• Poliisin RPAS-toiminta Lapin poliisilaitoksen alueella 

      Äikäs, Sonja (2019)
      Tässä Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössä käsitellään poliisin RPAS-toimintaa Lapin poliisilaitoksen alueella. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten RPASjärjestelmiä on hyödynnetty Lapin poliisilaitoksella ...