Uusimmat viitteet

 • IEC 61850 -standardin käyttö ja vaikutus sähköasemien kunnossapidossa 

  Mäkelä, Kalle (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitaalitekniikan lisääntyminen ja sen nopea kehittyminen on näkynyt sähköasemien digitalisoitumisessa. Vuonna 2004 julkaistu IEC 61850 -standardi mahdollistaa sähköaseman sisäisen tiedonsiirron yhtenäisesti laitevalmistajista ...
 • Standardit ja määräykset aurinkosähköjärjestelmissä 

  Aherto, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ajankohtaiset sähköverkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä koskevat standardit ja määräykset sekä ennakoida järjestelmien tulevaisuutta. Tilaajalla on käytössään kaikki tarvittavat ...
 • Turvalaitteiden käyttöönotto ratatöissä 

  Vänttilä, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  VR Trackille toteutetun opinnäytetyöni tavoite oli hankkia tiedot ja tarkennukset turvalaitteiden käyttöönottomittauspöytäkirjapohjan tekoon. Työ oli tutkimuspohjainen. Tiedot ja tarkennukset hankittiin tutkimalla ...
 • Kerrostalokohteen sähkösuunnittelu 

  Uusinarkaus, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Kempeleeseen rakennettavan 5-kerroksisen kerrostalokohteen sähkösuunnittelua. Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää kerrostalokohteisiin keskittyvä sähkösuunnitelma käytännönläheisesti ...
 • Lindab FTCU Modbus-liityntä Fidelix-järjestelmään 

  Pajulampi, Joona (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Modbus-liityntä uudelle Lindabin valmistamalle ilmavirtasäätimelle. Tuotteen nimi on LindabUltralink®-ilmavirtasäädin FTCU. Liityntä tehtiin tulevia projekteja varten. Työn ...
 • Vesiturbiinin operointipäätteen revisiointi 

  Mattila, Arttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli vesivoimalaitoksen turbiinisäätimen operointipäätteen revisiointi. Päätavoitteena oli saada aikaan toimiva, käyttäjäystävällinen ja selkeä kokonaisuus käyttöliittymäksi uuteen päätteeseen. Työn ...
 • Palonkestävien johtojärjestelmien suunnittelu 

  Virta, Sampo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitteluohjeen laatiminen palonkestävien johtojärjestelmien suunnittelun pohjaksi ja sen helpottamiseksi. Suunnitteluohjeen tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa suunnittelijan työtä tuomalla ...
 • Pyrometrimittauksen kunnossapidon luotettavuuden parantaminen 

  Haapalehto, Sami (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on tutustua pyrometrimittausten käyttöön ja kunnossapitoon SSAB Raahen terästehtaalla. Lisäksi työn tarkoituksena on selvittää, kuinka korjaamon kalibrointitoimintaa seurataan tehtaan laatujärjestelmässä. ...
 • Pien- ja keskijännitekaapelien käyttöönotto- ja vianpaikannusmittaukset 

  Saartoala, Tomi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maakaapelointi työllistää merkittävästi kaikkia jakeluverkkoyhtiöitä ja ne käyttävät paljon urakoitsijoita. Aikataulut ovat tiukkoja, mikä saattaa johtaa siihen, että työn laadusta joustetaan ja kaapeleita asennetaan maahan ...
 • Kiinteistöautomaatioväylien toteutus ja koestus pienjännitekojeistovalmistuksessa 

  Saukkoriipi, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin automaatiojärjestelmän väyläkomponenttien suunnittelua ja koestusta pienkojeistovalmistusympäristössä. Opinnäytetyö tehtiin johtavalle sähkönjakelujärjestelmien valmistajalle Norelco Oy:lle. ...
 • KVR-tyyppisten kohteiden tarjouslaskennan kehittäminen 

  Autio, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Aro Systems Oy:llä jo olemassa olevaa tarjouslaskentatyökalua helppokäyttöisemmäksi ja koota sille käyttöohjeet. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten laskettujen ja toteutuneiden ...
 • Jätevedenpuhdistamon valvomosovellus 

  Väyrynen, Atte (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli suunnitella ja tehdä uusi valvomosovellus Äänekoskelle Teräväniemen jätevedenpuhdistamolle Äänekosken Energia Oy:n määritysten mukaisesti. Työ suoritettiin Protacon Technologies Oy:lle Oulussa. ...
 • Hoivakodin Sähkösuunnittelu 

  Hautala, Vili (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella urakkalaskentapiirustukset Ouluun rakennettavaan hoivakotiin. Kohteeseen suunniteltiin seuraavat piirustukset: aluekaapelointi, sähköpisteet ja johdotus, pääkaavio, piirikaavio, ...
 • 3D-mallintamisen ja määrälaskennan hyödyntäminen moduulirakentamisen sähkösuunnittelussa 

  Kiuru, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oulun ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, sähkövoimatekniikka Tekijä: Joonas Kiuru Opinnäytetyön nimi: 3D-mallintamisen ja määrälaskennan hyödyntäminen moduulira-kentamisen ...
 • Hirsirakenteisen ryhmäkodin sähkösuunnitelma 

  Ronkainen, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee hirsirakenteisen ryhmäkodin sähkösuunnitelmien etenemistä. Työn toimeksiantajana toimi Elvak Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kohteeseen vaatimusten mukainen ja kustannustehokas ...

Näytä lisää