• Nuorisorikollisuus Oulun ja Kokkolan alueilla 

      Kangaskortet, Sebastian; Klemola, Niiles (2019)
      Opinnäytetyössämme käsittelemme nuorisorikollisuustilannetta Oulun ja Kokkolan alueella, sekä vertailemme niitä keskenään. Keskitymme tarkastelemaan tarkemmin 15-17 –vuotiaiden rikollista toimintaan edellä mainituilla ...