Uusimmat viitteet

 • Kirjallisuusselvitys paperin kitkasta 

  Hannula, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin paperin kitkaan vaikuttavia paperinvalmistusprosessin raaka-aineita ja olosuhteita sekä paperin kitkan vaikutusta paperiteollisuuden jalostusprosesseihin. Työssä tutkittiin myös paperin kitkan ...
 • Akut autoissa 

  Lehto, Ville-Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää autoissa käytettyjen akkujen tyypit, sisärakenteet ja ominaisuudet, sekä akkujen yleiset toimintaperiaatteet. Pyrkimyksenä oli myös ymmärtää nykyaikaista akkutekniikkaa niiltä osin, ...
 • The effect of humidity and temperature on PLA-cellulose fibre composite properties 

  Rauta, Sini-Tuuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  This Bachelor's thesis was conducted at VTT Technical Research Centre of Finland during summer 2016. Bachelor's thesis was made in Biocomposites and processing team, which research focus is in different sorts of natural ...
 • Tyhjöturbojärjestelmän koeajon standardointi ja kehitystyö 

  Loippo, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä esitetään standardi eli vakiosuoritustapa Runtech Systems Oy:n tyhjöturbojärjestelmän FAT-testausta varten. Tämä standardi esitetään turbon koeajon ohjeistuksen ja koeajajan tarkistuslistan muodossa. ...
 • Jauhetun ohran- ja kaurankuoren vaikutus paperin ominaisuuksiin 

  Saarnio, Samu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko jauhetulla ohran- ja kaurankuorella vaikutusta paperin ominaisuuksiin. Teollisuuden tuotannon toimista jää usein raaka-aineista ylijäämänä sivuaineita, joita ei pystytä ...
 • Vaahdotuskennojen erotustehokkuuden nosto 

  Warjus, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Oy SCA Hygiene Products Ab:n Nokian tehtaan siistauslaitoksen vaahdotusta. Työn tavoitteena oli tutkia vaahdotuskennojen toimintaa ja nostaa uusiomassan vaaleutta vaahdotuksen jälkeen. Kennojen ...
 • Uuden ympäristöystävällisen biosiditeknologian toimivuus paperikoneen prosessissa 

  Sirkkola, Atte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty erään suomalaisen paperikoneen mikrobintorjuntakoeajosta. Työn teettäjänä toimi Kemira Oyj. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä lisää tietoa uuden koeajossa käytettävän biosiditeknologian ...
 • Tekonurmen rakenne ja terveysriskit 

  Golbadan, Kawa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin tekonurmen rakennetta ja terveysriskejä. Lisäksi perehdyttiin lyhyesti sen etuihin, haittoihin ja historiaan. Tavoitteena oli selvittää tekonurmen terveysvaikutuksia pelaajille tutkimalla ...
 • Dissolving pulp and its properties 

  Dyunyasheva, Venera (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Dissolving pulp is special grade of pulp with high purity that is widely used in textile production industry to get rayon staple for high-quality fabrics. It is also used in the paper production industry as an additive to ...
 • Saostussakan pesu suoloista vapaaksi 

  Koikkalainen, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli happamien jätenesteiden käsittelystä syntyvän saostussakan pesu sulfaatti- ja kloridisuoloista vapaaksi. Se tehtiin Kierto Ympäristöpalvelu Oy:lle kevään 2017 aikana. Pesumenetelmä tuli kehittää, ...
 • Ruostumattoman teräksen peittauksen ympäristö- ja turvallisuusselvitys 

  Heimonen, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa lukijalleen kattava ja selkeä kuva ruostumattoman teräksen peittaukseen liittyvistä asioista, sekä toimia ohjeena yritykselle. Työssä pyritään esittämään yrityksen kannalta keskeiset ...
 • Ajomallin suunnittelu jätevesilaitokselle 

  Kotimäki, Paula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Metsä Board Kyron jätevesilaitokselle ajomalli eri jätevesikuormitusvaihtelut huomioon ottaen. Kuormitusvaihtelut johtuivat epäsäännöllisestä paperikoneen käynnistä. Työssä ...
 • Pahvisen tukilastan tuotannon tehostaminen : tuotantotekniset ja materiaalia koskevat ratkaisut 

  Soili, Piia; Myllyluoma, Elias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Bekvil Oy, joka valmistaa pahvisia tukilastoja terveydenhuollon tarpeisiin. Pahvisten tukilastojen valmistaminen on ollut hidas prosessi, jossa on vaadittu paljon käsityötä. Tukilastojen ...
 • Coffee filter paper 

  Molnar, Inna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Coffee filter paper belongs to the specialty paper grade. It is mainly used for producing different kind of disposable filters for brewing coffee. The main task of this paper is to detain coffee granules. Also, coffee ...
 • Synthesis, Characterization and Application of Hydrophobic Zeolites 

  Heidari, Rulis (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
  The aim of the thesis was to design and synthesize a type of zeolite with the characteristics of hydrophobicity, high porosity, and proper pore size, which can be used for high-performance adsorption of ethanol from aqueous ...

Näytä lisää