Uusimmat viitteet

 • 1920-luvun asuinkerrostalon painovoimaisen ilmanvaihdon päivittäminen koneelliseksi ilmanvaihdoksi 

  Antinkaapo, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä tutkittiin 1920-luvun rakennuksen ilmanvaihtoa. Opinnäytetyössä suoritettiin ilmanvaihdon esisuunnittelu kohderakennukseen. Kohderakennus oli 1920-luvun asuinkerrostalo Turussa. Työ suoritettiin kohteen ...
 • Huoneistokohtainen sprinklerijärjestelmä 

  Järvenpää, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Päättötyössä tutkittiin sekä kerrottiin suunnitellusta huoneistokohtaisesta sprinklerijärjestelmästä. Työssä kerrottiin järjestelmän suojaavuudesta sekä toimintaperiaatteista. Työssä käsiteltiin myös sprinklerisuunnittelua ...
 • Hirsirakentamisen historia Suomessa 

  Polttila, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä tutkittiin hirsirakentamista Suomessa aina 1600-luvulta vuoteen 2018. Tutkimuksessa perehdyttiin hirsirakentamisen kehittymiseen ennen sotia, tehotuotannon aikoihin sotien jälkeen, teollisen talotuotannon ...
 • Last Planner menetelmän hyödyntäminen linjasaneerauskohteessa 

  Kalliomäki, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perinteinen linjasaneeraus on yksi vanhojen kerrostalojen yleisimmistä saneerauksista. Linjasaneerausten aikataulut ovat yleensä tiukkoja sekä vaativia, koska asukkaat joutuvat usein muuttamaan pois kohteesta saneerauksen ...
 • Työmaasähkön käytön optimointi ja energiansäästö 

  Bärholm, Jarkko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia työmaan sähköistystä järjestelmän toimivuuden ja kustannusten osalta sekä esittää työkaluja edellä mainittuihin asioihin vaikuttamiseksi. Työn tilasi YIT Rakennus Oy, joka on osa ...
 • Gongrid itselleluovutuksen apuna Tiedepuiston työmaalla 

  Seppälä, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä Congrid -sovelluksen käyttöä YIT:n työmaalla Porissa, jossa urakkakohteena oli ammattikoulu WinNovan uudet tilat. Rakennuksessa sijaitsi aiemmin Satakunnan Ammattikorkeakoulu. ...
 • P1-Puhtausluokan vaatimukset ja toimenpiteet rakentamisessa 

  Rouhiainen, Rosa-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena opinnäytetyössä oli käsitellä puhtausluokan P1 asettamia vaatimuksia sekä toimenpiteitä, jotka on otettava huomioon suoritettaessa rakennustöitä puhtausluokassa P1. Tämän lisäksi tavoitteena oli luoda ohjeet ...
 • Noormarkun erämiesten uudet rakennukset 

  Nieminen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadin pääpiirrustukset Noormarkun Erämiehet Ry:lle kolmelle eri rakennukselle. Näille rakennuksille laadittiin hankesuunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelma, lupakuvat sekä kustannuslaskelma. Aihe saatiin, ...
 • Hyötyjätepisteiden kunnostussuunnitelma 

  Färm, Jouni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli Porin jätehuollon toimeksiannosta selvittää hyötyjätepisteiden kunto, sekä suunnitella kunnossapitosuunnitelma tuleville vuosille. Opinnäytetyötä tehdessäni perehdyin nykyisiin Porin seudulla ...
 • Hiilikuituvahventaminen betonirakenteiden korjaussuunnittelussa 

  Murto, Johan (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä suunnitteluohje betonirakenteiden hiilikuituvahventamiseen. Opinnäytetyö tehtiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle. Työssä selvitettiin, mitä tulee ottaa huomioon betonirakenteiden ...
 • Koulurakennusten sisäilmaongelmat ja rakennustekninen luokittelu 

  Sippola, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin Turun yliopiston väitöstutkijan tutkimustyöhön rakennustekninen luokittelu koulurakennuksista. Luokittelun pohjalta päätettiin opinnäytetyössä tarkastella koulurakennusten sisäilmaongelmia ...
 • LVI-laboratorion koe- ja pakkashuoneen hankesuunnittelu ja tarjouspyynnön valmistelu 

  Järvenpää, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetyössä selvitettiin Satakunnan ammattikorkeakouluun rakennettavan LVI-laboratorion koe- ja pakkashuoneen hankesuunnitelmaa, ...
 • Talousveden desinfioinnin varmistus Olkiluodon ydinvoimalassa 

  Kulju, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuuden Voima Oyj:lle tehdyssä työssä tutkittiin talousveden desinfiointia Olkiluodon ydinvoimalan käyttövedenpuhdistamolla. Kiinnostus työtä kohtaan heräsi ollessani kausityöntekijänä Olkiluodossa. Olkiluodossa on ...
 • Rakennusliikkeen riskienarviointi 

  Sammaljärvi, Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin riskienarviointi yritykselle. Opinnäytetyössä perehdyttiin rakennustyötä ja toimistotyötä koskeviin lainsäädäntöihin. Lainsäädäntöjen luomin perustein tehtiin riskienarviointi, joka soveltuu ...
 • Rivitalon suunnittelu ja kustannusarvio 

  Sengström, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Rakennuspalvelu Sengström Ky:lle rivitalon pohjapiirustukset, julkisivupiirustukset ja leikkauspiirustukset sekä alustava kustannusarvio rakennukselle. Opinnäytetyön tekeminen ...

Näytä lisää