Huom! Theseus-tuen yhteydenotto on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. Attention! Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library. OBS! Theseus Support e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek.
    • Illegal Vapenhandel : en kvalitativ studie av läget i Finland 2017 

      Enkvist, Anders (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
      Referat Syftet med denna undersökning är att undersöka situationen i Finland 2017 angående illegal vapenhandel. Undersökningen är fenomenografisk i och med att lägesinformationen för 2017 fås från intervjuer med sakkunniga. ...