- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Ikääntyneiden parissa vapaaehtoistyötä tekevien motivaatiotekijät 

   Juutinen, Niina (2023)
   TIIVISTELMÄ Niina Juutinen Ikääntyneiden parissa vapaaehtoistyötä tekevien motivaatiotekijät. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 41 sivua, 2 liitettä Kevät, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • IMETYSAPULAITE- Imetysapulaite apuna lisämaidon antamisessa 

   Dinh, Noora; Hamara, Susanna (2023)
   Opinnäytetyö käsittelee imetystä, rintamaidon tuotantoa sekä imetyksessä esiintyviä haasteita. Työ keskittyy imetysapulaiteeseen, joka on imeväisen ruokinnassa käytettävä apuväline. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kahden kulttuurin välissä - monikulttuuristen nuorten kohtaamisen valmiudet 

   Sivenius, Lilli (2022)
   Kehittämispainotteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja ylläpitää Vantaan kaupungin toisen asteen kuraattorien monikulttuurisuusosaamista asiantuntijaesittelyllä. Asiantuntijaesittelyssä kuraattoreille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kirkon kasvatuksen barometri 2022: prosessikuvaus tutkimuskysymyksistä artikkeleiksi 

   Hyvönen, Hanna; Mattila, Kaisa; Mäntynen, Saija; Turcios, Anu (2022)
   Hanna Hyvönen, Kaisa Mattila, Saija Mäntynen & Anu Turcios Kirkon kasvatuksen barometri 2022 - Prosessikuvaus tutkimuskysymyksistä artikkeleiksi 62 sivua ja 3 liitettä Marraskuu, 2022 Diakonia-ammattikorkeakoulu Ylempi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lastensuojelu tutuksi -esite somalinkielisille vanhemmille 

   Ibrahim, Abdifatah (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ”Lastensuojelu tutuksi”- esite somalinkielisille vanhemmille. Esitteen tavoitteena on edistää tietoisuutta lastensuojelulain keskeisistä asioista sekä madaltaa kynnystä hakea lisätietoa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia korona-ajasta asumisten tuen yksikössä 

   Vesanen, Teemu (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia helsinkiläisen tuetun asumisyksikön mielenterveyskuntoutuja-asukkaiden kokemuksia korona-ajan vaikutuksista. Erityisesti, kuinka koronapandemia on vaikuttanut asukkaiden arkeen ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Moniammatillisuus ja vaikuttavuus nuorten aikuisten ohjauksen ja tuen toteutumisessa – Kyselytutkimus koulutusorganisaation ja sosiaalisen kuntoutuksen toimijoille 

   Lappalainen, Elina (2022)
   Opinnäytetyössä tarkastelunkohteena on nuorten aikuisten (16-29-v.) parissa toteutuva ohjaus ja tuki toimijoiden moniammatillisuuden ja -alaisuuden sekä vaikuttavuuden näkökulmasta. Sosiaalisen kuntoutuksen käsite sekä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Monikulttuuristen perheiden kohtaaminen: opas Espoon perhesosiaalityöhön ja neuvoloihin 

   Kaisanlahti, Pirjo; Mahmoud, Amna (2022)
   TIIVISTELMÄ Pirjo Kaisanlahti ja Amna Mahmoud Monikulttuuristen perheiden kohtaaminen Opas Espoon perhesosiaalityöhön ja neuvoloihin Sivuja 33, liitteitä 1 Syksy, 2022 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Monimuotoinen perheterapia lastensuojelun palveluna Helsingin kaupungin lastensuojelussa 

   Mård, Mia (2022)
   TIIVISTELMÄ Mia Mård Monimuotoinen perheterapia (MDFT) lastensuojelun palveluna Helsingin kaupungin lastensuojelussa Sivut 27 ja 2 liitettä Kevät 2022 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan ammattikorkeak ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Moving to Finland. An Informative Booklet in Greek-English 

   Harabara, Anastasia; Harabara, Anastasia (2022)
   The primary objective of the thesis is to facilitate the rebalancing of Greek immigrants to Finland by improving their comprehension of social norms, cultural elements, and foundational immigration laws of Finland. The ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Nuorisotyön tuki kriisin keskellä: Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden kriisisuunnitelman kehittäminen 

   Tuomi, Emmi (2023)
   Tämän kehittämisopinnäytetyön tavoitteena oli lisätä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden valmiutta kriisityöhön ja tehdä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluille kriisisuunnitelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Nuorteniltoja Lauttasaaren seurakunnalle 

   Sipola, Laura; Ristimäki, Aili (2023)
   Kehittämispainotteinen opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Lauttasaaren seurakunnan kanssa. Opinnäytetyönä luotiin materiaalit seurakunnan nuoreniltoja varten. Materiaalit suunniteltiin siten, että nuoret voivat pitää iltoja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Omainen osana saattohoitoa 

   Forte, Tarja; Pakanen, Paula (2022)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää yksityisen pitkäaikaishoivan saattohoitoa selvittämällä omaisen näkökulma. Useimmissa saattohoitoaiheisissa tutkimuksissa keskitytään saattohoidettavan omiin toiveisiin ja mielipiteisiin. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Opas seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuudesta perheohjaajille 

   Närevaara, Sanna (2023)
   Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat viime vuosina nousseet esille lastensuojelussa yhä enemmän. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan alueella toimivan kunnan perheohjaajien kanssa sekä Sexpo-säätiön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Pleuradreenin laittoon valmistautuminen, Ohjekansio päivystyksen hoitajille 

   Limpi, Maarit; Kymäläinen, Minna; Miettinen, Jenni; Toikari, Irina (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa pleuradreenin laittoon päivitetty ohjekansio HUS Hyvinkää Akuutti päivystykselle. Opinnäytetyössä esitellään käyttöindikaatioita, jotka johtavat pleuradreenin laittoon, kerrotaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Postoperatiivinen delirium iäkkäillä potilailla: esite potilaille ja omaisille 

   Neilande, Simona; Shapchits, Maria (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa potilasesite postoperatiivisesta deliriumista iäkkäillä potilailla. Esitettä voidaan hyödyntää osana postoperatiivista hoitotyötä havainnollistaen asiakkaille ja heidän lähiomaisilleen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Social inclusion of Non-EU/EEA students in Finnish higher education institutions: the case of Vietnamese students. 

   Cung, Quan (2022)
   Quan Cung Social Inclusion of Non-EU/EEA Students in Finnish Higher Education Institutions – The case of Vietnamese students March 2022 Diakonia University of Applied Sciences Bachelor’s Degree Programme in ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Sosionomien ammatillisen empatian kehittäminen ja vaaliminen – Laadullinen tutkimus Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien kokemuksista 

   Hyvärinen, Henna (2022)
   Henna Hyvärinen Sosionomien ammatillisen empatian kehittäminen ja vaaliminen – Laadullinen tutkimus Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien kokemuksista 43 sivua ja 2 liitettä Syyslukukausi, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Terveyden edistäminen diakonissan työssä: seurakuntien diakonissojen kokemuksia 

   Pieviläinen, Silja (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä näkyväksi terveyden edistäminen diakonissan työssä seurakunnissa diakonissoiden kokemana. Tämä opinnäytetyö on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulun tarpeisiin. Aineisto tähän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Transcultural ageing - Transculturality in elderly care and support options for older people 

   Dürr, Elisabeth Margarete (2022)
   This bachelor thesis deals with the topic of transcultural ageing, primarily how transculturality affects older people in their ageing process and how social services can support them. Transcultural ageing is becoming more ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad