Uusimmat viitteet

 • Kunta videotuottajana 

  Rintala, Krista (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen kunnat ovat uuden edessä, kun vuosia suunniteltu sosiaali- ja terveyspalveluja sekä maakuntien järjestämiä palveluita koskeva uudistus astuu voimaan vuonna 2020. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta ...
 • Printtituotannon keskittäminen ja kehittäminen yhä digipainotteisemmassa Alma Mediassa 

  Paavilainen, Tiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytteen tavoite oli keskitetyn taittotyön kehittäminen Alma Median maakunta- ja paikallislehdissä. Koska journalismin digitalisaatio on tehnyt painetta siirtää myös Alma Mediassa lähes kaikki kehittämistyö ...
 • Pelillistäminen hyvinvoinnin tukena 

  Vättö, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni on tehty Tampereen ammattikorkeakoulussa vuosina 2017–2019 useiden toimijoiden yhteistyönä toteutettavalle Mikä saa mut liikkumaan? -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on terveyttä edistävän ja liikuntaa ...
 • Arvoa koulutuspolulle : Palvelumuotoilua kansanopistossa 

  Harala, Piia-Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toisen asteen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenneuudistukset ovat parhaillaan käynnissä. Uusi rahoitusjärjestelmä koskien vapaata sivistystyötä on suunnitelmien alla. Uuden rakenneuudistuksen tavoitteena on luoda ...
 • Muutoksenhallinta osana IT-palvelun kehitystä 

  Bergius, Mia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimukset osoittavat, että arviolta viidennes IT-palveluiden käyttöönotoista epäonnistuu täysin, puolet projekteista sisältää haasteita, ja ainoastaan neljäsosa luokitellaan onnistuneeksi. Huonoimmassa tapauksessa hankittua ...
 • Miten kivijalkakauppa voi hyötyä digitaalisesta markkinoinnista? : case: varaosa-alan yritys 

  Karhu, Anna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on löytää keinoja ja lähestymistapoja, joilla pääasiassa kivijalkakaupoista käsin toimiva varaosa-alan yritys voisi paremmin hyödyntää digitaalista liiketoimintaympäristöä markkinoinnissaan. ...
 • Omnichannel-asiakaskokemuksen kehittäminen 

  Mikkonen, Marko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen rahapelimarkkina koki ison muutoksen vuoden 2017 alussa, kun Fintoto, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus yhdistyivät yhdeksi rahapeliyhtiöksi. Uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus Oy. Opinnäytetyön tarkoitus oli ...
 • Kokemuksia palvelumuotoilun työkalujen käytöstä koulutuksen kehittämisessä 

  Veijanen, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillinen koulutus on muutosten keskellä. Vuoden 2018 alusta lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ...
 • Kielisimulaatiomateriaalin tuottaminen studioympäristössä : Case Crealang 

  Litmanen, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli kehittää Crealangin tuotantoprosesseja systemaattisen ja kustannustehokkaan simulaatiomateriaalituotannon mahdollistamiseksi. Päätutkimuskysymyksenä esitettiin, kuinka Mediapolis tuotanto- ...
 • Asiakassuhde, kannattaminen ja kuluttaminen urheilutapahtumissa 

  Karvinen, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Urheilutapahtumiin osallistumisesta on tullut suosittua ajanvietettä kuluttajille. Urheilutapahtuma koostuu yhteisestä kokemuksesta ja juhlimisesta, toisaalta myös yksilöiden oman identiteetin rakentamista ja oman itsetunnon ...
 • Design-tuotetta myyvän verkkokaupan markkinointi pienellä budjetilla : case: Pop Table 

  Peltoniemi, Lassi-Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Käyttäjien välinen viestintä mahdollistaa yrityksille kustannustehokkaan tavan markkinoida tuotteita ja palveluita. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, voiko design-tuotetta myyvän verkkokaupan lanseerata pienellä ...
 • Verkkofeature-tuotantoja uuden media-ajan yleisöille 

  Parkkinen, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Yleisradion uutistoiminnassa käynnistyi keväällä 2015 toimintatapauudistus, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon median katselun muuttuminen ja suunnata uutistuotantoa enemmän verkkoon. Eri tutkimukset osoittavat median ...
 • Nuoriso ryntää someen - pitääkö meidänkin? 

  Hopea, Saija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikön, TYPAn, nuorten työllisyyspalvelut vakinaistettiin osaksi kaupungin palvelutarjontaa keväällä 2014. Samana vuonna Tampereen kaupunki painotti asiakaslähtöisyyttä kaupungin ...
 • Oppimisen pelillistämisen käytänteiden kehittäminen Otavan Opistolla 

  Tarmia, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää oppimisroolipelien tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä käytänteitä Otavan Opistolla. Pelien hyödyntäminen ei ole saavuttanut opistolla vielä vakituista jalansijaa, vaikka sitä ...
 • Kulttuuriunelmia : Osallisuuden kehittäminen Tampereen kaupungin kulttuuripalveluissa 

  Laurila, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tampereen kaupungin uuden strategian ja Liikunta- ja kulttuuriohjelman myötä Tampereen kaupungin kulttuuripalveluissa aloitettiin kehittämishanke, jonka tavoitteena oli kehittää organisaatioon sopiva osallisuusmalli ...

Näytä lisää