2016)
   Tämä julkaisu on toteutettu vuonna 2016 osana Lapin ammattikorkeakoulun Arktisen Aurinkoenergian Hyödyntämisedellytykset -hanketta. Julkaisu on tarkoitettu tuomaan perustietoa kaikille aurinkosähkön tuottamisesta kiinnostuneille ...
  • Arktisen Kestävän Rakentamisen Verkoston osapuolten tarvekartoitus : Tutkimusraportti 2017 

   Sirkka, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä tutkimusraportti toteutettiin Arktisen kestävän rakentamisen verkosto –esiselvityshankkeessa. Lapin AMK on päätoteuttajana EU-rahoitteisessa EAKR –hankkeessa ja osatoteuttajana toimii Kemin Digipolis Oy. Hankkeessa ...
  • Arktisten ilmiöiden termodynamiikkaa 

   Peisa, Kari
   Sarja B. Raportit ja selvitykset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä julkaisussa käsitellään keinotekoisesti tuotettuja arktisia ilmiöitä, jotka perustuvat veden pakotettuun kiteyttämiseen. Esimerkkeinä kuvataan lumen, jääsumun eli luonnon pakkassumun sekä hyvin kirkkaan teräsjään ...
  • Asiakkaasta vieraaksi 

   Salonen, Marjukka
   Sarja B. Raportit ja selvitykset (Lapin AMK, 2016)
   Majoitus- ja ravitsemisalalla käydään kovaa kilpailua yritysten välillä. Yritysten tarjoamat tuotteet ja palvelut eivät aina laadukkuudestaan huolimatta riitä takaamaan yritykselle kilpailuetua. Matkailualan taloudellinen ...
  • Austeniittiset lisäaineet kulutusterästen hitsaukseen : Kirjallisuusselvitys 

   Keltamäki, Kimmo (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kirjallisuusselvityksen tavoitteena on kartoittaa kaupallisesti saatavilla olevia austeniittisia lisäaineita kulutusterästen hitsaukseen. Selvityksen tavoitteena on tehdä vertailevaa tutkimusta löytyvien lankojen koostumuksien, ...
  • Automation System Products and Research 

   Rintala, Mikko; Sormunen, Jussi; Kuisma, Petri; Rahkala, Matti
   Publication series B. Reports (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Automation systems are used in most buildings nowadays. In the past they were mainly used in industry to control and monitor critical systems. During the past few decades the automation systems have become more common and ...
  • Avoimet oppimisympäristöt tulevaisuuden suunnannäyttäjinä 

   Saloniemi, Kirsi
   Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2015 (Lapin Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Avoimet oppimisympäristöt ovat kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat fyysisesti tilasta, saatavilla olevasta teknologiasta sekä sosiaalisesta ympäristöstä ja verkostoista. Keskiössä ovat aktiiviset ...
  • CLT – monipuolinen, nopea ja ekologinen rakennusmateriaali 

   Sirkka, Antti; Pirttinen, Valtteri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkelikokoelmassa käsitellään CLT:tä rakennusmateriaalina, sen ominaispiirteitä työmaatoiminnan sekä suunnitteluprosessin kannalta, ympäristövaikutuksia sekä esitellään Suomessa olevia CLT-toimijoita sekä referenssikohteita. ...
  • CLT – versatile, fast and ecological construction material 

   Vatanen, Mikko; Ahoranta, Tytti; Sirkka, Antti; Pirttinen, Valtteri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   This collection of articles examines CLT as a construction material and its characteristics from the perspectives of worksite operations and the design process, along with exploring the related environmental effects. The ...
  • CLT-betoniliittorakenteen lujuusominaisuudet : Future possibilities for CLT 

   Poikajärvi, Miika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli suorittaa yksinkertaiset taivutuskokeet CLT-levylle ja CLT-betoniliittorakenteelle ja vertailla kokeista saatuja tuloksia keskenään. Lopullisena tuloksena oli tarkoitus saada tietoa ...
  • CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q4/2014 

   Autioniemi, Juha; Pirttinen, Valtteri; Vatanen, Mikko
   Sarja B. Raportit ja selvitykset 6/2015 (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Q4-analysointiraportti on viimeinen neljästä CLT-koetalon 1. käyttövuotta koskevasta Lapin AMKin analysointiraportista. Analysointiraporteissa tutkitaan CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknistä toi-mintaa kyseisellä ajanjaksolla ...
  • CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q1/2014 

   Autioniemi, Juha; Sirkka, Antti; Pirttinen, Valtteri; Vatanen, Mikko
   Sarja B. Raportit ja selvitykset (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   CLT-koetalo-projektin yhtenä päätavoitteena on tutkia CLT-materiaalin rakennusfysikaalista toimintaa Suomen haastavissa olosuhteissa. Tämä Q1-raportti on ensimmäinen CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan ...