• Ensimmäistä kertaa uudestaan : Televisiosarjan toinen tuotantokausi tuottajan näkökulmasta 

   Aavaluoma, Aliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään kotimaisten televisiosarjojen toisen tuotantokauden prosessia verrattuna saman sarjan ensimmäiseen kauteen. Lähdeaineistona on käytetty televisiosarjoihin perehtyvää kirjallisuutta, ...
  • Tuotantokannustin Suomessa : Kannustinjärjestelmän vaikutukset kansainvälisiin yhteistuotantoihin elokuva-alalla 

   Pulli, Jenni; Saarinen, Gaia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin otettiin Suomessa käyttöön tammikuussa 2017. Opinnäytetyö käsittelee tuotantokannustinta ja sen vaikutuksia elokuva-alan kansainvälisiin yhteistuotantoihin. Työssä tutkitaan miten ...
  • Televisiokanavien materiaalinhallinta : Automatisoitujen työnkulkujen kehitys 2000-luvulla 

   Pajula, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kirjata talteen mediatalo Nelosen televisiokanavien materiaalinhallinnan työskentelytapoja vuosituhannen vaihteesta nykyhetkeen. Ajanjakso jakautuu kolmeen merkittävään yksikön ...
  • Ylen kulttuurinmuutos : Scrum-menetelmä työtapojen ketteröittämisessä 

   Bäckman, Helena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytteen tarkoitus on selvittää, voiko Ylen organisaatioon ja johtamisen tapaan liittyviin haasteisiin vastata soveltamalla ketterän toiminnan Scrum-menetelmää. Tutkimuksessa käsitellään Ylen toimintaympäristön ...
  • Kotielokuvan kuvakerronnan muutos : Miten kotielokuvien kuvakerronnan keinot eroavat lapsia kuvatessa 1960-luvulla verrattuna 1990-lukuun 

   Jaakkola, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on tarkastella kuvilla kertomisen käytäntöjä kieleen rinnastaen ja pohtia, muuttuvatko kansanomaiset kuvakielen keinot ajan myötä. Opinnäytetyössä esimerkkinä kansaomaisesta elokuvan ...
  • Tapahtumatuotantojen julkaisun tekninen kehityssuunta : IP-teknologian ja automaation käyttö Rion olympialaisissa 

   Puroaho, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee Rio de Janeiron 2016 kesäolympialaisten kisasignaalien tuotantoa ja julkaisua. Työssä käydään läpi kahden eri mediaoikeudet ostaneen yhtiön tuotantomallia ja niiden teknologisia ratkaisuja ...
  • Päivänvalo ikkunan läpi 

   Ruohonen, Senja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää asioita, jotka on olennaista ottaa huomioon valaistessa päiväkohtausta ikkunallisessa huoneessa. Rajauksen vuoksi työssä keskitytään ensisijaisesti lokaatiossa eli muualla kuin studiossa ...
  • Muutoksen ja kasvun kuvia : Siirtymäriitit kasvutarinaelokuvissa 

   Kalavainen, Juulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on monimuotoinen. Työ koostuu kirjallisesta osasta ja teososana ohjatusta lyhytelokuvasta Mullasta nouse tästä. (2017, ohjaus: Juulia Kalavainen, käsikirjoitus: Saara Honkanen, tuottaja: Jenni Pulli, kuvaaja: ...
  • Kaupallisen radiokanavan musiikin hallinta : Miten rakennetaan toimiva soittolista kaupalliselle radiolle? 

   Kekkonen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan toimivan soittolistan rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä, ja selvitetään soittolistan merkitystä kaupalliselle radiolle. Tavoitteena on selvittää vastaukset kahteen pääkysymykseen: Miten ...
  • Väri elokuvakerronnan työkaluna 

   Karasjoki, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee väriä elokuvaajan työkaluna. Sen teososan elokuvan Mullasta nouse tästä (18’, 2017, .mp4) on ohjannut Juulia Kalavainen, kuvannut Ville Karasjoki ja äänisuunnitellut Jonne Lydén. ...
  • Web-sarjat ja niiden rakenne 

   Myller, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee web-sarjan määritelmää, historiaa ja rakennetta. Opinnäytetyö koostuu tutkimusosasta, jossa havainnoidaan ja analysoidaan kolmen keskenään erilaisen web-sarjan eli Misadventures of the Awkward ...
  • Omaehtoisesti tuotettujen elokuvien levittäminen 

   Hiltunen, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, ja se koostuu sekä tästä kirjallisesta osasta sekä teososasta. Teososa on noin 20–minuuttinen tekijän ohjaama ja tuottama lyhytelokuva Vita Fortuna, jonka tulevaa levitys- ja markkinointityötä ...
  • Tämä on henkilökohtaista : Modernit televisiohahmot ja niiden kirjoittaminen 

   Ojanperä, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilöhahmojen käsikirjoittamista televisiosarjoissa. Opin-näytetyön teoriaosassa esitellään teoriakirjallisuuden sekä televisiosarjaesimerkkien pohjalta, millaisia ovat kiinnostavat televisiohahmot ...
  • Datajournalismin soveltaminen : Seksismi suomalaisissa hiphop-sanoituksissa 

   Raivio, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tutkii datajournalismia ja sen menetelmien käyttöä viihteellisemmässä kontekstissa. Tutkielman ensimmäinen osio syventyy datajournalismin esittelemiseen ja toinen avaa esimerkkityön kautta datajournalistista ...
  • Inhimillinen tekijä uutisissa : Tekijä, aihe ja vastaanottaja 

   Miettinen, Marjaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö kertoo siitä, miten uutisia tekee ihminen, ihmisistä, ihmisille. Aihe puretaan ensin tekijän kautta. Tekijä eli toimittaja on ihminen, joka työskentelee mediassa. Mitkä asiat vaikuttavat hänen valintoihinsa, ...
  • Laatujournalismilla köyhyyden vähentämiseksi : Tapaus Iso Numero 

   Kallinen, Nelli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, voiko laatujournalismin keinoin vähentää köyhyyttä ja miten Suomessa toimiva katukulttuurilehti Iso Numero on onnistunut vähentämään köyhyyttä pääasiallisella myyntialueellaan ...
  • Hyvä asiakaspromootio ja ohjelmayhteistyö paikallisradiossa : Case: SUN Radio ja FUN Tampere 

   Piiroinen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytteessä selvitetään sitä, millainen on hyvä paikallisradion asiakaspromootio ja ohjelmayhteistyö. Asiaa tutkitaan erityisesti juontajan työnkuvan kautta: kuinka edellä mainitut asiat tukevat juontajan päivittäistä ...
  • Äänikuvan tulkinta ja analyysi 

   Katajamäki, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustuttaa lukija äänikuva-ajatteluun ja auttaa erilaisten teosten äänikuvien analyysissä. Äänikuvaa tutkitaan piirtämällä se graafisesti joko paperille tai kuvankäsittelyohjelmalla. ...
  • 1,2 miljardin uutinen : Miten Äänekosken tehtaasta raportoidaan? 

   Suopanki, Kaisu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Huhtikuussa 2014 metsätalouskonserni Metsä Group ilmoitti aikeistaan rakennuttaa Äänekoskelle Suomen historian kalleimman sellutehtaan. Itse se nimittää tehdasta biotuotetehtaaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ...
  • Televisio SM-liigassa — historia ja nykypäivä 

   Seppälä, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä työssä tarkastellaan median, varsinkin television, roolia suomalaisen jääkiekkoilun pääsarjassa, Liigassa. Aihetta tutkitaan sekä televisiointihistorian että jääkiekkotoimittajien näkökulmasta selvittäen ...