• Poliisina politiikassa, vai poliitikkona poliisissa? 

      Kalek-Ikonen, Anrit (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kunnallispolitiikassa toimivien poliisien ajatus- ja arvomaailmaa ja heidän ammatillisen kaksoisroolinsa yhdistämisen mukanaan tuomia mahdollisia ristiriitoja ja haasteita. Työssä ...