Uusimmat viitteet

 • TYKY-palvelupaketin suunnittelu case-yritykselle 

  Korkmaz, Ida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää matkailukeskusyrityksen liiketoimintaa ja suunnitella yritysasiakkaiden tarpeisiin vastaava TYKY-palvelupaketti, sisältäen päivän aktiviteetit sekä ateriapalvelut. Suunniteltavan ...
 • Tunnuslukuanalyysi ja toimialavertailu 

  Martikainen, Pavel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kevyt katsaus tilinpäätösanalyysin työkaluista.
 • Reklamaatioiden käsittely ja sen vaikutus asiakastyytyväisyyteen 

  Mäensivu, Marjo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkimuksessa tutkittiin reklamaatioiden käsittelyä ja sen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Tutkimuksen kohdeyrityksenä oli Gigantti Oy, joka on Suomessa toimiva suuri kodinelektroniikkaketju. Tutkimuksessa selvitettiin ...
 • Balanced Scorecard suorituskykymittariston soveltuvuus kuntien käyttöön 

  Vainio, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena on tutkia balanced scorecard (BSC) suorituskykymittariston soveltuvuutta kuntien käyttöön. Tutkia sitä, että onko kyseinen mittaristo helpottanut kuntien strategian käytäntöön viemistä ja perustuuko ...