Uusimmat viitteet

 • Kilpa-ajoneuvon jousitusjärjestelmän ja rungon välisen absorboivan elementin esisuunnittelu 

  Kupsala, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkasteltiin kilpa-ajoneuvon jousitusjärjestelmän ja rungon välistä rakennetta ja kehitettiin väliin elementti, joka ehkäisee runkovaurioita heilahduksenvaimentimen pohjaustilanteissa. Tavoitteena oli tutkia ...
 • Robottiveneen rungon konseptisuunnittelu 

  Kyllönen, Riku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kehitettiin havainnollistava 3D-konseptimalli siitä, millaisia autonomisen robottiveneen runkorakenne ja toiminta voisivat olla. Työn tilaajana toimi Aquamarine Robots Oy, jonka nykyisen robottiveneen runkorakenteessa ...
 • Tilaus-toimitusketjun kehittäminen 

  Maijala, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kehitettiin 9Solutions Oy:n tilaus-toimitusketjua. Tavoitteena oli kartoittaa uuden ja vanhan sopimusvalmistajan mahdolliset ongelmakohdat ja pyrkiä kehittämään näihin ongelmiin ratkaisut. Myös tilaus-toimitusprosessin ...
 • Layoutsuunnittelu tuuliturbiinivaihteistojen koeajokentän valmistelupisteeseen 

  Penttinen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli layoutsuunnittelu tuuliturbiinivaihteistojen koeajokentän valmistelupisteeseen. Tavoitteena oli saada aikaan toimiva ja joustava layout koeajokentän valmistelupisteeseen. Layoutsuunnittelu sijoittui ...
 • Raskaan kaluston huoltokorjaamon suunnittelu 

  Lukka, Iikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli raskaan kaluston huoltokorjaamon suunnittelu. Työ tehtiin Pekant Oy:lle. Pekant Oy on vuonna 2006 perustettu raskaan kaluston palveluita myyvä yritys. Pekant Oy:n palveluihin kuuluvat kattavasti ...
 • Vesivoimakoneen öljynäytteiden ottamisjärjestelmän kehittäminen 

  Lusua, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Oulujoen vesivoimakoneiden öljynäytteiden ottamisjärjestelmän kehityskohteita. Työssä keskityttiin vesivoimakoneen hydrauliikkajärjestelmän öljyihin ja niiden kunnossapidon parantamiseen. Työssä ...
 • Pikamallilaitteen tuotteistaminen 

  Roslind, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan osaston laboratorio, jonne tuli suunnitella projektisuunnittelija Lassi Kaivosojalle CoreXY- ja FDM-tekniikkaan perustuva koteloitu pikamallilaite. ...
 • Oikaisukoneen käytettävyyden parantaminen 

  Yliherva, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Outokummun Tornion tehtaiden kylmävalssaamo 2:lla. Työn tavoitteena oli RAP5-linjan esioikaisukoneiden käytettävyyden parantaminen. Työssä selvitettiin oikaisukoneen toiminnalliset ongelmat. RAP5-linjalla ...
 • Robottikäsivarsi 

  Koskela, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli suunnitella robottikäsivarsi, joka suoriutuu Elrob-kilpailun tehtävistä. Tavoitteena oli myös, että käsivarsi olisi jatkojalostettavissa yrityksen muihin tarpeisiin. Käsivarren tuotekehitys lähti ...
 • Kontaktimuovirullien pakkauskoneen suunnittelu 

  Lassila, Erkki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli suunnitella automaattinen pakkauskone kontaktimuovirullille. Työhön sisältyivät pakkauskoneen suunnittelu ja mallinnus sekä ohjausjärjestelmien, riskianalyysin ja kokoonpanopiirustusten luominen. Työn ...
 • Huolto- ja varustelutoiminnan kuvaus 

  Kyrönniemi, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tilaaja on Kh-Koneet Oy, joka on maanrakennuskoneiden maahantuontiyritys. Yrityksen pääkonttori ja keskuskorjaamo sijaitsevat Klaukkalassa. Työn tavoitteena oli parantaa Klaukkalan toimipisteen huolto- ja varustelutoiminnan ...
 • Eristemateriaalien ylikäytön vähentäminen kaapelin valmistuksessa 

  Leinonen, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli vähentää sähkökaapeleiden valmistuksessa käytettävien eristemateriaalien ylikäyttöä ja tuoda tätä kautta yritykselle säästöjä. Lisäksi työssä luotiin pohjaa käytännölle, jossa eristemateriaalien ...
 • Älylukon suunnittelu lukkorunkoon 

  Tauriainen, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyötä tehtiin Oviku Oy:n tilauksesta. Oviku Oy on lukitus- ja turvallisuusalalla toimiva yritys, joka tuotteistaa ja kaupallistaa erilaisia kodin turvaratkaisuja kuten älylukkoja. Yritys on huomannut, ettei Suomen ...
 • Jokiveneen suunnittelu ja prototyypin valmistus 

  Holmi, Olli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin jokivene ja valmistettiin siitä prototyyppi. Työn tavoitteena oli vähentää jokiveneen valmistuksessa tarvittavan käsityön määrää. Tavoite pyrittiin saavuttamaan nykyaikaisia mallinnus- ...
 • Konepajan varustelun materiaalinhallinnan tehostaminen 

  Kulju, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä haettiin konepajan varustelun materiaalinhallinnan ongelma- ja kehityskohteita sekä etsittiin ratkaisuja ilmenneisiin epäkohtiin. Tavoitteena oli tehdä osa ratkaisujen toimenpiteistä työn aikana ja tuottaa tarvittava ...

Näytä lisää