Uusimmat viitteet

 • Laatujärjestelmän laatiminen Porin kaupungin ympäristövalvontayksikköön 

  Kopra, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Porin kaupungin ympäristövalvontayksikköön laatujärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa palvelun korkea ja tasainen laatu, lisätä järjestelmällisyyttä toiminnan ohjaukseen ja ...
 • Ympäristönäkökohtien tunnistaminen sähköauton latausaseman elinkaaressa 

  Syväkuru, Janette (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tunnistaa Satmatic Oy:n tuotteiden ympäristönäkökohdat sekä määrittää niihin liittyvät ympäristövaikutukset elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna. Määrittelyn kohteeksi valikoitui ...
 • Suotonauhapuristimen tehokkuus yhdyskunta- ja kuitulietteen kuivauksessa vaihtoehtoisilla polymeerinsyöttötavoilla 

  Lähdekorpi, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Dewacon VDP COMBO- suotonauhapuristimen soveltuvuutta kuitupitoisen teollisuuslietteen sekä kunnallisen jätevesilietteen vedenpoistoon. Työ tehtiin JVP-Euran jätevesilaitoksella, josta saatiin ...
 • Hiilijalanjälkilaskelmat myynnin tukena 

  Seppälä, Taija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Yritys X:lle työkalu, joka auttaisi hyödyntämään tuotteille jo aikaisemmin laskettuja hiilijalanjälkiarvoja myyntitilanteessa. Osana työtä tehtiin myös selvitys eräiden muiden ...
 • Pohjaveden laatua uhkaavat tekijät 

  Mannonen, Katriina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pohjavesi on tärkeä uusiutuva luonnonvara suomalaisille. Suurin osa pohjavesialueista on pintamaalajiltaan hyvin vettä läpäiseviä, mikä tekee niistä herkästi likaantuvia. Pohjaveden likaantuessa päästön havaitseminen voi ...
 • SAMK:n Porin kampuksen lämmityksen säädön toiminnan arviointi 

  Saarivirta, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Satakunnan ammattikorkeakoulu muutti yhdistäen Porissa opiskelevat yhteen, moderniin kampukseen. Kampus on valmistunut vuonna 2017 ja sen yhteydessä käytetään käytännöllisesti katsoen koko rakennuksen alueella automaattisesti ...
 • Aurinkoenergian hyödyntäminen Euroports Rauma Oy:llä 

  Granfors, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys aurinkoenergian hyödyntämisestä Euroports Rauma Oy:lle. Työssä mitoitettiin aurinkosähköjärjestelmä sekä tarkasteltiin järjestelmän kannattavuutta. Aurinkosähköjärjestelmä ...
 • Kohdekatselmustoiminta 

  Harjunpää, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli ilmentää energiakatselmukseen sisällytettävän kohdekatselmustoiminnan periaatteita sekä lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia. Opinnäytetyössä käytettiin liitteenä Porin Seikun sahalle tehtyä ...
 • Ennaltavarautumissuunnitelma ympäristöriskien haltuunottamiseksi 

  Sippola, Katri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin tehtaalle ennaltavarautumissuunnitelma ympäristöriskien haltuunottamiseksi. Jatkossa mainitsen yrityksen nimellä Yritys X. Suunnitelmassa keskityttiin laitoksen riskien tunnistamiseen ja niiden ...
 • Pientaloalueen kompostoinnin yleisyyden selvittäminen ja kompostointineuvonnan kehittäminen 

  Heinonen, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeella edistetään kiertotaloutta Suomessa ja hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Hankkeen osahanke Luuppi sisältää toimenpiteitä, joita toteutetaan Porin seudulla. Tämä opinnäytetyö ...
 • Huippukuormalaitoksen PI-kaavion päivitys 

  Lepola, Julius (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Puuvillan huippukuormalaitokselle PI-kaavio eli putkitus- ja instrumentointikaavio. Laitoksen omistaja ja työn tilaaja oli Pori Energia Oy. Laitteet ja putkistot tuli positioida ...
 • Paineilmatuotannon kehittäminen 

  Liuksiala, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Naantalin jalostamon paineilmatuotantoa sekä selvittää paineilman tuottamisen tuotantokustannukset ja investoinnit nykylaitteistolle. Työn tavoitteena oli tunnistaa järjestelmän ...
 • ISO 50001 energianhallintajärjestelmän käyttöönotto : Case Forchem Oyj 

  Nurmi, Jyrki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin Forchem Oyj:lle kansainvälisen ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä vastaamaan kansallisen Energiatehokkuuslain asettamia vaatimuksia. Tammikuussa 2015 voimaan tullut laki ...
 • Biokaasun tuotannon soveltuminen Namibiaan 

  Järvenpää, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin biokaasun tuotannon soveltumista Namibiaan. Tavoitteena oli tehdä selvitys, josta saadaan tietoa suomalaisille yrityksille biokaasun tuotannon mahdollisuuksista Namibiassa ja edistää suomalaisyritysten ...
 • Jätevedenpuhdistamon ilmastuksen ohjaaminen ammoniumtypen määrityksellä 

  Keitaanpää, Noora-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin jätevedenpuhdistamon ilmastuksen ohjauksen muuttamisen kannattavuutta happiperusteisesta ohjauksesta ammoniumtyppiperusteiseen ohjaukseen. Opinnäytetyö tehtiin Porin Vesi -liikelaitokselle ...

Näytä lisää