Uusimmat viitteet

  • Varastosiilon kattorakenteiden suunnittelumallin parametrisointi 

    Saksi, Samu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
    Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja mallintaa parametrisoitu 3D-malli varastosiilon kattorakenteesta SolidWorks-suunnitteluohjelmistoa käyttäen. Mallin tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa erilaisten siilon ...
  • Vaihdelaatikon tuennan suunnittelu 

    Tuominen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
    Tämän työn tarkoituksena on suunnitella teollisuuskäyttöön tarkoitetun vaihdelaatikon testauslaitteiston kiinnikkeet. Käsitellä suunnittelun eri vaiheita ja tuoda esille asiakkaan ja suunnittelin välistä vuorovaikutusta. ...