Uusimmat viitteet

 • Valaistuksenohjaus WAGOn laitteistolla 

  Karttunen, Simo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilasi WAGO Finland Oy. WAGO on valaistuksenohjauksessa uusi toimija ja opinnäytetyöstä laadittiin kattava, ensimmäinen suomenkielinen ohjeistus WAGOn laitteiston käyttämiseen. Opinnäytetyö kertoo WAGOn ...
 • Ilmanvaihtokoneiden puhallinosien modernisointi 

  Koskunen, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia puhaltimien modernisoinnin kannattavuutta vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa. Tutkimuksen kohteena oli kuusi ilmanvaihtokonetta, joissa on yhteensä 12 puhallinta. Opinnäytetyön ...
 • Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän säästövaikutukset koneellisessa poistoilmanvaihdossa 

  Pajunen, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin poistoilmalämpöpumpun toimintaa sekä järjestelmän tuottamia säästöjä asuinkerrostalossa. PILP-järjestelmä asennetaan yleensä kaukolämmölle rinnakkaislämmönlähteeksi, joten työssä käsiteltiin ...
 • Läsnäoloon perustuva tievalaistuksen ohjaus, Valtatie 18, Seinäjoki 

  Hokka, Karri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tilaajana on toiminut Liikennevirasto. Tutkimuksessa on haluttu ensimmäistä kertaa Suomessa tutkia läsnäoloon perustuvan tievalaistuksen ohjauksen kannattavuutta ja toimintaa. Tutkimuksessa on tutkittu järjestelmän ...
 • Tietomallien hyödyntäminen kiinteistönpidossa 

  Pälä, Heikki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja pohtia rakennusten tietomallinnuksen käyttöä kiinteistönpidon eri toimintojen tukena. Työssä selviteltiin kiinteistönpidon näkökulmasta tietomallinnuksen tietosisältöä, ...
 • Sirkkakasvattamojen olosuhteiden hallinta ja energiatehokkuus 

  Myllyniemi, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, minkätasoiset olosuhteet kotisirkan (Acheta Domesticus) kasvatus vaatii, miten ne saadaan ylläpidettyä, millaisia päästöjä kasvusta syntyy sekä mitä kuluja kasvatuksesta muodostuu. Pohjoismaisissa ...
 • Ventilation and indoor climate in a new building in Finland 

  Valto, Ossi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Bachelor’s thesis deals with the implementation methods of ventilation, the regulations adopted for this purpose as well as the implementation methods and regulations for a good indoor climate in a new building in ...
 • Near zero energy buildings in Finland 

  Suka, Fazli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis is about near zero energy buildings in Finland. In this thesis is also told energy technologies of near zero energy building and the use of renewable energy sources. The regulations of EU for near zero energy ...
 • Lattialämmitysjärjestelmien vianmäärityksen ja varaosien löytämisen kehittäminen 

  Koponen, Otto (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lämmitysmuotona lattialämmitys on lisännyt viime vuosikymmeninä erityisen paljon suosiotaan johtuen lämpöpumppujen suosion suuresta kasvusta ja lattialämmityksen hyvästä soveltuvuudesta lämmönjakotavaksi lämpöpumppujen ...
 • Ekologisen asumisen energiataloudellisuus : Masalan ekoälykylä 

  Zidbeck, Rene (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmastonmuutos, luonnonvarojen väheneminen sekä jatkuva energiankulutuksen kasvu ovat yhteiskuntamme suurimpia haasteita. Asumisesta ja rakentamisesta syntyvä ympäristörasite on merkittävä, joten uusien vähäpäästöisempien ...
 • LVI-asennukset pientaloissa : Sievitalo Oy 

  Juurikka, Satu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin materiaali Sievitalo Oy:n LVI-asentajien perehdytykseen. Toimintatapojen ja käytettävien järjestelmien nopea sisäistäminen parantaa työn laatua ja asentajan mahdollisuuksia työssä pärjäämiseen. ...
 • Vaatimuksia turvallisuudelle älyrakennuksissa : talotekniikka 

  Karvinen, Kirsi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää yksilöiden yksityisyyttä, turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta omassa elämänpiirissään älyrakennuksissa. Tästä johtuen opinnäytetyössä selvitettiin älyrakennusten verkottuneiden ...
 • Projektinhoito-opas LVI-urakointiin 

  Mäkelä, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin LVI-urakointiin liittyvää projektinhoitoa ja -hallintaa ja niihin kuuluvia vaiheita. Tutkimus tehtiin alaan liittyvien lakien, määräysten, ohjeistuksien, standardien, projektinhoitoon liittyvän ...
 • Asuinkerrostalo energiatehokkuuden parantaminen : As Oy Petsamonkatu 14 

  Maksniemi, Joel (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on asunto-osakeyhtiö Petsamonkatu 14. Työn tavoitteena oli tuottaa taloyhtiölle aineisto, jossa vertaillaan kustannustehokkaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja rakennuksen energiatehokkuuden ...
 • Monimutkaisen asennuskokoonpanon suunnittelun tuki 

  Laine, Emmi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laivanrakennus on jatkuvasti kehittyvä ala. Laivoja rakentavan telakkayhtiön tavoitteena on pyrkiä lyhentämään laivan rakennusaikaa ja laivanrakentamisesta kustannustehokkaampaa. Yksi keino saavuttaa nämä tavoitteet on ...

Näytä lisää