• Poliisin työssäkuormittuminen perheväkivaltatehtävillä 

      Kajander, Vili (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille syventävää tietoa siitä, mitä erilaisia kuormittavia tekijöitä poliisit kokevat perheväkivaltatehtävillä, ja mitä kyseisille tehtäville ominaisia kuormitustekijöitä heidän ...