• Poliisin ennalta estävä toiminta osana varhaiskasvatusta 

      Haapasalo, Milla; Häkli, Heidi (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää jättävätkö poliisin päiväkotivierailut pitkäkestoisen muistijäljen 3-6 -vuotiaalle lapselle. Tutkimuksessa haastattelimme kuutta ...