Uusimmat viitteet

 • Lisäkerros tilaelementeistä : 1970-luvun kerrostalon täydennysrakentaminen tilaelementeillä 

  Alasalmi, Jyri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  1970-luvulla Suomeen rakennettiin verrattain nopeasti yli 12 000 asuinkerrostaloa. Elementtirakenteiset kerrostalot suunniteltiin ja pystytettiin pääosin rakennustuotannon tavoitteleman tehokkuuden ehdoilla, mikä on ...
 • Pohjoismaisten rakentamismääräysten vertailu : Vertailussa Suomi, Ruotsi ja Norja 

  Remo, Milla (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakentamiseen liittyviä määräyksiä uusitaan ja päivitetään aika ajoin lain ja uusimman tiedon muuttuessa. Kaikki maat kirjoittavat omat lakinsa ja määräyksensä maan olosuhteisiin ja tottumuksiin soveltuviksi. Pohjoismaissa ...
 • Ääniympäristön huomioiminen kotiteatterin suunnittelussa 

  Kalliainen, Johanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tilasuunnitelma omakotitalon käyttöullakoksi mitoitettuun tilaan ääniympäristö huomioiden. Tilasuunnitelmaan kuului kotiteatterin lisäksi säilytys- ja oleskelutilan ja video- ja lautapelien ...
 • Kosteudenhallinta ja arkkitehtuuri vapaa-ajan asunnon suunnittelussa 

  Kariniemi, Marjut (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä terveellisen ja turvallisen vapaa-ajan asunnon suunnitteluun. Suunnittelussa arkkitehtuurisilla sekä rakenne- ja taloteknisillä ratkaisuilla pyrittiin siihen, että vapaa-ajan ...
 • Tietomallikokemukset ylläpidossa 

  Lehtinen, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Niin huoltohenkilökunta kuin käyttäjätkin voisivat hyödyntää tietomalleja rakennusten ylläpidossa monella tapaa. Samasta käyttöliittymästä voitaisiin nähdä rakennus visuaalisesti ja saada havainnollista olosuhdetietoa. ...
 • Ikkuna- ja ovikomponentit rakennusliikkeen konseptissa 

  Tikkala, Josefina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lehto Asunnot Oy on käynnistänyt tietomallinnushankkeen LEKA-hankkeen, jolla pyritään tehostamaan yrityksen toimintatapoja luomalla valmis konsepti arkkitehtityöskentelyä varten. LEKA-hankkeen yhtenä osana olevan LEGO-projektin ...
 • Saariselän vetovoimaisuuden parantaminen arkkitehtuurilla 

  Kangasniemi, Säde (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapin matkailuarkkitehtuuria on kommentoitu vaatimattomaksi ja hajanaiseksi. Siitä huolimatta Lapin matkailu kasvaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Opinnäytetyössä selvitettiin, voiko Saariselän matkailun vetovoimaisuutta ...
 • Muuttovalmiin Designtalon soveltuvuus vientiin Ruotsiin ja Norjaan 

  Vähäkangas, Lotta-Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Designtalon muuttovalmiiden omakotitalojen soveltuvuutta vientiin Ruotsiin ja Norjaan. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, mitä Designtalon omakotitalon suunnittelussa täytyy ottaa ...
 • Arkkitehtuurin näkymättömät arvot korjausrakentamisessa : Tapausesimerkkinä Linnanmaan kampus 

  Silvonen, Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyteyön tavoitteena oli tarkastella arkkitehtuurin arvottamista korjausrakentamisen yhteydessä. Tarkastelun kohteena oli Linnanmaan kampus, erityisesti sen rakennusvaiheet viisi ja seitsemän, jotka ovat opinnäytetyön ...
 • Pistepilvien hyödyntäminen uudisrakennussuunnittelussa 

  Kärjä, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pistepilvi on kolmiulotteista mittaustietoa, jota voidaan tuottaa laserkeilausmenetelmällä. Yksittäinen keilaus pystyy tuottamaan hetkessä miljoonia mittauspisteitä, jolloin voidaan saavuttaa todellisuuden toisinto ...
 • Omakotitalon laajentaminen ja energiatehokkuus 

  Varis, Mirva (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin 1980-luvulla rakennettuun pientaloon laajennusvaihtoehtoja. Tavoitteena oli suunnitella laajennus yläkertaan täyskorkeana sekä lisäksi muutoksia keittiön, kodinhoitohuoneen sekä saunaosaston ...
 • Townhouse - Kaupunkikoti täynnä mahdollisuuksia 

  Haavisto, Niina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Townhouse talotyyppinä on ollut puheenaiheena Suomessa jo pitkään ja niiden soveltumista suomalaiseen kaupunkirakenteeseen on pohdittu muun muassa kysynnän ja kiinnostuksen näkökulmasta. Suomen kaupunkikuvassa townhouse ...
 • Vertailussa oppimisympäristöjen toiminnallisuus ja akustiikka 

  Myllynen, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on ollut jo hetken käytössä ja uusia oppimisympäristöjä rakennetaan koko ajan ympäri Suomea. Tällä hetkellä opetussuunnitelmaa toteutetaan perinteisistä käytäväkouluista moderneihin ...
 • Palvelukotien esteetön ja käyttöturvallinen piha 

  Pohjanoja, Roosa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palvelukotien pihan esteettömyydestä ja käyttöturvallisuudesta on paljon tietoa, mutta se on ristiriitaista ja ripotellen eri paikoissa. Opinnäytetyössä koottiin yhteen nykyiset palvelukotien pihaa koskevat säädökset ja ...
 • Oulun kaupunginvarikon alueen kehittäminen ja aluesuunnitelmaehdotus 

  Tiltti, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oulun kaupunki on kasvanut väestömäärällisesti paljon 2000-luvun alkupuolen aikana. Ennusteiden mukaan tulevina vuosina Oulun väestöpohja jatkaa kasvamistaan tasaisesti. Kaiken tämän keskellä kaupunkiin ei ole suunniteltu ...