Uusimmat viitteet

 • Pienjänniteverkon maakaapeloinnin luvitusprosessi 

  Rekola, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pienjänniteverkon maakaapeloinnin luvitusprosessia Despro Engineering Oy:llä. Pienjänniteverkon maakaapeloinnin luvitus on koettu hitaaksi sekä hankalaksi keskijänniteverkon ...
 • Sähköasennusten käyttöönottotarkastukset käytännössä kerrostalokohteessa 

  Ruuskanen, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää käyttöönottotarkastusten tekemistä yleisellä tasolla Caverion Suomi Oy:n Asunnot yksikössä. Opinnäytetyössä perehdyttiin myös tarkemmin käyttöönottotarkastuksiin teoriatasolla ja ...
 • CADS:in käyttö toiminnallisessa suunnittelussa 

  Ilkka, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia CADS 18-ohjelmiston käyttöä massankäsittelyprosessien toiminnallisessa suunnittelussa ja tehdä aiheesta ohjelmiston omaksumista helpottava ohje. Työ tehtiin ALTEN Finland:lle, jonne ...
 • Sähkötöiden - ja käytönjohtajan tehtävät 

  Laine, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sähkötöiden johtajan, käytön johtajan sekä sähkölaitteiston haltijan rooleja sähkölaitteiston elinkaaren hallinnassa. Sähkötöiden tekeminen ja valvonta on luvanvaraista toimintaa. ...
 • Simulointiympäristön esittely-ympäristö 

  Jokinen, Santra (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli osa ELY-keskuksen tukemaa ”Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin”- projektia, jonka tavoitteena oli kehittää Satakunnan ammattikorkeakoululle teollisuuden tarpeisiin soveltuva ...
 • Maakaapeloidun sähkönjakeluverkon asennusohjeet 

  Villanen, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä sähkönjakeluverkon asennusohjeet maakaapeliverkon osalta. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli TLT-Connection ja asennusohjeet rajattiin luottamukselliseen liitteeseen toimeksiantajan omaan ...
 • Esteettömän modulaarisen peliohjaimen suunnittelu ja toteutus hyödyntäen 3D-mallinnusta ja -tulostusta 

  Nikula, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin esteettömyyden näkökulmasta toteutettavan peliohjaimen suunnittelemista 3D-mallinnusta ja -tulostusta hyödyntäen. Tutkimukselle ilmeni tarve hyvinvointiteknologian projekteissa tehtyjen ...
 • Toimisto- ja neuvottelutilan valaistusprojektin arviointi ja käyttäjätutkimus 

  Haapanen, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Framery Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kyseiselle yritykselle käyttäjätutkimus toimisto- ja neuvottelutilojen valaistuksen toimivuudesta ja käyttäjäkokemuksista. ...
 • Lämminvesivaraajan ohjaus jatkuvalla säätelyllä aurinkosähköjärjestelmässä 

  Kulo, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käytiin läpi jatkuvasti säätyvään kuorman ohjaukseen tarvittavat komponentit ja niiden toiminta. Kuorman ohjaus toteutettiin paritalon kummassakin asunnossa erikseen niiden lämminvesivaraajien ohjauksessa. ...
 • Sähkökuilujen uusi rakennustapa 

  Lehtilä, Jonny (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laivanrakennusala kehittyy jatkuvasti ja tavoitteena on tuottaa enemmän laivoja lyhyemmässä ajassa. Meyer Turun päätavoitteita ovat kustannustehokas rakentaminen ja lyhyempi läpimenoaika laivoille. Laivanrakennuksessa yksi ...
 • Saattolämmityksen suunnittelu ja asennus 

  Ilola, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä saattolämmityksen suunnitteluun ja asennukseen. Työ tehtiin Caverion Suomi Oy:lle ja pohjana käytettiin Boliden Harjavallan OCTO-projektin saattolämmitysurakkaa. Työssä pyrittiin ...
 • UL 508A standardin ohjeistus teollisuuden sähkökeskusvalmistuksessa 

  Wikström, Mats (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjeistukset UL 508A standardista sekä Industrial Machinery lisävaatimuksesta Satmatic Oy:lle. Opinnäyte koostui kolmesta osa-alueesta, jotka olivat projektin lähtötietojen tiedustelu ...
 • Sähköteknisen huoltokirjan täyttöohje 

  Von Weissenberg, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia sähkötekninen huoltokirjan täyttöohje sähkösuunnittelijan työkaluksi eli tehdä konkreettisesti sähkösuunnittelijalle suunnattu työvaiheinen ohjeistus sähkösuunnittelijaa velvoittaville, ...
 • Sairaalaympäristöjen verkostolaskennan erityispiirteet ja vaatimukset 

  Stenbacka, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia sairaalaympäristön verkostolaskentaa ja selektiivisyyttä, kuin myös sairaalaan ja lääkintätiloihin liittyviin erityispiirteitä ja vaatimuksia. Työ vaati perehtymistä oikosulkuvirtalaskennan ...
 • Vapaa-ajan asunnon sähkösaneeraus ja aurinkoenergian hyödyntäminen 

  Lehtonen, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähkösuunnitelman laatiminen Porissa sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon. Työssä perehdytään sähkösuunniteluun, sekä sähköasennuksia koskeviin uusimpiin määräyksiin. Lähtökohtana suunnittelulle ...

Näytä lisää