Uusimmat viitteet

 • Energiaomavaraisen yhteisön perustaminen 

  Surma-Aho, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on työ- ja elinkeinoministeriön visiona hiilineutraali yhteiskunta. Tämä 2013 julkaistu strategia tavoittelee, että 38 % energian loppukulutuksesta olisi tuotettu uusiutuvalla ...
 • Paperitehtaan lietteenkäsittelyn toiminnan optimointi : UPM Kaipola 

  Eloranta, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaipolan paperitehtaan lietteenkäsittely kärsii lietteenlaadun vaihteluista. Vaihtelut ovat yleisiä ja lietteen laadun nopea muutos vaikeuttaa prosessin toimintaa. Prosessin hankaluudet näkyvät kuivatun lietteen ...
 • Varavoima-asemien etäohjaus ja -valvonta 

  Ulmala, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mobiiliverkkojen toimiminen on nykypäivän yhteiskunnalle tärkeää ja tulevaisuudessa se tulee olemaan vielä suuremmassa roolissa. Tukiasemat ovat liitettynä sähköverkkoon, joten niiden toiminta ei ole taattua pitkien ...
 • Asennus- ja käyntiinajo-ohje ohutlevytuotteiden valmistusjärjestelmälle 

  Mäkinen, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantaja toimi ohutlevytyökoneiden ja järjestelmien valmistukseen erikoistunut FINN- POWER Oy. Tehtävänä oli luoda asennus- ja käyntiinajotoimien tarkastuslistat yrityksen PSBB- valmistusjärjestelmälle, johon sisältyi ...
 • Sähkökattilan investoinnin esiselvitys 

  Ahonen, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi UPM Specialty Papers Jämsänkoski Oy. Toimeksiantajalla oli tarve kehittää paperitehtaan energiantuotantoa vähäpäästöisemmäksi ja tukea uusiutuvan energiantuotannon lisääntyessä kantaverkon ...
 • Aurinkoenergiaratkaisun optimointi 

  Laiho, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uusiutuvan energiantuotannon tarjonta ja suosio on ollut ja on edelleen nousussa järjestelmien kehityksen ja kansallisten päästötavoitteiden myötä. Monet energiayhtiöt tarjoavat omia aurinkosähköpakettejaan kuluttajille, ...
 • Biopolttolaitoksen sähkösuodattimen toiminnan optimointi 

  Korhonen, Vili (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus tarkastelee biopolttolaitoksen sähkösuodattimen toimintaa ja sen optimoinnin mahdollisuuksia. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä ilmansuojeluun ja ympäristötekniikkaan erikoistuneen ECP Group Oy:n kanssa. Opinnäytetyön ...
 • Karstulan kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen 

  Peiponen, Samuel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Karstulan kunnan omistamien rakennusten kunto ja käyttöaste ovat olleet muutoksessa viime vuosina. Nykyisten kiinteistöjen ongelmat, käyttöaste sekä korkeat energiakulut ovat synnyttäneet tarpeen suuremmalle selvitykselle. ...
 • Kaukolämpöasiakaslaitteiden jäähtymän optimointi : Välisyöttökytkennän toimivuus julkaisun K1/2013 mukaisilla lämmönsiirtimien mitoituslämpötiloilla 

  Lahtela, Iikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusten kaukolämmityksen ohjeet ja määräykset muuttuivat 1.9.2013, kun julkaisu K1/2013 astui voimaan. Energiateollisuus ry:n julkaisu korvasi aikaisemman kokoelman K1/2003 ja toi alaa koskevien lisäyksien ja tarkennuksien ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän tuotannon analyysi 

  Honkanen, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aurinkoenergialla on suuri kasvupotentiaali Suomessa. Aurinkoenergian tuotantokapasiteetin kasvua on hidastanut väärä yleiskäsitys aurinkoenergian sopimattomuudesta Suomen pohjoiseen sijaintiin, vaikeasti ennustettavissa ...
 • Voimalaitoksen käänteisosmoosijärjestelmän käyttöönoton valmistelu 

  Puskala, Hemmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli Kumpuniemen Voima Oy:n hankkiman käänteisosmoosijärjestelmän käyttöönoton valmistelu. Käänteisosmoosilaitteisto tulee korvaamaan Pyroflow-kattilan raakaveden puhdistukseen käytetyn ...
 • Aurinkosähköjärjestelmän kustannusrakenteen kartoittaminen 

  Karhama, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aurinkoenergiajärjestelmien hinta on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut laskussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu halusi selvittää osana SÄRMÄ-hanketta aurinkosähköjärjestelmän kustannusrakenteen ja sen muodostumiseen ...
 • Rakennuselementtitoimittajan tuotantolaitoksen laadunhallinnan kehittäminen 

  Puskala, Outi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöhön etsittiin toimeksiantajaa rakennusalalta, jotta voitiin syventyä kiinteistöjen rakennustekniikkaan. Tavoitteeksi asetettiin LapWall Oy:n Keuruun tuotantolaitoksen laadunhallinnan kehittäminen varmennustodistuksen ...
 • Hankittavien järjestelmien varastoinnista johtuvien energiakustannusten huomioiminen elinkaarikustan-nuksissa 

  Pansio, Kari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Materiaalinen suorituskyky Puolustusvoimissa rakentuu kehittämisohjelmissa asetettujen hank-keiden kautta. Hankittavat suorituskyvyt ja järjestelmät maksavat helposti satoja miljoonia eu-roja. Huomioitaessa vielä materiaalien ...
 • Self-cleaning technologies on solar modules and their effect on performance 

  Virtanen, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Solar PV systems are being installed all over the world now more than ever. Global energy crisis is leading countries to develop more policies on energy sector, especially creating incentives for renewable energies so that ...

Näytä lisää