• Voimankäytön ylläpitokoulutus Kuopion ja Kajaanin poliisiasemilla 

      Hakkarainen, Arttu; Alajuuma, Samuli (2019)
      Opinnäytetyömme on tutkimuksellinen opinnäytetyö, jonka aiheena on voimankäytön ylläpitokoulutus Kuopion ja Kajaanin poliisiasemilla. Työssä selvitetään,saadaanko ylläpitokoulutuksia järjestettyä tarpeeksi, onko niihin ...