Uusimmat viitteet

 • Yhteistyöllä menestykseen: Seudullisen matkailuyhteistyömallin rakentuminen palvelumuotoilun menetelmin 

  Toivanen, Karita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistyön tavoitteena oli luoda tiiviissä yhteistyössä Hämeenlinnan seudun matkailuyrittäjien kanssa, matkailun uusi yhteistyömalli, tapa toimia. Työn liikkeelle paneva voima oli käytännön ongelma, organisoidun ...
 • Matkailijoita Intiasta : Tapaus Xenia Tours Oy 

  Siitonen, Eliisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus on tehty Xenia Tours Oy:lle, sen strategista liiketoimintaa kehittävänä työnä. Samal-la tutkimus palvelee palvelu- ja matkailualan ammattilaisia ja antaa heille näköaloja intialaisen matkailijan palvelumuotoiluu ...
 • Service branding: driving customer engagement and growth through brand image? 

  Spooner, Anna-Leena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Service branding differs from product branding in that it is largely composed of intangible elements like employees’ attitude, culture and values. In the B2B market the service brand’s role is highlighted due to its role ...
 • TripAdvisorin hyödyntäminen ruokamatkailuun suuntautuvan ravintolan brändin ohjaamisessa 

  Kiviö, Johanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ruokamatkailu on matkailun kasvava sektori. Aikaisemmin matkailijat ja ruokamatkailijat lukivat painetuista turistioppaista ja Michelin-oppaasta arviointeja paikoista ja ravintoloista. Nyt kuluttajien sosiaalisessa mediassa ...
 • Shell HelmiSimpukka -ketjun työnantajamielikuvan tutkiminen 

  Johansson, Virpi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoitus on edistää matkailu- ja ravitsemisalan työnantajamielikuvaa. Työnantajamielikuvalla on merkittävä rooli työntekijöiden sitouttamisessa ja uusien työntekijöiden houkuttelemisessa. Tällä työllä haluan ...
 • Osastojen esimiehet käytännön strategeina 

  Suhonen, Janita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea sen kohdeorganisaatiossa tehtävää strategiaan liittyvän työn kehittämistä. Kohdeorganisaatio ja työn toimeksiantaja on alueosuuskauppa ja tutkimuksen kohteena on sen majoitus-, tapahtuma- ...
 • Pitäjänmäen Osuusruokalan arvot näkyväksi 

  Heimola, Minttu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona Pitäjänmäen Osuusruokalalle (POR). Kyseisessä organisaatiossa on työstetty yhdessä henkilöstön kanssa uudet arvot vuoden 2018 alussa ja niiden myötä heräsi tarve tälle työlle. POR:n ...
 • Mentorointiohjelman luominen asiantuntijaorganisaatioon : Case Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

  Heino, Mika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä suunnitelma mentorointiohjelman luomisesta asiantuntijaorganisaatioon. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia edellytyksiä tämän tyyppiselle toiminnolle on tämänhetkisessä tilanteessa, ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen erikoisliikkeessä 

  Hietanen, Mona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Golfvälineiden jälleenmyynti on Suomessa hyvin hintakilpailtu ala. Tässä työssä etsitään vastausta siihen, miten toimeksiantajayritys voi kehittää asiakaskokemustaan ja näin mahdollisesti erottautua hyvin kilpailulla alalla ...
 • Terrafame Oy:n osastojen välisen viestinnän kehittäminen 

  Ruohonen, Vilhelmiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työyhteisöissä korostetaan yhä enemmän viestintätaitoja, avointa kommunikaatiota sekä tiedon ja kokemusten jakamista. Viestintä on olennainen osa yrityksen strategiaa ja johtamista. Yrityksen sisäisen viestinnän eli ...
 • Majoitusyritysten toiminnanohjausjärjestelmät : Hotellivarausjärjestelmän (PMS) hankintaprojekti 

  Ylläsjärvi, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hotelli- ja matkailualalla kotimaassa digitalisaatio ja teknologisten ratkaisujen kehittyminen on ollut verrattain hidasta. Palvelualalla osaaminen keskittyy enemmän asiakaskohtaamiseen ja tuotetietouteen. Asiakkaiden ...
 • Kuinka kehittää Ecological Food Plan -konsepti palvelumuotoilun avulla? 

  Hettula, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ruokatottumuksemme ja elämäntapamme uhkaavat ympäristön kantokykyä eli ekologista kestävyyttä. Ruoka ja asuminen ovat suurimpia ympäristöhaittoja aiheuttavia tekijöitä, joihin jokainen voi omalla kulutuksella suoraan ...
 • Palvelun laadun systemaattinen kehittäminen 

  Hoffrén, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  AL-Palvelut Oy aloitti ISO 9001 -laatustandardin käyttöönoton valmistelun vuonna 2015, siksi palvelun laadun tason selvittäminen ja systemaattinen kehittäminen tulivat ajankohtaiseksi. Koska palveluprosessit on todettu ...
 • Ravintolan tuotesuunnittelun yhdistäminen markkinointiin ja myyntiin: Prosessikartta 

  Löfman, Anders (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ravintola-alan toimijat ovat Suomessa hyvin heterogeenisiä, alan suurimmat yritykset työllistävät useita tuhansia henkilöitä, ja on olemassa yrittäjävetoisia kahviloita ilman yhtäkään vakituista työntekijää palkkalistoilla. ...
 • Tunteet ja niiden johtamisen merkitys esimiestyössä 

  Huisman, Katja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia tunteiden johtamisen merkitystä esimiestyöskentelyssä ja sitä kautta selvittää, kuinka tunteet tunnistetaan, kuinka niitä hyödynnetään ja miten esimiestyöskentelyä voidaan kehittää, ...

Näytä lisää