• Liiketoimintasuunnitelman laatiminen lounaskahvilaan 

   Mannermaa, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on laatia liiketoimintasuunnitelma lounaskahvilaan, joka sijaitsee kauppakeskuksessa. Liiketoimintasuunnitelma laaditaan omaa käyttöä varten ja se on osittain jatkoa koulutuksessa käymälleni tuotekehityksen ...
  • Suolaisen tuoteperheen kehittäminen Oulun seudulle avattavaan kahvilaan 

   Hyyrynen, Sara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Oulun seudulle avattavalle kahvilalle suolainen tuoteperhe, laatia tuotteille valmistusohjeet ja laskea tuotteille alustavat myyntihinnat. Opinnäytetyön merkitys oli suuri, koska ...
  • LASKENNALLINEN MALLI JULKISTEN AMMATTIKEITTIÖIDEN RUOANVALMISTUSLAITTEEN KILPAILUTTAMISEEN 

   Karkulahti, Minna-Leena (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Teknologian kehittyminen, energiansäästön ohjeistukset, hygieniavaatimukset, ekologisen toiminnan omaksuminen, vähenevä työvoima ja kasvavat henkilöstökustannukset sekä monet muut toimet johtavat väistämättä jatkuvaan ...
  • Elämyspalvelun tuotteistaminen Alman Kammarissa 

   Manninen, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut Alman Kammari Oy.Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Alman Kammarin tarjoomaa tuotteistamalla yrityksen käyttöön uusi elämyksellinen ohjelmapalvelu. Työn taustalla on toimeksiantajan ...
  • Arkihuolesi kaikki heitä-tutkimus pikkujoulujen vietosta 

   Partanen, Leila (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia pikkujoulujen viettoa ravintolapalveluita tarjoavissa yrityksissä. Ennen joulua vietettävät pikkujoulut ovat olleet vuosia merkittävä sesonki ravitsemisalalle. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Lähiruokatuotteiden kehittäminen Kasvishovi Oy:lle 

   Kiiveri, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on lähiruokasalaattien kehittäminen. Opinnäytetyön toimeksiantajana on oululainen hedelmä- ja vihannestukkuliike Kasvishovi Oy. Tuotekehitystyö tapahtui toimeksiantajan tiloissa Oulun Limingantullissa. ...
  • Uniresta Oy:n toimintakäsikirjan luominen IMS-toimintajärjestelmään osaksi laatujärjestelmää ja perehdyttämisen apuvälineeksi 

   Fomin-Laine, Satu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantaja on Uniresta Oy, joka on oululainen opiskelija- ja henkilöstöravintola yritys. Opinnäytetyön lähtökohtana oli laatia käytännönläheinen toimintakäsikirja Uniresta Oy:lle IMS ...
  • Toimintolaskennan soveltaminen, Case: Pudasjärven kaupungin ruokapalvelut 

   Nissi, Maarit (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kuntarakenteiden muutokset heijastuvat kuntien tuottamiin palveluihin. Kunnissa lasketaan kustannuksia tarkasti ja käydään keskusteluja myös palvelujen kilpailuttamisesta. Kilpailuttamistilanteessa tulee olla tietoa tuotteen ...
  • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ammatillisessa koulutuksessa 

   Krook, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut Raahen koulutuskuntayhtymästä Raahen ammattiopisto. Oppilaitokset ja opettajat ovat uusien haasteiden edessä. Työelämän nopeat muutokset, teknologian kehittyminen sekä globalisaatio ...
  • Omavalvontasuunnitelma Oulun vastaanottokeskuksen ryhmäkodille 

   Kannisto, Hanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön idea tuli työpaikaltani Oulun vastaanottokeskuksen ryhmäkodilta. Ryhmäkodin ruokahuolto on pienimuotoista, vähäriskistä kodinomaista toimintaa. Omavalvonta on ollut satunnaista ja vaihtelevaa eikä ...
  • Ympäristömerkki hotelliliiketoiminnassa : Case:Joutsenmerkki Hotelli-ravintola Lasarettiin 

   Packalén, Arja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka kehitystehtävänä oli hankkia ympäristömerkki oululaiselle Hotelli-ravintola Lasaretille. Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii kestävän kehityksen teoria ja siihen pohjautuva ...
  • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen perustettavaan lounasravintolaan 

   Mellanen, Satu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihealue on liiketoimintasuunnitelman laatiminen uuteen ravintola-alan yritykseen. Opinnäytetyön toimeksiantaja on yksityisyrittäjä Pasi Mellanen, jonka toiveiden ja ideoiden pohjalta tehtiin liiketoimintasuunnitelma ...
  • Juustot ja juomat -teemaoppaan suunnittelu Komilan Köökki henkilöstöravintolalle 

   Kovalainen, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella opas henkilökunnalle teemallisten ruokatarjoilujen järjestämiseen. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Fazer Amican ravintola Komilan köökki. Opas sisältää kolme erilaista juusto- ja ...
  • Aloittavan kahvilan liiketoimintasuunnitelma 

   Karjalainen, Essi; Majava, Emmi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma uudelle, aloittavalle kahvilayritykselle. Kahvila on tarkoitus perustaa Kajaanin keskustan läheisyyteen. Yrityksen liikeidea on selkeä ja yksinkertainen: ...
  • Ikääntyneiden asiakkaiden mielipiteet vaihtoehtoisista kotiateriapalveluista Oulussa 

   Lehtosaari-Drushinin, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Väestöennusteen mukaan jo joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias vuonna 2030. Myös Oulun ikääntymispolitiikan mukaan yli 75-vuotiaiden osuus kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Paineita Oulun vanhushuoltoon luo ...
  • RAVITSEMUSNÄYTTELYN JÄRJESTÄMINEN VIEREMÄN YLÄKOULULAISILLE 

   Vidgren, Jaana (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Vieremäläisten yläkouluikäisten nuorten ravitsemus- ja terveystottumuksissa havaittiin puutteita vuoden 2010 valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten perusteella. Opinnäytetyön lähtökohtana oli huoli nuorten ...
  • KUUDEN VIIKON KIERTÄVÄN RUOKALISTAN JA RUOKAOHJEIDEN SUUNNITTELU KAISAN KOTIRUOKA KY:LLE 

   Kanninen, Piia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Kaisan Kotiruoka KY:lle kuuden viikon kiertävä ruokalista ja vakioidut ruokaohjeet työohjeineen ja erityisruokavaliomerkintöineen. Kaisan Kotiruoka KY on yksityinen ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Ravintola Rosson lounasasiakkaille 

   Rimpiläinen, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kajaanin Rosson lounastuotteiden ja –palvelun asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus oli tarpeellinen, koska tällaista selvitystä ravintolan lounasasiakkaiden tyytyväisyydestä ei ole ...
  • Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku – Leivontablogit kakkubuumin taustalla 

   Kuusinen, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ovat leivontakulttuuri, kakut ja leivontablogit. Kakkubuumi on vallannut kotileipojat ja leivontablogit, joten tutkimuksessa haluttiin käsitellä ajankohtaista asiaa. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Perehdyttämisopas Ravintola Paltamon Sydämeen 

   Halonen, Hanne; Kärkkäinen, Miia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ravintola Paltamon Sydämelle perehdyttämisopas. Perehdyttämisoppaan tuli olla valmiina huhtikuussa 2011, jolloin ravintolaan saapui uusia työntekijöitä. Perehdyttämisoppaan tarkoitus ...