Uusimmat viitteet

 • Uuden omakotitalon sähkösuunnitelma ja energiatehokkaat valinnat 

  Ikonen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on yksityisasiakkaan uuden omakotitalon sähköistyksen suunnittelu. Työn tavoitteena oli toteuttaa rakennuttajan toiveet ja tavoitteet rakennuksen sähköistyksen osalta. Työssä käsitellään lisäksi ...
 • Rintamamiestalon sähkösaneeraussuunnitelma 

  Rinkinen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella vanhan rintamamiestalon sähkösaneeraus. Työssä selvitettiin talon sähköasennusten nykytila, jonka perusteella tehtiin suunnitelma talon sähköasennusten nykyaikaistamiseksi. ...
 • Kartongin analysointilaitteiden kalibrointiarvojen kirjaaminen tietokantaan 

  Repka, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli helpottaa kartongin analysointilaitteiden tarkastuskierroksen tekijää kirjaamaan laitteiden tarkastuskierroksen tulokset PC:lle muistiin. Työ tehtiin opinnäytetyönä Imatran Stora Enson ...
 • Kaukaan paperitehtaan vika- ja vikaantumishistorian selvittäminen 

  Niskanen, Markus (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena on vika- ja vikaantumishistorian kartoitus ja määrällinen selvitys UMP- Kymmene Oyj, Kaukaan paperitehtaan tuotantolinjoille. Tarkoituksena oli hakea ja selvittää paperitehtaan Immpower -tietojärjestelmään ...
 • Turvavalaistusjärjestelmien kehittäminen Ovako Imatra Oy Ab:lle 

  Peltonen, Joni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Ovako Imatra Oy Ab:n Imatran tehtaan olemassa olevat turvavalaistusjärjestelmät ja niiden kehitystarpeet sekä saattaa niiden ennakkohuolto-ohjelmat nykysäännösten tasolle. Työn ...
 • Alle 1000 V jakokeskusten hoito- ja kunnossapito-ohjelma 

  Tuuliainen, Eerik (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Ovako Imatra Oy Ab:lle alle 1000 V jakokeskusten hoito- ja kunnossapito-ohjelma. Työssä tutustuttiin sähköturvallisuuslainsäädännön määräyksiin koskien sähkölaitteiston haltijaa, ...
 • Laatuohjeet sähköurakoinnissa 

  Hallahuhta, Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia VVS-Sähkö Oy:lle laatuohje sähköurakointiprosessista. Lopullisesta laatukäsikirjasta tulee kaksiosainen, joista ensimmäinen osa käsittelee laatua yrityksen toiminnassa. VVS-Sähkö Oy ...
 • Suurnopeuskompressorin sähkökokoonpanon ohjeistaminen 

  Ahola, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kokoonpano-ohje sähkökokoonpanoon suurnopeuskompressorien tuotannossa. Ohjeen tuli olla yleispätevä eli sen täytyi kattaa kaikki viisi eri kompressorityyppiä. Tavoitteena oli, että ...
 • Tennishallin sähkösuunnitelma 

  Järvelin, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia täydellinen tennishallin sähkösuunnitelma. Työ tehtiin Imatran tennis ry:n tilauksesta ja osana AMK- insinöörin opintoja. Työn tehtiin vuosien 2009 ja 2011 välisenä aikana, aina ...
 • Korvaava sähkönsyöttö paineenvähennysasemalle 

  Kärkkäinen, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli suunnitella korvaava sähkönsyöttö maakaasun paineenvähennysasemalle. Työn tarkoituksena oli mahdollistaa Gasum Oy:n paineenvähennysasemien toimivuus ja käyttö mahdollisten pitkien ...
 • AUTOMAATTISEN PALOILMOITTIMEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 

  Seppänen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin paloilmoitinjärjestelmien asennusta, suunnittelua ja dokumentointia koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin. Lyhyesti käsitellään myös paloilmoitinjärjestelmän toteutusprosessia, käyttöönottoa ...
 • Loma-asunnon energiavaihtoehtojen vertailu hankinta- ja käyttökustannuksiltaan 

  Mehiläinen, Viljami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Lisääntynyt tarve hallita ilmaston muutosta on vilkastuttanut tutkimustyötä uu-siutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi ja yhä energiatehokkaampien jär-jestelmien rakentamiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla ...
 • Lämpökuvaus sähkökunnossapidossa 

  Suomalainen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava laitteiden kunnosta. Yksi tehtävän hoidossa apuna käytettävistä keinoista on lämpökuvaus. Nykyaikaiset lämpökamerat ovat pieniä ja helppokäyttöisiä, ...
 • Kartonkikoneen sähkökäyttöjen päivitys valta-akselin poiston yhteydessä 

  Hartikainen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyö tehdään Stora Enson Imatran tehtaille Kartonkikoneelle 1. Kartonkikoneella on käytössä valta-akseli, joka antaa mekaanisen käyttötehon koneen kahdeksalle käytölle. Työn tarkoituksena on perehtyä valta-akselikäytön ...
 • Laajan maadoitusjärjestelmän soveltaminen Honkalahden sahan 6,3kV:n jakeluverkossa 

  Häkkinen, Jukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää laajan maadoitusverkon toteutuminen Storaenso wood products Oy Ltd:n Honkalahden sahalla. Selvitystyön osana maadoitusverkko dokumentoitiin, laajan maadoitusverkon jatkuvuus ...

Näytä lisää