- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • COVID-19 pandemian vaikutus paperittomien terveyteen ja hyvinvointiin 

   Lönnqvist, Tiia; Sheekh, Filsan (2022)
   Tämä opinnäytetyö on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena oli tutkia paperittomien tilannetta koronapandemian aikana terveydenhuollon näkökulmasta. Opinnäytetyössä on tutkittu, miten COVID-19 pandemia vaikutti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • CULTURE SENSITIVITY IN CLIENT WORK A video-guide for Espoo city social service workers 

   Kokki, Alba (2022)
   Alba Kokki Culture sensitivity in client work. A video-guide for Espoo city social service workers Pages 71 and attachments 4 Published (Fall, 2022) Diaconia University of Applied Sciences Master’s degree in social ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ethical Codes of Social Welfare Work in Everyday Disability Work 

   Kalliokanerva, Jere Johannes (2022)
   ABSTRACT Jere Kalliokanerva Ethical Codes of Social Welfare Work in Everyday Disability Work 44 pages, 2 appendices Autumn 2022 Diaconia University of Applied Sciences Bachelor’s Degree Programme in Social ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Finding financial capability: M2-Kodit residents´ experiences of housing counseling 

   Rigo, Nita (2022)
   ABSTRACT Nita Rigo Finding financial capability: M2-Kodit residents’ experiences of housing counseling 51 pages and 3 attachments October 2022 Diaconia University of Applied Sciences Bachelor’s Degree Programme in ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Haave-leiri nuorten tukena : Mallinnus sukupuoleltaan moninaisten ja sukupuoltaan pohtivien nuorten HAAVE-leirille 

   Mokki, Mio (2022)
   Haave-leiri on sukupuolivähemmistöön kuuluville ja sukupuoltaan pohtiville nuorille tarkoitettu vertaistukileiri. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Espoonlahden sekä Leppävaaran seurakuntien kanssa. Molemmat seurakunnat ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången begränsad
  • HOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI COVID-19 PANDEMIAN AIKANA IKÄÄNTYNEIDEN VUODEOSASTOLLA 

   Baseka, sylvie (2023)
   Tässä laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten covid-19 pandemia on vaikuttanut hoitajien työnhyvinvointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että työpaikka saisi tietoa, jolla työhyvinvointia voitaisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ikääntyneiden parissa vapaaehtoistyötä tekevien motivaatiotekijät 

   Juutinen, Niina (2023)
   TIIVISTELMÄ Niina Juutinen Ikääntyneiden parissa vapaaehtoistyötä tekevien motivaatiotekijät. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 41 sivua, 2 liitettä Kevät, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • IMETYSAPULAITE- Imetysapulaite apuna lisämaidon antamisessa 

   Dinh, Noora; Hamara, Susanna (2023)
   Opinnäytetyö käsittelee imetystä, rintamaidon tuotantoa sekä imetyksessä esiintyviä haasteita. Työ keskittyy imetysapulaiteeseen, joka on imeväisen ruokinnassa käytettävä apuväline. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kahden kulttuurin välissä - monikulttuuristen nuorten kohtaamisen valmiudet 

   Sivenius, Lilli (2022)
   Kehittämispainotteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja ylläpitää Vantaan kaupungin toisen asteen kuraattorien monikulttuurisuusosaamista asiantuntijaesittelyllä. Asiantuntijaesittelyssä kuraattoreille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kirkon kasvatuksen barometri 2022: prosessikuvaus tutkimuskysymyksistä artikkeleiksi 

   Hyvönen, Hanna; Mattila, Kaisa; Mäntynen, Saija; Turcios, Anu (2022)
   Hanna Hyvönen, Kaisa Mattila, Saija Mäntynen & Anu Turcios Kirkon kasvatuksen barometri 2022 - Prosessikuvaus tutkimuskysymyksistä artikkeleiksi 62 sivua ja 3 liitettä Marraskuu, 2022 Diakonia-ammattikorkeakoulu Ylempi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lastensuojelu tutuksi -esite somalinkielisille vanhemmille 

   Ibrahim, Abdifatah (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ”Lastensuojelu tutuksi”- esite somalinkielisille vanhemmille. Esitteen tavoitteena on edistää tietoisuutta lastensuojelulain keskeisistä asioista sekä madaltaa kynnystä hakea lisätietoa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia korona-ajasta asumisten tuen yksikössä 

   Vesanen, Teemu (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia helsinkiläisen tuetun asumisyksikön mielenterveyskuntoutuja-asukkaiden kokemuksia korona-ajan vaikutuksista. Erityisesti, kuinka koronapandemia on vaikuttanut asukkaiden arkeen ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Moniammatillisuus ja vaikuttavuus nuorten aikuisten ohjauksen ja tuen toteutumisessa – Kyselytutkimus koulutusorganisaation ja sosiaalisen kuntoutuksen toimijoille 

   Lappalainen, Elina (2022)
   Opinnäytetyössä tarkastelunkohteena on nuorten aikuisten (16-29-v.) parissa toteutuva ohjaus ja tuki toimijoiden moniammatillisuuden ja -alaisuuden sekä vaikuttavuuden näkökulmasta. Sosiaalisen kuntoutuksen käsite sekä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Monikulttuuristen perheiden kohtaaminen: opas Espoon perhesosiaalityöhön ja neuvoloihin 

   Kaisanlahti, Pirjo; Mahmoud, Amna (2022)
   TIIVISTELMÄ Pirjo Kaisanlahti ja Amna Mahmoud Monikulttuuristen perheiden kohtaaminen Opas Espoon perhesosiaalityöhön ja neuvoloihin Sivuja 33, liitteitä 1 Syksy, 2022 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Monimuotoinen perheterapia lastensuojelun palveluna Helsingin kaupungin lastensuojelussa 

   Mård, Mia (2022)
   TIIVISTELMÄ Mia Mård Monimuotoinen perheterapia (MDFT) lastensuojelun palveluna Helsingin kaupungin lastensuojelussa Sivut 27 ja 2 liitettä Kevät 2022 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan ammattikorkeak ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Moving to Finland. An Informative Booklet in Greek-English 

   Harabara, Anastasia; Harabara, Anastasia (2022)
   The primary objective of the thesis is to facilitate the rebalancing of Greek immigrants to Finland by improving their comprehension of social norms, cultural elements, and foundational immigration laws of Finland. The ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Nuorisotyön tuki kriisin keskellä: Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden kriisisuunnitelman kehittäminen 

   Tuomi, Emmi (2023)
   Tämän kehittämisopinnäytetyön tavoitteena oli lisätä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden valmiutta kriisityöhön ja tehdä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluille kriisisuunnitelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Nuorteniltoja Lauttasaaren seurakunnalle 

   Sipola, Laura; Ristimäki, Aili (2023)
   Kehittämispainotteinen opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Lauttasaaren seurakunnan kanssa. Opinnäytetyönä luotiin materiaalit seurakunnan nuoreniltoja varten. Materiaalit suunniteltiin siten, että nuoret voivat pitää iltoja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Omainen osana saattohoitoa 

   Forte, Tarja; Pakanen, Paula (2022)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää yksityisen pitkäaikaishoivan saattohoitoa selvittämällä omaisen näkökulma. Useimmissa saattohoitoaiheisissa tutkimuksissa keskitytään saattohoidettavan omiin toiveisiin ja mielipiteisiin. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Opas seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuudesta perheohjaajille 

   Närevaara, Sanna (2023)
   Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat viime vuosina nousseet esille lastensuojelussa yhä enemmän. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan alueella toimivan kunnan perheohjaajien kanssa sekä Sexpo-säätiön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad