• Kyberrikokset : kirjaaminen ja alkutoimet tietotekniikkarikoksissa 

      Anttila, Ari (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Kyberrikollisuuden ilmiöt ja sen tutkinnassa sovellettava lainsäädäntö ovat ajankohtaisia tutkimuskohteita. Kyberrikollisuuden tilannekuvaraportteja laaditaan yksityisen sektorin tietoturva-alan toimijoiden ja turvallisu ...