Uusimmat viitteet

 • Modbus-dataloggeri : ilmanvaihtokoneen tiedonkeruulaite 

  Holmberg, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda Swegonin ilmanvaihtokoneiden kanssa kommunikoiva tiedonkeruulaite. Tiedonkeruulaite rakennettiin Arduino-levyllä. Tiedonsiirtoprotokollana oli Modbus, jonka mukaista esitystapaa käytettiin ...
 • Akunhallintajärjestelmät, litiumakkujen lataus ja purkaus 

  Mononen, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua akunhallintajärjestelmiin ja niiden vaatimuksiin sekä suorittaa ja mitata litiumakkujen lataus- ja purkausprosessi. Työssä käytettyjen litiumakkujen valinta oli suoritettu ...
 • Teollisuusröntgen X-TEK XT V 16 : käyttöönotto ja tuotteen tutkiminen 

  Metsäranta, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Komponentit ovat pienentyneet, ja sitä kautta niiden tarkastaminen ja laadunvalvonta asettavat haasteita elektroniikan tuotannolle. Tarkastus suurennuslasilla tai mikroskoopilla ei ole mahdollista. Uusilla tekniikoilla ...
 • Laseretäisyysmittauksen kehittäminen inventointimittauksessa 

  Torvinen, Erkka (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Inventointimittauksissa käytettävät laseretäisyysmittausmenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Näin ollen eri lasermittalaitteiden käytön mahdollisuuksia ja rajoitteita on tarpeellista tutkia säännöllisin väliajoin. Tässä ...
 • Rakennusautomaation työaikainen suunnittelu 

  Tuuna, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia täsmällistä perehdytysmateriaalia rakennusautomaatiojärjestelmistä, taloteknisistä prosesseista sekä projektinhallinnasta tuleville projektinhoitajille. Tätä varten laadittiin ...
 • Sähköturvallisesti kriittisten komponenttien kartoitus ja tulotarkastusmenetelmän luominen 

  Aho, Elmeri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä kartoitettiin toimeksiantajan, Wallac Oy:n, instrumenttituotannossa käytettävät sähköturvallisesti kriittiset komponentit. Näille komponenteille luotiin tulotarkastusmenetelmä tavaravastaanottoon. Alihankinnasta ...
 • Lääkintälaitteiden CE-merkintä 

  Sahlberg, Jan (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli avata lääkintälaitteiden CE-merkintäprosessia, joka on merkittävä osa lääkintälaitteiden markkinoille saattamista. Työssä perehdyttiin mm. alan lakisääteisiin määräyksiin, EU:n laatimiin ...
 • Fotodiodivahvistimen suunnittelu ja toteutus 

  Vuoti, Jukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Valonmittaukseen ja optiikkaan erikoistunut yritys SSL Resource Oy tarvitsi uuden laitteen valonmittauksia varten. Yritys päätti valmistaa oman mittalaitteensa ja tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona kyseiselle ...
 • Lighting adjustments with digital control signals 

  Haverinen, Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to study lighting design, lighting control and the differences between various lighting control systems. The thesis was commissioned by Meyer Turku Oy and the aim was to study the different ...
 • Kinematic measurements of the human head during virtual reality gaming 

  Mäkilä, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis focuses on designing and implementing a set of tests for the motion of the human head while using virtual reality glasses. The thesis was executed by using an 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer and virtual ...
 • Sinileväanturin tutkimustyö 

  Kumpumäki, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sinilevät aiheuttavat haittaa monilla tavoin. Nykyisin menetelmin sinilevien tunnistaminen on kallista. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko sinileväanturi mahdollista toteuttaa edullisesti kuluttajakäyttöön ...
 • Litiumakkujen lataus, purku ja lämpötilakäyttäytyminen 

  Rukundo, Roger (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia litiumakkujen tekniikkaa, latausta sekä purku- ja lämpötilakäyttäytymisistä. Opinnäytetyössä tarkastellaan lyhyesti erilaisia akkuteknologioita myös aikakaudelta ennen litiumioniakkujen ...
 • Spectrum Monitoring System Implementation Using Software-Defined Radio 

  Kivekäs, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis covers general theory about the applications of radio spectrum occupancy monitoring, and the methods behind it, and describes essential elements of a spectrum monitoring system that was implemented using a ...
 • RF-Vahvistimen suunnittelu ja toteutus 868 MHz:lle 

  Kuusisto, Otto (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa RF-vahvistin LoRan (langattoman tiedonsiirron teknologia) taajuusalueelle 868 MHz. Työn tavoitteena oli toteuttaa vahvistimen sovituspiirit fyysisillä komponenteilla. ...
 • CE-dokumentti paine-eromittarille 

  Messo, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen dokumentaatio vaaditaan paine-eromittarille, jotta laitteeseen voidaan kiinnittää CE-merkintä. Lisäksi tavoitteena oli laatia CE-dokumentti Pietiko Oy:n suunnittelemalle ...

Näytä lisää