Uusimmat viitteet

 • VRP Länsi-Suomen laatujärjestelmä : Toimintajärjestelmän mukainen toiminta käytännön työssä 

  Nevanpää, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata VRP Länsi-Suomen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän kuvausta edeltää tässä opinnäytetyössä aluksi yleinen laadun teorian esittely. Lisäksi kuvataan yrityksen hankkiman RALA-sertifikaatti, ...
 • Omakotitalon muuttaminen paritaloksi 

  Järvinen, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin vuonna 1972 rakennetun kaksikerroksisen täysitiilisen omakotitalon muuttaminen paritaloksi. Omakotitalo on tällä hetkellä suuri nykyisille asukkaille ja tutkittiin mahdollisuutta kiinteistön ...
 • Energiakorjauksen kannattavuus 

  Santala, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kartoittaa millaisilla alueilla energiakorjaus kannattaa ja millaisilla ei. Lisäksi asiaa pohditaan eri näkökulmista katsottuna: sijoittajan, yksityisen asunnonostajan ja taloyhtiöiden näkökannalta. Työssä ...
 • Betonisandwich-elementtien ja eristerapattujen elementtien vertailu 

  Hienonen, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla työmaatoteutukseen liittyviä eroja betonisandwich-elementtien ja eristerapattujenelementtien välillä. Opinnäytetyön idea lähti siitä ajatuksesta, että Suomessa on ...
 • Parkkihallin kannen vesieristys ruiskukumilla 

  Kukkonen, Eero-Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Parkkihallien pihakansien vesivuodot ovat yleinen ongelma. Vesivuotojen paikallistaminen on kansien päällä olevien rakenteiden, kuten pysäköintipaikkojen, polkupyöräkatosten ja leikkitelineiden sekä pihan pintamateriaalien ...
 • Kaivumaiden hallinta 

  Kallinen, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarve tuli Pielisen Maanrakennuksen huomioista infrahankkeissa. Yrityksessä oli huomioitu haasteet ja mahdollisuudet ylijäämämaiden käsittelyssä. Heillä ei ollut selkeää ohjetta kaivumaiden läjityksestä eikä ...
 • Laadunvarmistus virheettömän lopputuotteen saavuttamiseksi 

  Viitanen, Nina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Bonava Suomi Oy ja työn kohteena Vantaalla sijaitseva RS-kohde. Modernit rakennuttajat kilpailevat asiakkaista muun muassa laadulla, joten luovutettavan asunnon lopputuloksen tulee vastata ...
 • Sisäilmaongelmat Suomessa ja niiden ehkäisy 

  Suominen, Miro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin sisäilmaongelmien aiheuttajia Suomessa sekä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja kansantalouteen sekä toimivia ratkaisumahdollisuuksia ongelmiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota kattava ...
 • Rakennusmittaus osana rakennusprojektia 

  Purolainen, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on toimia rakennustyömaan työnjohdon työkaluna rakennusmittausta suunniteltaessa. Työn laatiminen perustuu haastatteluihin ja opinnäytetyön tekijän pitkäaikaiseen kokemukseen rakennusmittauksest ...
 • mMestari- ja mMies-ohjelmistot, mestarien ja mittamiesten tukena rakentamisessa. : Ohjelmistoihin tutustuminen esimerkkien avulla ja kentän kehitysehdotukset 

  Vesa-Kangasniemi, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä keskitytään nykyisiin mittauslaitteisiin ja -ohjelmiin, niiden käyttöön, tiedostomuotoihin, ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin rakentamisen eri vaiheissa. Esimerkkeinä käytetään mestarille ja mittamiehelle ...
 • Puhtausluokituksen vaikutus rakennuksen aikataulutukseen 

  Salonen, Veijo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Monelle julkiselle rakennushankkeelle on määritelty sisäilmastoluokitus, joka samalla määrittelee kohteen puhtausluokituksen. Opinnäytetyön tavoite oli saada aikaiseksi yleisohjeistus erilaisille puhtausluokitelluille ...
 • Runkovaiheen työaikainen kosteudenhallinta täyselementtirakenteisessa asuinkerrostalossa 

  Salonen, Kimmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkittiin täyselementtitalon eri työvaiheiden kuivumista ja olosuhteiden hallintaa. Tarkoituksena oli selvittää Wiiste oy:n kosteusmittausjärjestelmän ja porareikämittauksen eroja. Tavoitteena oli myös ...
 • Konttilaiturin rakentaminen : Kulmatukimuurielementtien toteutus 

  Korkeaoja, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli käsitellä yleisesti satamissa käytettävää kulmatukimuurilaituria ja sen rakentamisessa käytettäviä kulmatukielementtejä sekä kuvata yksityiskohtaisemmin niiden valmistuksen eri vaiheet. Työn ...
 • Maakosteat pintalattiat : työvaihe ja sen kehittäminen 

  Pirttilä, Marita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli YIT Talonrakennus Oy, joka on monipuolinen rakennusalan yritys. Tutkielman kohteena oli maakosteiden betonilattioiden työvaihe Rakahdessa rakennuskohteessa Tampereella, joissa ...
 • Työn johtaminen työmaan viimeistelyvaiheessa 

  Jämsen, Jussi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennustyömaan viimeistelyvaiheen ongelmia on pidetty yleisenä ja jossain määrin jopa itsestään selvänä ilmiönä. Viimeistelytöiden, loppusiivouksen sekä taloteknisten koekäyttöjen ja tarkastuksien yhteensovittaminen koetaan ...

Näytä lisää