Uusimmat viitteet

 • Varastokirjanpito pienelle huolintayritykselle 

  Riihelä, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Insinöörityön aiheena oli MM Cargo Oy:n varastokirjanpidon kehittäminen yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Tarkoituksena oli korvata yrityksessä käytössä ollut varastokirjanpito uudella järjestelmällä. Vanha varastokirjapito ...
 • Laatukäsikirja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle 

  Martikainen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajalle Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle laatukäsikirja ja samanaikaisesti kehittää olemassa olevaa laatujärjestelmää. Laadittavan laatukäsikirjan tarkoitus oli ...
 • Korjaamon materiaalivirrat : Case: Kouvolan kaupunki 

  Kylliäinen, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia korjaamon materiaalivirtoja. Työ tehtiin Kouvolan kaupungille. Kouvola syntyi nykymuodossa vuoden 2009 alussa kuuden kunnan yhdistyttyä uudeksi Kouvolaksi. Kuntaliitos aiheutti ...
 • Tuotantoprosessin kehittäminen Case Vähälä Logistics Oy 

  Kuha, Jarkko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia voiteluaineiden noutojakeluprosessia Vähälä Logistics Oy:ssä. Vähälä Logistics Oy on osa valtakunnallista Kiitolinjaketjua, jossa se vastaa Oulun ja Lapin läänin sekä Keski-Suomen ...
 • Varastonhallinta ja varastomenetelmien kehittäminen : case Finnooa Oy 

  Tielinen, Joni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössäni on tutkittu Finnooa Oy:n varastointia ja siihen liittyviä ongelmia. Finnooa Oy on vaatteiden tukkukauppayritys, joka vie vaatteita Venäjälle. Työssäni on yritetty etsiä erilaisia tekniikoita ja lähestymistapoja ...
 • Lentorahtitoiminnan mahdollisuudet Lappeenrannassa 

  Saareks, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Lentorahti on noussut varteenotettavaksi kuljetusmuodoksi laiva-, juna- sekä kumipyöräliikenteen rinnalle. Maakunta-asemilla rahdin määrät tosin ovat pieniä, mutta Helsinki-Vantaalla suurin suomalainen yritys Finnair Cargo ...
 • Kappaletavaralogistiikan tehostaminen ja palvelun parantaminen Steveco Oy:llä 

  Seppä, Ilmari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä on tutkittu Steveco Oy:n kappaletavaralogistiikkaan liittyviä ongelmakohtia sekä kehitetty sisäisen toimitusketjun toimintaa. Samalla on koetettu parantaa asiakaspalvelua osana toimitusketjua. Työn painopiste ...
 • Jätteenkeräyksen ulkoistaminen Hyötypaperi Oy:n Lappeenrannan toimipisteessä 

  Linnala, Visa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, kuvata ja arvioida jätteenkeräyksen ulkoistamista Hyötypaperi Oy:ssä. Siihen liittyen selvitettiin, mitä vaiheita ulkoistamiseen kuuluu. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös käydä ...
 • Laivanselvitys osana merikuljetusprosessia 

  Mönkkönen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää merikuljetusprosessi sekä laivanselvittäjän työnkuvaa merenkulkuun perehtymättömälle henkilölle. Työssä käydään läpi yleisiä tietoja merikuljetuksista ja aluksista sekä ...
 • Asiakastyytyväisyys Ympäristöhuolto Reijola Oy:ssä 

  Lintunen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Asiakastyytyväisyys on olennainen osa palveluyrityksen toimintaa. Asiakas on ykkönen kaikessa yritystoiminnassa, ilman asiakkaita ei ole yrityksiä. Asiakas on luonnollinen henkilö, joka ostaa tuotteita tai palveluita ja ...
 • Pienen kuljetusyrityksen toimintaopas 

  Kantonen, Kimmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Insinöörityön aiheena oli luoda käytännöllinen toimintaopas pienille ja keskisuurille kuljetusyrityksille. Toimintaan vaikuttavista asioista on olemassa valtava määrä tietoa ja sen kasaaminen yhteen teokseen oli yksi ...
 • Saimaan kanava ja sen liikenne 

  Salmelin, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Saimaan kanava on tärkeä osa Saimaata ympäröivän alueen tavaraliikenteen sujuvuudelle. Kanava tarjoaa hyvät mahdollisuudet sekä rahtilaivoille että huviveneilijöille liikenneväylänä. Venäjälle suuntautuvalle rahtiliikenteelle ...
 • Merenkulun rahtaus 

  Eskelinen, Martin (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää merenkulun rahtausta ja rahtaukseen liittyviä toimenpiteitä. Työ on tehty yhteistyössä pientonniston laivanselvitystä ja rahtausta harjoittavan Intercarriersin kanssa. Työn ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän määritteleminen ja tilaaminen - Case T. Lehtinen Ky 

  Vähä-Nuuja, Vesa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota kuljetusliikkeelle käytännönläheinen työkalu täysin mukautetun toiminnanohjausjärjestelmän tilaamiseen tehokkaasti ja ketterästi. Projektin tilaajayrityksen T.Lehtinen Ky:n palveluksessa ...
 • Sorkka- ja kavioeläinten kuljettaminen Suomessa 

  Auvinen, Sinikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän työn tavoitteena on pohtia sitä, miten eläinkuljetuksissa tapahtuvia rikkeitä voidaan välttää ja samalla myös tehostaa valvontaa. Työ käsittelee pääsääntöisesti Suomessa tapahtuvia sorkka- ja kavioeläinkuljetuksia. ...

Näytä lisää