Uusimmat viitteet

 • Yrityksen perustaminen verkkoon 

  Vuorela, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yrityksen perustamiseen tarvittavat tiedot ja laatia verkkokaupassa toimivalle lastenvaateyritykselle liiketoimintasuunnitelma. Työssä keskitytään pieniin ja keskisuuriin ...
 • Polyesteriloimineulosten tulostusesikäsittely ja palo-ominaisuudet 

  Sandberg, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän työn toimeksiantajana oli Printscorpio Oy. Työn tarkoituksena oli löytää teknisesti ja taloudellisesti optimaaliset esikäsittelymenetelmät kahdelle 100 % polyesteriloimineulokselle, joita Printscorpio Oy käyttää ...
 • Vuokratekstiilien pesuprosessi ja materiaalien perusvaatimukset Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:ssä 

  Nyyssönen, Marjaana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Uusia vuokratekstiileitä hankittaessa on ostajan osattava vaatia tekstiililtä yrityksen prosessin kestäviä ja käyttötarkoitukseen sopivia ominaisuuksia. Aina ei ole saatavilla asianmukaista tietoa tekstiileistä tai ...
 • Markkinointiviestinnän kanavien kartoittaminen Tmi Kalikoolle 

  Kaikkonen, Päivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli tamperelainen lastenvaatteita valmistava yritys Tmi Kalikoo. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitkä markkinointiviestinnän kanavat olisivat yritykselle sopivia. Päämääränä oli uusien ...
 • Kestävän kehityksen mukaisen kuituraaka-aineen etsintä Suominen Kuitukankaat Oy:lle 

  Tanni, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Kestävä kehitys ja niin sanotut vihreät arvot ovat nykyyhteiskunnassa suuressa arvostuksessa. Markkinoilla on monenlaista ympäristöystävälliseksi nimitettyjä tuotteita, jotkut ovat aidosti kestävän kehityksen tuotteita, ...
 • PVC-pinnoitettujen polyesterikankaiden käyttö ja kehitystarpeet tekstiilirakentamisessa 

  Savolainen, Sirkku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tekstiilien käyttö rakennelmien katemateriaalina on pohjoismaisissa ilmasto-olosuhteissa lämpimämpiin olosuhteisiin verrattuna vähäistä. Pakkanen ja lumikuormat asettavat materiaaleille erityisvaatimuksia. Tämän työn ...
 • Testausmenetelmien kehittäminen lisätarvikkeille 

  Myllynen, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Puolustusvoimien Länsi-Suomen Huoltorykmentin tarpeisiin soveltuvien laatuvaatimusten kehittäminen. Tutkimuskohteena olivat tarra- ja kuminauhat. Tarranauhojen ongelmana oli reunojen ...
 • Joutsen Finland Oy:n tunnettuus Suomessa 

  Laurila, Hilla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Haastattelemalla voidaan selvittää, vastaavatko imagon tunnettuus, arvostukset ja mielikuvat yrityksen tavoitteita. Tutkittu tieto on hyvä keino nykytilan kartoittamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja saavutusten ...
 • Tekstiili-insinöörin osaamistarpeet kaupan alan palveluksessa 

  Männistö, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tekijä Mari Männistö Työn nimi Tekstiili-insinöörin osaamistarpeet kaupan alan palveluksessa Sivumäärä 34 sivua + 1 liitesivu Työn valmistumiskuukausi ja vuosi Kesäkuu 2010 Työn ohjaaja Mika Boedeker Työn tilaaja TAMK ...
 • Liiketoimintasuunnitelma: Käytettyjen lastenvaatteiden liike 

  Äijälä, Outi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia menestystekijöitä käytettyjen lastenvaatteiden liikkeelle liiketoimintasuunnitelman avulla. Yritystoiminnan lähtökohtana on idea, jolla on mahdollista sekä ansaita rahaa, että ...
 • Kansallispuvusta käspaikkaan : Perinnetekstiilinäyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen 

  Riekkola, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tässä työssä käy ilmi, miten suunnittelin ja toteutin perinnetekstiilinäyttelyn Kangasalan Karjalaseura ry:lle. Samoja periaatteita voidaan soveltaa myös muihin näyttelyihin. Aluksi taustoitan tilannetta ja kerron miksi ...
 • Tuotantoprosessin suunnittelu 

  Tiainen, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Työn aiheena oli suunnitella tuotantoprosessi. Työssä suunniteltiin uudestaan Delffi Oy:n tuotannon loppupää, joka käsittää tuotteiden pakkaamisen, varastoinnin ja kuljettamisen. Tuotannon loppupään uudelleen suunnitteleminen ...
 • Kestovaippojen imumateriaalien puhdistuvuus eri pesuaineilla ja eri pesulämpötiloissa 

  Odell, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kolmen eri kestovaippakäyttöön tarkoitetun imumateriaalin puhdistuvuutta eri pesuaineilla ja pesulämpötiloissa. Tavoitteena oli saada selville, kuinka hyvin materiaalit puhdistuvat ...
 • Langalla-projekti : Yrityksen perustaminen 

  Pollari, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön aiheena oli oman yrityksen perustaminen. Eli nimensä mukaisesti työ perustuu uuden yrityksen perustamiseen. Työn tarkoituksena oli selvittää ja tutkia siihen liittyviä ja tarvittavia asioita. ...
 • Puhdastilatekstiilit : teollisuuden asettamat vaatimukset ja kehitystarpeet 

  Palo, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)

Näytä lisää