Uusimmat viitteet

 • Housemusiikin tuotannon prosessi FL Studiolla 

  Pöri, Ilari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä housemusiikin tuotannon vaiheita, tuotannollisia keinoja, haasteita sekä ongelmia. Opinnäytetyön tavoitteena oli ratkaista tuotannon prosessissa syntyviä ongelmia ja tuoda ...
 • Äänitehostekirjastojen myyminen internetissä : Mitä eri käyttäjät tarvitsevat? 

  Survo, Pyry (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia millaisia äänitehosteita eri käyttäjäryhmät tällä hetkellä tarvitsevat työssään. Työn tarkoituksena oli kyselytutkimuksen avulla kerätä äänitehosteiden ostamisesta ja käyttämisestä laaja ...
 • Obsaaminen työnä 

  Hiltunen, Jyri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä mitä tekee obsaaja. Obsaaminen on nuori ammattiryhmä, joka on syntynyt e-urheilun kasvavan suosion myötä. Opinnäytetyössä esitellään erilaisia tapoja obsata eri peleissä ja ...
 • Tosi-tv-ohjelman etiikka sisällöntuottajan näkökulmasta 

  Nivaro, Lumi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee tosi-tv-ohjelmien eettisyyttä. Opinnäytetyön tarkoitus on aluksi määritellä, mitä etiikka tarkoittaa, sitten tarkastella reality-televisio-ohjelmia yleisesti, ja lopuksi pohtia asiantuntijahaastatteluiden ...
 • Vankilan tulo-opasvideo maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden perehdytyksessä 

  Juhava, Vilma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tapaustutkimus, ja se kertoo vankilan tulo-opasvideoiden tuottamisesta Rikosseuraamuslaitokselle. Samalla opinnäytetyö tutkii informatiivisen videon ominaispiirteitä sekä pohtii voisiko videot olla tulevaisuuden ...
 • Värit kotimaisissa lastenelokuvissa 2000-luvulla : case: Risto Räppääjä -elokuvat 

  Kälve, Leena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin värienkäyttöä suomalaisissa lastenelokuvissa 2000-luvulla. Tutkimuskohteena olivat Risto Räppääjä -elokuvat, joiden kautta saatiin kattava läpileikkaus aina vuodesta 2008 vuoteen 2016. Tavoitteena ...
 • Kuviteltua todellisuutta : Fiktiivinen kerronta dokumenttikäsikirjoituksessa 

  Pakila, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee käsikirjoitustyön asemaa ja merkitystä dokumentin esituotantovaiheessa. Analysoin case-tutkimuksena käsikirjoittamani lyhyen esseedokumenttini ”Paradise Lost” sisällönkehitystä. Sen kohteena ...
 • Media-alan freelancereiden työ ja työhyvinvointi : Unelmatyötä terveyden ja talouden kustannuksella? 

  Pääkkönen, Ninni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee media-alan freelancereiden työtä ja työhyvinvointia. Freelancereina työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia ei ole tutkittu paljon, joten tässä opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka media-alalla ...
 • Naiset suomalaisten elokuvien teknisissä työryhmissä 

  Kuhanen, Lina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin naisten asemaa suomalaisten elokuvien teknisissä työryhmissä. Työn tavoite oli tuoda ääni naisammattilaisille sekä laittaa alalla työskentelevien ajatukset liikkeelle tasa-arvoisemmasta ...
 • Äänityöryhmän johtaminen : elokuvaäänen jälkituotannon työroolit äänisuunnittelijan näkökulmasta 

  Karjalainen, Sakari; Nevala, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on käydä läpi pitkän elokuvan äänen jälkityöt ääniryhmän esimiehen, äänisuunnittelijan näkökulmasta. Työssä tutkitaan haastattelujen, lähdekirjallisuuden, luentojen ja kirjoittajien ...
 • Häpeissään ja Sekasin : Nuortensarjat voimaantumista tukemassa ja toiseuttamista purkamassa 

  Reinikainen, Outi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia, miten nykyaikaiset nuortensarjat pyrkivät katsojan viihdyttämisen lisäksi täyttämään yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tehtäviään. Olen tutkinut tätä analysoimalla ...
 • Työsuojelu ja työturvallisuus media-alan opinnoissa 

  Hirvonen, Anni; Virtanen, Petra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee työsuojelua ja työturvallisuutta media-alan opinnoissa. Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää työsuojelua ja työturvallisuutta media-alan opinnoissa, sillä kokemusten mukaan näiden asioiden huolehtimisessa ...
 • Esimiestyö ja työhyvinvointi media-alalla 

  Tolvanen, Katariina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tätä laadullista opinnäytetyötä lähdettiin tekemään työhyvinvointia edistävin tavoittein. Opinnäytteen tarkoitus oli osoittaa esimiestyön mahdollisuudet ja haasteet työhyvinvointia toteutettaessa. Lisäksi tarkoituksena oli ...
 • Punavihernäön poikkeama ja värimäärittely : Kuinka onnistua värimäärittelyssä? 

  Aaltonen, Juha-Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä, miten punavihernäön häiriöstä kärsivä voi onnistua värimäärittelyssä. Opinnäytetyössä esitellään keinoja, joilla tämä onnistuu, sekä kerrottiin yleisesti tärkeistä huomioon ...
 • Kuurouden käsittelyn työkalut äänisuunnittelussa : Kuulevan äänisuunnittelijan näkökulma kuurouteen 

  Olsonen, Atte (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on tutkittu, millä äänikerronnallisilla keinoilla kuurouden vaikeasti hahmotettavaa luonnetta voi selventää kuuleville. Opinnäytteen on tarkoitus kertoa kahden käytännöllisen case-esimerkin ...

Näytä lisää