• Kuolinviestin toimittaminen 

      Auranen, Santeri; Huhta, Ville (2019)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä kuolinviestin toimittamista poliisitehtävänä. Teoriaosuudessa käsittelemme kuolinviestin toimittamista yleisesti kertomalla muun muassa aiheeseen liittyvästä ohjeistuksesta ...